Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 391  Додавання однакових доданків замінили множенням

9 + 9 + 9 + 9 + 9 – 40 =  9 5 – 40 = 45 – 40 = 5

7 + 7 + 7 + 7 + 22 = 7 4 + 22 = 28 + 22 = 50

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 11 = 1 6 + 11 = 6 + 11 = 17

60 – (9 + 9 + 9) = 60 – 9 3 = 60 – 27 = 60 – 20 – 7 = 33

Завдання 392 Рівняння

56 : х = 7

х = 56 : 7

х = 8

56 : 8 = 7

7 = 7

36 : с = 9

с = 36 : 9

с = 4

36 : 4 = 9

9 = 9

9 • а  = 0

а = 0 : 9

а = 0

9 • 0 = 0

0 = 0

Завдання 393, 394, 395

Купили с тістечок, а бубликів — на 7 біль­ше. Скільки бубликів купили?

с + 7 — бубликів купили

Відповідь: с + 7 бубликів

Майстри виготовили 3 столи, а стільців — у b ра­зів більше. Скільки стільців виготовили майстри?

3 • b — стільців виготовили майстри

Відповідь: 3 • b стільців

Завдання 396

Якщо а = 27, тоді а – а : 9 = 27 – 27 : 9 = 27 – 3 = 24

Якщо а = 36, тоді а – а : 9 = 36 – 36 : 9 = 36 – 4 = 32

Якщо а = 81, тоді а – а : 9 = 81 – 81 : 9 = 81 – 9 = 72

 

Завдання 397

33 + 17 = 40 + 10 = 50    32 – 32 : 8 = 32 – 4 = 28    24 : 4 : 3 = 6 : 3 = 2

 

Завдання 398

42 : p = 7

p = 42 : 7

p = 6

42 : 6 = 7

7 = 7

100 – с = 69

с = 100 – 69

с = 31

100 – 31 = 69

69 = 69

54 + m = 72

m = 72 – 54

m =  18

54 + 18 = 72

72 = 72

Завдання 399 Улянка виготовила с паперових журавликів, а Іванко — b журавликів. Скільки всього паперо­вих журавликів виготовили Улянка й Іванко?

с + b — всього паперо­вих журавликів виготовили Улянка й Іванко

Відповідь: с + b паперо­вих журавликів

 

Завдання 400

1/9 частина числа 36      36 : 9 = 4

1/6 частина числа 36      36 : 6 = 6

1/4 частина числа 36      36 : 4 = 9

 

Завдання 401, 402  3 • 10 = 10 • 3 = 30     30 : 3 = 10

42 : 7 10 = 6 10 = 60

10 2 : 4 = 20 : 4 = 5

(25 + 25) : 10 = 50 : 10 = 5

100 – 70 : 10 = 100 – 7 = 93

5 6 : 10 = 30 : 10 = 3

(10 + 4 5) : 10 = (10 + 20) : 10 = 30 : 10 = 3

Завдання 403  Числа, які закінчуються цифрою 0, діляться на 10:

50, 30, 100, 0,  90

 

Завдання 404

10 клітинок на кожній стороні дошки для шашок

10 • 10 = 100 (кл.) – кількість клітинок на дошці для шашок  (10 рядів по 10 клітинок)

5 • 10 = 50 (кл.) – світлих клітинок на цій дошці (10 рядів по 5 клітинок)

5 • 10 = 50 (кл.) – темних клітинок на цій дошці (10 рядів по 5 клітинок)

2 спосіб

10 • 10 = 100 (кл.) – кількість клітинок на дошці для шашок  (10 рядів по 10 клітинок)

5 • 10 = 50 (кл.) – світлих клітинок на цій дошці (10 рядів по 5 клітинок)

Оскільки світлих і темних клітинок порівну, тому темних клітинок також 50

3 спосіб

10 • 10 = 100 (кл.) – кількість клітинок на дошці для шашок  (10 рядів по 10 клітинок)

5 • 10 = 50 (кл.) – світлих клітинок на цій дошці (10 рядів по 5 клітинок)

Оскільки світлих і темних клітинок порівну, тому

100 – 50 = 50 (кл.) – темних клітинок на цій дошці

4 спосіб

10 • 10 = 100 (кл.) – кількість клітинок на дошці для шашок  (10 рядів по 10 клітинок)

Оскільки світлих і темних клітинок порівну, тому

100 клітинок — це 2 групи по ? клітинок

100 : 2 = 50 (кл.) – темних клітинок на цій дошці (світлих клітинок на цій дошці)

 

Завдання 405 Складена задача на знаходження суми числа і десятої частини числа

Ціна пенала — 90 грн, а ціна ручки становить 1/10 ціни пенала. Скільки всього гривень кошту­ють пенал і ручка?

