Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 448  Знаходження сьомої частини числа (ділення на число 7):

1/7 числа 14  14 : 7 = 2          1/7 числа 63  63 : 7 = 9

1/7 числа 7    7 : 7 = 1           1/7 числа 28  28 : 7 = 4

1/7 числа 70   70 : 7 = 10       1/7 числа 35   35 : 7 = 5

 

Завдання 449  Знаходження числа за його сьомою частиною:

9 — це вже 1/7      9 • 7 = 63             5 — це вже 1/4    5 • 4 = 20

10 — це вже 1/10  10 • 10 = 100          3 — це вже 1/8   3 • 8 = 24

 

Завдання 450  Визнач ціну товару, якщо на картці зазначено 1/3 його ціни

7 грн — це вже 1/3 ціни, тому 7 • 3 = 21 (грн) – ціна капусти

10 грн — це вже 1/3 ціни, тому 10 • 3 = 30 (грн) – ціна ананаса

4 грн — це вже 1/3 ціни, тому  4 • 3 = 12 (грн) – ціна гарбуза

 

Завдання 451 Складена задача на знаходження суми

У першому бутлі міститься 3 л води. Це стано­вить 1/4 води, що міститься в другому бутлі. Скільки всього літрів води у двох бутлях?

І бутель

ІІ бутель

Всього

3 л

3 л — це вже 1/4

?

Короткий запис

І бутель — 3 л

ІІ бутель — ?, 3 л — це вже 1/4

Всього — ?

Вираз 3 + 3 • 4

Короткий запис №1

ІІ бутель — ?, 3 л — це вже 1/4

Короткий запис №2

І бутель — 3 л

ІІ бутель — 12 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів води у другому бутлі?

2) Скільки всього літрів води у двох бутлях?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (л) – літрів у другому бутлі

2) 3 + 12 = 15 (л) – всього літрів води у двох бутлях

Відповідь: у двох бутлях 15 літрів води

 

Завдання 452 Складена задача на віднімання

Марійка прочитала 8 сторінок. Це становить 1/5 всієї книжки. Скільки сторінок залишилося прочитати Марійці?

Було

Прочитала

Залишилося

8 сторінок — це вже 1/5

8 сторінок

?

Короткий запис

Було — ?, 8 сторінок — це вже 1/5

Прочитала — 8 сторінок

Залишилось — ?

Вираз    8 • 5 – 8

Короткий запис №1

Було — ?, 8 сторінок — це уже 1/5

Короткий запис №2

Було — 40 сторінок

Прочитала — 8 сторінок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки сторінок було в книжці?

2) Скільки сторінок залишилося прочитати Марійці?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (стор.) – сторінок було в книжці

2) 40 – 8 = 32 (стор.) – сторінок залишилося прочитати Марійці

Відповідь: Марійці залишилось прочитати 32 сторінки

 

Завдання 453  Порядок дій

56 : 7 – 6 = 8 – 6 = 2

56 : (7 – 6) = 56 : 1 = 56

30 : 5 – 5 = 6 – 5 = 1   

63 : 7 + 90 = 9 + 90 = 99

3 • 2 • 8 = 6 8 = 48

3 4 3 = 3 3 4 = 9 4 = 36

70 : 10 5 = 7 5 = 35

4 10 : 8 = 40 : 8 = 5

Завдання 454  Добуток доданків складу числа 8:

8 = 7 + 1     7 • 1 = 7     8 = 6 + 2     6 • 2 = 12

8 = 5 + 3     5 • 3 = 15   8 = 4 + 4     4 • 4 = 16 – найбільший добуток

 

Завдання 455  Задача на знаходження числа за його частиною

Від стрічки відрізали 3 м, що становить 1/10 її довжини. Якої довжини була стрічка?

1 — ?

1/10 — 3 м

Розв’язання

Якщо 3 м — це вже 1/10 довжини, тоді

3 • 10 = 30 (м) – довжини була стрічка

Відповідь: довжина стрічки була 30 метрів

 

Завдання 456

3 + 7 • 10 = 3 + 70 = 73             3 • (22 – 12) : 5 = 3 • 10 : 5 = 30 : 5 = 6

(3 + 7) • 10 = 10 • 10 = 100        48 – 48 : 6 : 8 = 48 – 8 : 8 = 48 – 1 = 47

 

Завдання 457  Знаходження числа за його частиною:

2 — це вже 1/5         2 • 5 = 10

7 — це вже 1/5         7 • 5 = 35

1 — це вже 1/5         1 • 5 = 5

9 — це вже 1/5         9 • 5 = 45

4 — це вже 1/5         4 • 5 = 20

10 — це вже 1/5       10 • 5 = 50

3 — це вже 1/5         3 • 5 = 15

0 — це вже 1/5         0 • 5 = 0

3 — це вже 1/5         3 • 5 = 15

6 — це вже 1/5         6 • 5 = 30

Завдання 458  Знаходження третини числа:

Визнач масу кожного товару, якщо на картці зазначено 1/3 його маси.

