Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 319

45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3                    54 : 9 : 3 = 6 : 3 = 2

36 : 6 : 2 = 6 : 3 = 3                            18 : (2 • 3) = 18 : 6 = 3

 

Завдання 320 

1) Ділення числа на добуток:

24 : (4 • 2) = 24 : 8 = 3

2) Ділення числа на добуток способом послідовного ділення (можна спочатку поділити число на один з множників, а потім результат поділити на інший множник):

24 : (4 • 2) = 24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3

 

Завдання 321

Ділення числа на добуток

Ділення числа на добуток способом послідовного ділення

40 : (4 • 2) = 40 : 8 = 5

60 : (10 • 2) = 60 : 20 = 3

32 : (4 • 2) = 32 : 8 = 4

600 : (3 • 20) = 600 : 60 = 10

40 : (4 • 2) = 40 : 4 : 2 = 10 : 2 = 5

60 : (10 • 2) = 60 :  10 : 2 = 6 : 2 = 3

32 : (4 • 2) = 32 : 4 : 2 = 8 : 2 = 4

600 : (3 • 20) = 600 : 3 : 20 = 200 : 20 = 10

Завдання 322 Ділення числа на добуток способом послідовного ділення:

36 : (6 • 2) = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3

72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

80 : (10 • 2) = 80 : 10 : 2 = 8 : 2 = 4

400 : (10 • 5) = 400 : 10 : 5 = 40 : 5 = 8

 

Завдання 323 Ділення способом послідовного ділення:

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

56 : 28 = 56 : (7 • 4) = 56 : 7 : 4 = 8 : 4 = 2

80 : 40 = 80 : (8 • 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

 

Завдання 324 Ділення способом послідовного ділення:

600 : 20 = 600 : (10 • 2) = 600 : 10 : 2 = 60 : 2 = 30

800 : 40 = 800 : (8 • 5) = 800 : 8 : 5 = 100 : 5 = 20

900 : 30 = 900 : (10 • 3) = 900 : 10 : 3 = 90 : 3 = 30

 

Завдання 325 Проста задача на ділення на вміщення

На птахофабриці 900 яєць розклали в лотки, по 30 яєць у кожний. Скільки лотків знадобилося?

Яєць у 1 лотку

Кількість лотків

Загальна кількість яєць

30

?

900

900 яєць — це ? лотків по 30 яєць

Короткий запис

Лотки — ? л., 900 яєць уміщає по 30 яєць

Схема

Розв’язання

900 : 30 = 30 (л.)

Відповідь: знадобилося 30 лотків.

 

Завдання 326 Задача на послідовне ділення

За чотири дні дві групи туристів порівну вико­ристали 16 кг крупи. Скільки кілограмів крупи використовувала за день одна група туристів?

Кілограмів за 1 день

Кількість днів

Кількість туристів

Загальна кількість кілограмів

?

4

2

16

 

1 спосіб

Короткий запис

2 групи — 4 дні — 16 кг

2 групи — 1 день — ?

1 група — 1 день — ?

Вираз     16 : 4 : 2

Розв’язання

1) 16 : 4 = 4 (кг) – круп використовували 2  групи за 1 день.

2) 4 : 2 = 2 (кг) – круп використовувала 1 група за 1 день.

2 спосіб

Короткий запис

2 групи — 4 дні — 16 кг

1 група — 4 дні — ?

1 група — 1 день — ?

Вираз     16 : 2 : 4

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (кг) – круп використовувала 1  група за 2 дні.

2) 8 : 4 = 2 (кг) – круп використовувала 1 група за 1 день.

Відповідь: за день група туристів використовувала 2 кілограми крупи.

 

Завдання 327 Задача на послідовне ділення

Два однакові автомати за 3 год запаковують 600 пакетів крупи. Скільки пакетів крупи запако­вує один автомат за 1 год?

Пакетів за 1 год

Кількість год

Кількість автоматів

Загальна кількість пакетів

?

3

2

600

Розв’язання

1 спосіб

Вираз    600 : 3 : 2

1) 600 : 3 = 200 (п.) – запаковують 2 автомати за 1 год.

2) 200 : 2 = 100 (п.) – запаковує 1 автомат за 1 год.

2 спосіб

Вираз    600 : 2 : 3

1) 600 : 2 = 300 (п.) – запаковує 1 автомат за 2 год.

2) 300 : 3 = 100 (п.) – запаковує 1 автомат за 1 год.

Відповідь: за годину автомат запаковує 100 пакетів.

 

Завдання 328 Ділення числа на добуток способом послідовного ділення:

54 : (9 • 2) = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

81 : (9 • 3) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

600 : (10 • 3) = 600 : 10 : 3 = 60 : 3 = 20

 

Завдання 329 Задача на послідовне ділення

За два дні три майстри виготовили 18 столів. Скільки столів виготовляв кожний майстер за один день?

Столів за 1 день

Кількість днів

Кількість майстрів

Загальна кількість днів

?

3

2

600

Розв’язання

1 спосіб

Вираз    18 : 3 : 2

1) 18 : 3 = 6 (ст.) – столів виготовляли 2 майстри за 1  день.

2) 6 : 2 = 3 (ст.) – столів виготовляв 1 майстер за 1 день.

2 спосіб

Вираз    18 : 2 : 3

1) 18 : 2 = 9 (ст.) – столів виготовляв 1 майстри за 3 дні.

2) 9 : 3 = 3 (ст.) – столів виготовляв 1 майстер за 1 день.

Відповідь: за один день майстер виготовляв 3 столи.