Пенал

Ручка

Всього

90 грн

1/10 від пеналу

?

Короткий запис

Пенал — 90 грн

Ручка — ?, 1/10 ціни пеналу

Всього — ?

Схема

Вираз 90 + 90 : 10

Короткий запис №1

Пенал — 90 грн

Ручка — ?, 1/10 ціни пеналу

Короткий запис №2

Пенал — 90 грн

Ручка — 9 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує ручка?

2) Скільки всього гривень кошту­ють пенал і ручка?

Розв’язання

1) 90 : 9 = 10 (грн) – гривень коштує ручка

2) 90 + 9 = 99 (грн) – всього гривень кошту­ють пенал і ручка

Відповідь: пенал і ручка коштують 99 гривень

 

Завдання 406  Проста задача на множення

Один бублик коштує 7 грн. Скільки гривень коштують 10 таких бубликів?

Ціна

Кількість

Вартість

7 грн

10

?

Короткий запис

Вартість — ? б., 10 бубликів по 7 грн

Схема

Розв’язання

7 • 10 = 70 (грн) – гривень коштують десять таких бубликів

Відповідь: десять таких бубликів коштують 70 гривень

 

Завдання 407 Складена задача на знаходження суми добутків

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Йогурт

10 грн

3

?

?

Сік

6 грн

10

?

Купили 3 упаковок йогурту, по ціні 10 гривень кожний, та 10 пакетів соку, по ціні 6 гривень кожний. Яка вартість покупки?

Йогурт

Сік

Всього

3 упаковки по 10 грн

10 пакетів по 6 грн

?

Короткий запис

Йогурт — ? грн, 3 упаковки по 10 грн

Сік — ? грн, 10 пакетів по 6 грн                     

Всього — ?

Схема

Вираз   10 • 3 + 6 • 10

Короткий запис №1

Йогурт — ? грн, 3 упаковки по 10 грн

Короткий запис №2

Сік — ? грн, 10 пакетів по 6 грн

Короткий запис №3

Йогурт — 30 грн

Сік — 60 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість йогурту?

2) Яка вартість соку?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 10 • 3 = 30 (грн) – вартість йогурту

2) 6 • 10 = 60 (грн) – вартість соку

3) 30 + 60 = 90 (грн) – вартість покупки

Відповідь: вартість покупки 90 гривень

 

Завдання 408 

74 – 4 • 10 = 74 – 40 = 34            8 • 5 : 10 = 40 : 10 = 4

10 • 7 – 7 • 5 = 70 – 35 = 35        90 + 10 : 10 = 90 + 1 = 91

 

Завдання 409 Задача на зведення до одиниці

За 10 олівців заплатили 40 грн. Скільки гривень коштують 3 такі олівці?

Короткий запис

10 олівців — 40 грн

3 олівці — ?

План розв'язування

1) Скільки гривень коштує один олівець?

2) Скільки гривень коштують три такі олівці?

Розв’язання

1) 40 : 10 = 4 (грн) – гривень коштує один олівець

2) 4 • 3 = 12 (грн) – гривень коштують три такі олівці

Відповідь: три такі олівці коштують 12  гривень

 

Завдання 410  Числа, які закінчуються цифрою 0, діляться на 10:

0, 10, 40, 70, 90, 100

 

Завдання 411

Добуток чисел 2 і 3 збільшити в 10 разів:  (2 • 3) • 10 = 6 • 10 = 60

Різницю чисел 100 і 50 зменшити в 10 разів:  (100 – 50) : 10 = 50 : 10 = 5

Добуток числа 10 і різниці чисел 15 і 8:  10 • (15 – 8) = 10 • 7 = 70

Частка суми чисел 23 і 17 та числа 10:  (23 + 17) : 10 = 40 : 10 = 4

Добуток різниці чисел 12 і 7 та числа 10:  (12 – 7) • 10 = 5 • 10 = 50

Добуток чисел 4 і 5 зменшити в 10 разів:  (4 • 5) : 10 = 20 : 10  = 2

 