1 кг — це вже 1/3 маси, тому 1 • 3 = 3 (кг) – маса капусти

2 кг — це вже 1/3 маси, тому 2 • 3 = 6 (кг) – маса кавуна

8 кг — це вже 1/3 маси, тому 8 • 3 = 24 (кг) – маса картоплі

 

Завдання 459  Складена задача на знаходження числа за його частиною

Кожний із трьох онуків отримав від бабусі по 2 пиріжки. Це становить 1/5 всіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки пиріжків спекла бабуся?

1 — ?

1/5 — ?, 3 онуки по 2 пиріжки

Розв’язання

Якщо 3 онуки по 2 пиріжки — це вже 1/5 всіх пиріжків, тоді

(3 • 2) • 5 = 30 (п.) – пиріжків спекла бабуся

2 спосіб (діями)

1) 3 • 2 = 6 (п.) – пиріжків отримали онуки.

Якщо 6 пиріжків — це вже 1/5 всіх пиріжків, тоді

(3 • 2) • 5 = 30 (п.) – пиріжків спекла бабуся

Відповідь: бабуся спекла 30 пиріжків

 

Завдання 460 Складена задача на віднімання

Мурашка проповзла 6 м, що становить 1/5 її шляху від гриба до мурашника. Який шлях ще треба подолати мурашці?

Було

Проповзла

Залишилося

6 м — це вже 1/5

6 м

?

Короткий запис

Було — ?, 6 м — це вже 1/5

Проповзла — 6 м

Залишилось — ?

Вираз    6 • 5 – 6

Короткий запис №1

Було — ?, 6 м — це уже 1/5

Короткий запис №2

Було — 30 м

Проповзла — 6 м

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Який був шлях?

2) Який шлях ще треба подолати мурашці?

Розв’язання

1) 6 • 5 = 30 (м) – шлях був

2) 30 – 6 = 24 (м) – шлях ще треба подолати мурашці

Відповідь: мурашці ще треба подолати 24 метри шляху

 

Завдання 461 Побудуй відрізок, 1/4 якого дорівнює 2 см.

Якщо 2 см — це вже 1/4, тоді 2 • 4 = 8 (см) – довжина відрізка

Завдання 462  Рівняння

7 • с = 42

с = 42 : 7

с = 6

7 • 6 = 42

42 = 42

42 : х = 7

х = 42 : 7

х = 6

42 : 6 = 7

7 = 7

а • 10 = 80

а = 80 : 10

а = 8

8 • 10 = 80

80 = 80

Завдання 463  Добуток доданків складу числа 10:

10 = 1 + 9     1 • 9 = 9     10 = 2 + 8     2 • 8 = 16

10 = 3 + 7     3 • 7 = 21   10 = 4 + 6     4 • 6 = 24

10 = 5 + 5     5 • 5 = 25 – найбільший добуток

 

Завдання 464  Задача на знаходження числа за його частиною

З 1/3 грядки зібрали 4 кг моркви. Скільки кілограмів моркви зібрали з усієї грядки?

1 — ?

1/3 — 4 кг

Розв’язання

Якщо 4 кг — це вже 1/3 усієї моркви, тоді

4 • 3 = 12 (кг) – кілограмів моркви зібрали з усієї грядки

Відповідь: з усієї грядки зібрали 12 кілограмів моркви

 

Завдання 465

78 – m = 49

m = 78 – 49

m = 29

78 – 29 = 49

49 = 49

63 + p = 90

p = 90 – 63

p = 27

63 + 27 = 90

90 = 90

50 – х = 19

х = 50 – 19

х = 31

50 – 31 = 19

19 = 19

Завдання 466  Знаходження числа за його частиною

9 — це вже 1/3         9 • 3 = 27

4 — це вже 1/3         4 • 3 = 12

1 — це вже 1/3         1 • 3 = 3

0 — це вже 1/3         0 • 3 = 0

5 — це вже 1/3         5 • 3 = 15

10 — це вже 1/3       10 • 3 = 30

3 — це вже 1/3         3 • 3 = 9

7 — це вже 1/3         7 • 3 = 21

2 — це вже 1/3         2 • 3 = 6

6 — це вже 1/3         6 • 3 = 18

Завдання 467 Знаходження десятої частини числа:

1/10 числа 30    30 : 10 = 3

1/10 числа 80    80 : 10 = 8

1/10 числа 10    10 : 10 = 1

1/10 числа 40    40 : 10 = 4

1/10 числа 70    70 : 10 = 7

1/10 числа 100  100 : 10 = 10

1/10 числа 50    50 : 10 = 5

 

