Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 342

8 • 3 = 3 • 8 = 24

5 • 7 = 35

9 • 6 = 6 • 9 = 54

8 • 7 = 7 • 8 = 56

9 • 8 = 8 • 9 = 72

8 • 6 = 6 • 8 = 48

9 • 4 = 4 • 9 = 36

8 • 8 = 64

Завдання 343  Якими способами можна визна­чити кількість клітинок на шаховій дошці?

8 рядів по 8 клітинок   8 • 8 = 64

8 стовпців по 8 клітинок   8 • 8 = 64

8 рядів по 4 білі клітинки і 8 рядів по 4 чорні клітинки   4 • 8 + 4 • 8 = 32 + 32 = 64

8 рядів по (4 білі клітинки і 4 чорні клітинки)   (4 + 4) • 8 = 8 • 8 = 64

2 рази по (8 рядів по 4 клітинки)    4 • 8 • 2 = 32 • 2 = 32 + 32  = 64

   

Завдання 344   Скільки чорних клітинок на шаховій дошці?

8 рядів по 4 клітинки        4 • 8 = 32 (к.)

8 стовпців по 4 клітинки    4 • 8 = 32 (к.)

1/2 від усіх клітинок   64 : 2 = (40 + 20 + 4) : 2 = 20 + 10 + 2 = 32 (к.) 

 

Завдання 345 На початку гри в шахи в кожного гравця на шаховій дошці по 1 ряду пішаків. У ряду 8 пішаків. Скільки всього пішаків бере участь у грі?

2 гравці по 8 пішаків      8 • 2 = 16 (п.)

 

Завдання 346 Рівняння

а • 8 = 40

а = 40 : 8

а = 5

5 • 8 = 40

40 = 40

8 + с = 40

с = 40 – 8

с = 32

8 + 32 = 40

40 = 40

х – 8 = 40

х = 40 + 8

х = 48

48 – 8 = 40

40 = 40

Завдання 347 Задачі на зведення до одиниці

У двох коробках лежить 12 олівців. Скільки олівців лежить у шести таких коробках?

Короткий запис

2 коробки — 12 олівців

6 коробок — ?

Схема

План розв’язування

1) Скільки олівців лежить в одній такій коробці?

2) Скільки олівців лежить у шести таких коробках?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (ол.) – олівців лежить в одній такій коробці

2) 6 • 6 = 36 (ол.) – олівців лежить у шести таких коробках

2 спосіб (складена задача множення частки на число)

Схема

Вираз    (12 : 2) • 6

Короткий запис №1

12 олівців — це 2 коробки по ? олівців

Одна коробка — ? ол., 12 олівців розділити на 2 порівну

Короткий запис №2

Шість коробок — ? ол., 6 коробок по 6 олівців

План розв’язування

1) Скільки олівців лежить в одній такій коробці?

2) Скільки олівців лежить у шести таких коробках?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (ол.) – олівців лежить в одній такій коробці

2) 6 • 6 = 36 (ол.) – олівців лежить у шести таких коробках

Відповідь: у шести таких коробках 36 олівців

 

2) У двох ящиках міститься 16 кг винограду. Скільки ящиків знадобиться для зберігання 40 кг винограду?

Короткий запис

2 ящики — 16 кг

? — 40 кг

Схема

План розв’язування

1) Скільки кілограмів винограду міститься в одному ящику?

2) Скільки ящиків знадобиться?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (кг) – кілограмів винограду міститься в одному ящику

2) 40 : 8 = 5 (ящ.) – ящиків знадобиться

2 спосіб (складена задача на ділення частки на число)

Вираз    40 : (16 : 2)

Короткий запис №1

16 кг — це 2 ящики по ? кг

Один ящик — ? кг, 16 кг розділити на 2 порівну

Схема

Короткий запис №2

40 кг — це ? ящиків по 8 кг

Ящики — ? ящ., 40 кг уміщує по 8 кг

Схема

План розв’язування

1) Скільки кілограмів винограду міститься в одному ящику?

2) Скільки ящиків знадобиться?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (кг) – кілограмів винограду міститься в одному ящику

2) 40 : 8 = 5 (ящ.) – ящиків знадобиться

Відповідь: знадобиться 5 ящиків

 

Завдання 348

1) Скільки трикутників у кожному восьмикутнику? Вісім

Скільки всього трикутників у трьох восьмикутниках?

По 8 трикутників 3 восьмикутники    8 • 3 = 24 (тр.)

У 3 рази більше     8 • 3 = 24 (тр.)

2) Скільки восьмикутників можна скласти із жов­тих (зелених, помаранчевих) трикутників, зо­бражених на цьому малюнку? 