Завдання 412  «Кругові» приклади

3 • 8 = 24   24 : 6 = 4   4 • 5 = 20   20 + 10 = 30   30 : 5 = 6

6 • 7 = 42   42 – 15 = 42 – 12 – 3 = 27   27 : 9 = 3   

 

Завдання 413

с : 10 = 7

с = 7 • 10

с = 70

70 : 10 = 7

7 = 7

х • 10 = 30

х = 30 : 10

х = 3

3 • 10 = 30

30 = 30

10 : а = 1

а = 10 : 1

а = 10

10 : 10 = 1

1 = 1

Завдання 414  Складена задача на різницеве порівняння числа і десятої частини числа

Маса вівці — 100 кг, а маса ягняти становить 1/10 маси вівці. На скільки кілограмів ягня легше, ніж вівця?

Короткий запис

Вівця — 100 кг

Ягня — ?, 1/10 вівці; на ? менше

Схема

Вираз    100 – 100 : 10

Короткий запис №1

Вівця — 100 кг

Ягня — ?, 1/10 вівці

Короткий запис №2

Вівця — 100 кг

Ягня — 10 кг, на ? менше

План розв’язування

1) Яка маса вівці?

2) На скільки кілограмів ягня легше, ніж вівця?

Розв’язання

1) 100 : 10 = 10 (кг) – маса вівці

2) 100 – 10 = 90 (кг)на стіль­ки кілограмів ягня легше, ніж вівця

Відповідь: ягня на 90 кілограми легше, ніж вівця

 

Завдання 415 Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

Ціна ананаса — 100 грн, а лимон — у 10 разів де­шевший (менше гривень). На скільки гривень лимон дешевший, ніж ананас?

Короткий запис

Ананас — 100 грн

Лимон — ?, у 10 разів менше; на ? менше

Схема

Вираз    100 – 100 : 10

Короткий запис №1

Ананас — 100 грн

Лимон — ?, у 10 разів менше

Короткий запис №2

Ананас — 100 грн

Лимон — 10 грн, на ? менше

План розв’язування

1) Яка ціна лимону?

2) На скільки гривень лимон дешевший, ніж ананас?

Розв’язання

1) 100 : 10 = 10 (грн) – ціна лимону

2) 100 – 10 = 90 (грн)на стіль­ки гривень лимон дешевший, ніж ананас

Відповідь: лимон на 90 гривень дешевший, ніж ананас

2) Для ціни ананаса можна використати числа, які діляться на 10

 

Завдання 416  Для побудови паркану біля дороги поставили 10 стовпців на відстані 3 м один від одного. Якої довжини буде збудований паркан?

|—|—|      довжина паркану — 9 разів по 3 м    

3 • 9 = 27 (м) – довжина паркану

 

Завдання 417

Якщо m = 50, тоді m : 10 + m = 50 : 10 + 50 = 5 + 50 = 55

Якщо m = 10, тоді m  : 10 + m = 10 : 10 + 10 = 1 + 10 = 11

Якщо m = 0, тоді m : 10 + m = 0 : 10 + 0 = 0 + 0 = 0

 

Завдання 418 Складена задача на кратне порівняння числа і добутку

Купили мішок картоплі масою 40 кг і 2 сітки цибулі, по 2 кг кожна. У скільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі?

Короткий запис

Картопля  — 40 кг; у ? рази більше

Цибуля — ? кг, 2 сітки по 2 кг

Схема

Вираз    40 : (2 • 2)

Короткий запис №1

Цибуля — ? кг, 2 сітки по 2 кг

Короткий запис №3

Картопля  — 40 кг; у ? рази більше

Цибуля — 4 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів цибулі купили?

2) У скільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі?

Розв’язання

1) 2 • 2 = 4 (кг) – кілограмів цибулі купили

2) 40 : 4 = 10 (разів) – у стільки разів більше купили картоплі, ніж цибулі

Відповідь: картоплі купили у 10 разів більше, ніж цибулі

Інші завдання дивись тут...