Завдання 468

1) (45 – 9) : 6 = (45 – 5 – 4) : 6 = 36 : 6 = 6

    (2 • 3 • 8) : 6 = 6 • 8 : 6 = 48 : 6 = 8

    36 • 1 : 6 = 36 : 6 = 6

    3 • 8 : 6 = 24 : 6 = 4

2) 9 • (45 – 36) = 9 • (45 – 35 – 1) = 9 • 9 = 81

    9 • (18 : 6) = 9 • 3 = 27

    9 • (30 : 5 : 3) = 9 • (6 : 3) = 9 • 2 = 18

    9 • (20 – 2 • 7) = 9 • (20 – 14) = 9 • 6 = 54

Завдання 469

47 – m = 38

m = 47 – 38

m = 9

47 – 9 = 38

38 = 38

с • 8 = 64

с = 64 : 8

с = 8

8 • 8 = 64

64 = 64

45 : b = 9

b = 45 : 9

b = 5

45 : 5 = 9

9 = 9

Завдання 470

1) Складена задача на знаходження зменшуваного (до числа додати добуток)

Дві групи туристів, по 10 осіб у кожній, вирушили в похід. На туристичній базі залиши­лося ще 30 туристів. Скільки всього туристів було на базі?

Було

Вирушили

Залишилось

?

2 групи по 10 туристів

30 туристів

Короткий запис

Було — ?

Вирушило — ? т., 2 групи по 10 туристів

Залишилось — 30 туристів

Схема

Вираз    30 + 10 • 2

Короткий запис №1

Вирушило — ? т., 2 групи по 10 туристів

Короткий запис №2

Було — ?

Вирушило — 20 туристів

Залишилось — 30 туристів

План розв’язування

1) Скільки туристів вирушили в похід?

2) Скільки туристів було на базі?

Розв’язання

1) 10 • 2 = 20 (т.) – туристів вирушили в похід

2) 30 + 20 = 50 (т.) – туристів було на базі

Відповідь: на базі було 50 туристів

 

2) Складена задача на віднімання (від числа відняти добуток)

Ліза купила 4 гумки за ціною 5 грн. До каси вона подала 50 грн. Яку решту має одержати Ліза?

Було

Заплатила

Залишилось

50 грн

4 гумки по 5 грн

?

Короткий запис

Було (подала) — 50 грн

Заплатила — ? грн, 4 гумки по 5 грн

Залишилось (решта) — ?

Схема

Вираз    50 – 5 • 4

Короткий запис №1

Заплатила — ? грн, 4 гумки по 5 грн

Короткий запис №2

Було — 50 грн

Заплатила — 20 грн

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатила за гумку?

2) Яку решту має одержати Ліза?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (грн) – гривень заплатила за гумку

2) 50 – 20 = 30 (грн) – решту має одержати Ліза

Відповідь: Ліза має одержати 30 гривень решти

 

Завдання 471 Задача з буквеними даними на зведення до одиниці

В а контейнерах міститься 5 ц капусти. Скільки центнерів капусти міститься у 8 таких контейнерах?

Короткий запис

а контейнерів — 5 ц

8 контейнерів — ?

Розв’язання (виразом)

(5 : а) • 8  – центнерів капусти міститься у 8 таких контейнерах

Розв’язання

1) 5 : а   – центнерів капусти міститься в одному контейнері

2) (5 : а) • 8  – центнерів капусти міститься у 8 таких контейнерах

Відповідь: (5 : а) • 8 центнерів

 

Завдання 472  Добуток доданків складу числа 12:

12 = 1 + 11     1 • 11 = 11     12 = 2 + 10     2 • 10 = 20

12 = 3 + 9       3 • 9 = 27      12 = 4 + 8        4 • 8 = 32

12 = 5 + 7       5 • 7 = 35      12 = 6 + 6        6 • 6 = 36 – найбільший добуток

 

Завдання 473 Складена задача з буквеними даними на знаходження суми

Купили 2 кг яблук, 3 кг мандаринів, а груш — в а разів більше, ніж яблук. Яка маса цієї покупки?

Яблука

Мандарини

Груші

Всього

2 кг

3 кг

у а разів більше, ніж яблук

?

Короткий запис

Яблука — 2 кг

Мандарини — 3 кг

Груші — ?, у а разів більше, ніж яблук

Всього — ?

Вираз   2 + 3 + 2 • а або 5 + 2 • а

Короткий запис №1

Яблука — 2 кг

Груші — ?, у а разів більше

Короткий запис №2

Яблука — 2 кг

Мандарини — 3 кг

Груші — 2 • а кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка маса груш?

2) Яка маса покупки?

Розв’язання

1) 2 • а – маса груш

2) 2 + 3 + 2 • а = 5 + 2 • а – маса покупки

Відповідь: 5 + 2 • а кг

 

Завдання 474

72 : с = 9

с = 72 : 9

с = 8

72 : 8 = 9

9 = 9

56 : х = 7

х = 56 : 7

х = 8

56 : 8 = 7

7 = 7

а • 4 = 32

а = 32 : 4

а = 8

8 • 4 = 32

32 = 32

Інші завдання дивись тут...

  • Карина
    Блин, спасибо
    15 грудня 2020 12:58