4 + 4 = 8 (1 восьмикутник із жовтих трикутників)

4 + 4 = 8 (1 восьмикутник із зелених трикутників)

4 (з помаранчевих трикутників не можна скласти восьмикутник)

 

Завдання 349

1) 8 • 6 = 48      6 • 8 = 48    8 • 6 = 6 • 8 = 48

8 • 6 + 6 • 8 = 48 + 48 = 48 + 2 + 46 = 96

8 • 6 – 6 • 8 = 48 – 48 = 0

 

48 : 6 + 48 : 8 = 8 + 6 = 14

48 : 6 – 48 : 8 = 8 – 6 = 2

5 • 7 = 35    7 • 5 = 35     5 • 7 = 7 • 5 = 35

5 • 7 + 7 • 5 = 35 + 35 = 60 + 10 = 70

5 • 7 – 7 • 5 = 35 – 35 = 0

 

35 : 5 + 35 : 7 = 7 + 5 = 12

35 : 5 – 35 : 7 = 7 – 5 = 2

2) Склали подібні вирази:

4 • 3 = 12     3 • 4 = 12     4 • 3 = 3 • 4 = 12

4 • 3 + 3 • 4 = 12 + 12 = 24

4 • 3 – 3 • 4 = 12 – 12 = 0

12 : 3 + 12 : 4 = 4 + 3 = 7

12 : 3 – 12 : 4 = 4 – 3 = 1

 

 

Завдання 350

72 – 32 : 8 = 72 – 4 = 72 – 2 – 2 = 68    54 + 42 : 7 = 54 + 6 = 60

78 – (78 – 50) = 78 – 28 = 50               56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2

 

Завдання 351 Задача на зведення до одиниці

У трьох коробках міститься 15 кг печива. Скільки кілограмів печива у восьми таких коробках?

Короткий запис

3 коробки — 15 кг

8 коробок — ?

Схема

План розв'язування

1) Скільки кілограмів печива в одній такій коробці?

2) Скільки кілограмів печива у восьми таких коробках?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (кг) – кілограмів печива в одній такій коробці

2) 5 • 8 = 40 (кг) – кілограмів печива у восьми таких коробках

Відповідь: у восьми таких коробках 40 кілограмів печива

 

Завдання 352 

Числа, які діляться на 5 (закінчуються цифрою 5 або 0): 10, 15, 20, 0, 30, 25 

Решту чисел зменшили утричі (поділили на число 3): 

9 : 3 = 3      21 : 3 = 7    18 : 3 = 6    24 : 3 = 8 

 

Завдання 353  Складена задача 

У Василька 2 десятки раків і ще 4. А Петрик до десятка двох раків не добрав. Скільки раків спіймав кожний? Хто із хлопців спіймав більше раків? У скільки разів більше? 

Короткий запис 

Василько — ?, 2 десятки раків і ще 4 раки; у ? разів більше 

Петрик — ?, 10 раків без 2 раків 

Короткий запис №1

Василько — ?, 2 десятки раків і ще 4 раки

Схема

Короткий запис №2

Петрик — ?, 10 раків без 2 раків

Схема

Короткий запис №3

Василько — 24 раків, у ? разів більше

Петрик — 8 раків

Схема

 

Розв’язання 

1) 20 + 4 = 24 (р.) – раків спіймав Василько 

2) 10 – 2 = 8 (р.) – раків спіймав Петрик 

3) 24 : 8 = 3 (рази) – у стільки разів більше раків спіймав Василько, ніж Петрик 

Відповідь: Василько спіймав 24 раків, а Петрик – 8 раків, Василько спіймав у 3 рази більше раків, ніж Петрик 

 

Завдання 354 Задачі на зведення до одиниці 

1) Три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 35 троянд? 

Короткий запис 

3 букети — 21 троянда 

? — 35 троянд 

 

Схема

План розв'язування 

1) Скільки троянд в одному такому букеті? 

2) Скільки букетів можна скласти із 35 троянд? 

Розв’язання 

1) 21 : 3 = 7 (т.) – троянд в одному такому букеті 

2) 35 : 7 = 5 (б.) – букетів можна скласти із 35 троянд 

Відповідь: з 35 троянд можна скласти 5 букетів 

2а) Три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 42 троянд? 

Короткий запис 

3 букети — 21 троянда 

? — 42 троянди 

Схема

План розв'язування 

1) Скільки троянд в одному такому букеті? 

2) Скільки букетів можна скласти із 42 троянд? 

Розв’язання 

1) 21 : 3 = 7 (т.) – троянд в одному такому букеті 

2) 42 : 7 = 6 (б.) – букетів можна скласти із 42 троянд 

Відповідь: з 42 троянд можна скласти 6 букетів

2б) Три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 49 троянд? 

Короткий запис 

3 букети — 21 троянда 

? — 49 троянд 

Схема

План розв'язування 

1) Скільки троянд в одному такому букеті? 

2) Скільки букетів можна скласти із 49 троянд? 

Розв’язання 

1) 21 : 3 = 7 (т.) – троянд в одному такому букеті 

2) 49 : 7 = 7 (б.) – букетів можна скласти із 49 троянд 

Відповідь: з 49 троянд можна скласти 7 букетів

2в) Три букети склали із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 56 троянд? 

Короткий запис 

3 букети — 21 троянда 

? — 56 троянд 

 

Схема

План розв'язування 

1) Скільки троянд в одному такому букеті? 

2) Скільки букетів можна скласти із 56 троянд? 

Розв’язання 

1) 21 : 3 = 7 (т.) – троянд в одному такому букеті 

2) 56 : 7 = 8 (б.) – букетів можна скласти із 56 троянд 

Відповідь: з 56 троянд можна скласти 8 букетів

� Зробіть висновок, як змінюється відповідь? 

Де більше ділене, там більша частка: 

35 : 7 = 5 

42 : 7 = (35 + 7) : 7 = 35 : 7 + 7 : 7 = 5 + 1 = 6 

49 : 7 = (42 + 7) : 7 = 42 : 7 + 7 : 7 = 6 + 1 = 7 

56 : 7 = (49 + 7) : 7 = 49 : 7 + 7 : 7 = 7 + 1 = 8

 

Завдання 355 Порядок дій 

56 : 8 • 7 = 7 • 7 = 49

3 • 8 : 4 = 24 : 4 = 6

52 – 32 : 4 = 52 – 8 = 52 – 2 – 6 = 48

(52 – 32) : 4 = 20 : 4 = 5

8 • 6 + 8 • 5 = 48 + 40 = 88

8 • 6 – 8 • 5 = 48 – 40 = 8

(65 – 9) : 7 = (65 – 5 – 4) : 7 = 56 : 7 = 8

6 • (32 : 8) = 6 • 4 = 24

Завдання 356 

Якщо х = 1, тоді 8 • х = 8 • 1 = 8 

Якщо х = 7, тоді 8 • х = 8 • 7 = 56 

Якщо х = 4, тоді 8 • х = 8 • 4 = 32 

Якщо х = 0, тоді 8 • х = 8 • 0 = 0 

Якщо х = 2, тоді 8 • х = 8 • 2 = 16 

Якщо х = 5, тоді 8 • х = 8 • 5 = 40 

 

Завдання 357 Таблиця ділення на число 8 

1) У виразі с : 8 значенням с можуть бути числа: 72, 16, 40. Які із чисел: 30, 24, 54, 8, 25, 1 — не можуть бути значенням с у виразі с : 8:  30, 25, 1 

2) Напиши п'ять будь-яких чисел і з'ясуй, чи мо­жуть вони бути значенням с для цього виразу:  числа 8, 80 можуть бути, а число 45 не може бути 

 

Завдання 358 Виміряй сторони трикутника КМО в міліметрах. Обчисли периметр трикутника. 

КМ = 25 мм, МО = 30 мм, ОК = 44 мм 

Р = 25 мм + 30 мм + 44 мм = 99 мм – периметр трикутника КМО 

 

Завдання 359 Задача на зведення до одиниці 

У трьох однакових банках міститься 12 кг меду. Скільки таких банок потрібно взяти, щоб налити в них 28 кг меду? 

Короткий запис 

3 банки — 12 кг 

? — 28 кг 

 

Схема

План розв'язування 

1) Скільки кілограмів меду в одній такій банці? 

2) Скільки таких банок потрібно взяти, щоб налити в них 28 кг меду? 

Розв’язання 

1) 12 : 3 = 4 (кг) – кілограмів меду в одній такій банці 

2) 28 : 4 = 7 (б.) – банок потрібно взяти, щоб налити в них 28 кг меду 

Відповідь: щоб налити 28 кг меду, треба взяти 7 таких банки 

 

Завдання 360 

80 – 40 : 8 = 80 – 5 = 75

(80 – 40) : 8 = 40 : 8 = 5

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

30 : 5 : 3 = 6 : 3 = 2

67 – 35 – 17 = 67 – 17 – 35 = 50 – 35 = 10 + (40 – 35) = 15

67 – (35 – 17) = 67 – (35 – 15 – 2) = 67 – 18 = 67 – 17 – 1 = 49

Інші завдання дивись тут...

  • едуард
    класний сайт
    13 листопада 2021 20:03