 

Завдання 330 Ділення числа на добуток способом послідовного ділення:

42 : (7 • 2) = 42 : 7 : 2 = 6 : 2 = 3

36 : (6 • 2) = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3

63 : (7 • 3) = 63 : 7 : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 331

1) Ділення способом послідовного ділення:

800 : 200 = 800 : (100 • 2) = (800 : 100) : 2 = 8 : 2 = 4

2) Ділення способом добору:

800 : 200 = 4, оскільки 200 • 1 = 200 (1 — не підходить); 200 • 2 = 400 (2 — не підходить); 200 • 3 = 600 (3 — не підходить); 200 • 4 = 800 (4 — підходить). Отже, 800 : 200 = 4

 

Завдання 332

1) Яка купюра зображена на малюнку? 1000 грн

2) Купюр вартістю 100 грн буде, якщо ними розміняти 1000 грн:

1000 : 100 = 10 (купюр)

3) Купюр вартістю 200 грн буде, якщо ними розміняти 1000 грн:

1000 : 200 = 10 : 2 = 5 (купюр)

4) Купюр вартістю 500 грн буде, якщо ними розміняти 1000 грн:

1000 : 500 = 10 : 5 = 2 (купюри)

 

Завдання 333 Ділення способом добору:

150 : 50 = 3, оскільки  50 • 1 = 50 (1 — не підходить); 50 • 2 = 100 (2 — не підходить); 50 • 3 = 150 (3 — підходить).

400 : 80 = 5, оскільки  80 • 1 = 80 (1 — не підходить); 80 • 2 = 160 (2 — не підходить); 80 • 3 = 240 (3 — не підходить); 80 • 4 = 320 (4 — підходить); 80 • 5 = 400 (5 — підходить).

360 : 90 = 4, оскільки 90 • 1 = 90 (1 — не підходить); 90 • 2 = 180 (2 — не підходить); 90 • 3 = 270 (3 — не підходить); 90 • 4 = 360 (4 — підходить).

120 : 40 = 3, оскільки 40 • 1 = 40 (1 — не підходить); 40 • 2 = 80 (2 — не підходить); 40 • 3 = 120 (3 — підходить).

 

Завдання 334 Ділення способом послідовного ділення:

60 : 20 = 60 : (10 • 2) = 60 : 10 : 2 = 6 : 2 = 3

250 : 50 = 250 : (10 • 5) = 250 : 10 : 5 = 25 : 5 = 5

320 : 80 = 320 : (10 • 8) = 320 : 10 : 8 = 32 : 8 = 4

600 : 200 = 600 : (100 • 2) = 600 : 100 : 2 = 6 : 2 = 3

90 : 30 = 90 : (10 • 3) = 90 : 10 : 3 = 9 : 3 = 3

300 : 50 = 300 : (10 • 5) = 300 : 10 : 5 = 30 : 5 = 6

180 : 60 = 180 : (10 • 6) = 180 : 10 : 6 = 18 : 6 = 3

400 : 200 = 400 : (100 • 2) = 400 : 100 : 2 = 4 : 2 = 2

Завдання 335 Порядок дій

80 : 40 • 5 = 2 • 5 = 10

60 • 2 : 40 = 120 : 40 = 12 : 4 = 3

150 : 30 + 20 = 15 : 3 + 20 = 5 + 20 = 25

400 – 300 : 50 = 400 – 30 : 5 = 400 – 6 = 394

160 : 80 – 120 : 60 = 16 : 8 – 12 : 6 = 2 – 2 = 0

(385 – 135) : 50 = 250 : 50 = 25 : 5 = 5

 

Завдання 336 Обернені задачі

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Для гуртка купили 7 лінійок за ціною 8 грн кож­на і 6 пензликів за ціною 10 грн кожний. Яка вар­тість цієї покупки?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Лінійка

8

7

?

?

Пензлик

10

6

?

Короткий запис

Лінійки — ? грн, 7 штук по 8 грн

Пензлики — ? грн, 6 штук по 10 грн

Всього — ?

Вираз    8 • 7 + 10 • 6

План розв’язування

1) Яка вар­тість лінійок?

2) Яка вар­тість пензликів?

3) Яка вар­тість цієї покупки?

Розв’язання

1) 8 • 7 = 56 (грн) – вартість лінійок.

2) 10 • 6 = 60 (грн) – вартість пензликів.

3) 56 + 60 = 60 + 40 + 16 = 116 (грн) – вартість цієї покупки.

Відповідь: вартість цієї покупки 116 гривень.

 

2) Складена задача на ділення на вміщення

Для гуртка купили 7 лінійок і кілька пензликів на загальну суму 116 грн. Лінійка коштує 8 грн, а пензлик — 10 грн. Скільки купили пензликів?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Лінійка

8

7

?

116

Пензлик

10

?

?

Короткий запис

Лінійки — ? грн, 7 штук по 8 грн

Пензлики — ? грн, ? штук по 10 грн

Всього — 116 грн

Вираз    (116 – 8 • 7) : 10

План розв’язування

1) Яка вар­тість лінійок?

2) Яка вар­тість пензликів?

3) Скільки купили пензликів?

Розв’язання

1) 8 • 7 = 56 (грн) – вартість лінійок.

2) 116 – 56 = 60 (грн) – вартість пензликів.

3) 60 : 10 = 6 (п.) – пензликів купили.

Відповідь: купили 6 пензликів.

 

3) Складена задача на ділення

Для гуртка купили 6 пензликів і 7 лінійок на загальну суму 116 грн. Лінійка коштує 8 грн. Яка ціна пензлика?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Лінійка

8

7

?

116

Пензлик

?

6

?

Короткий запис

Лінійки — ? грн, 7 штук по 8 грн

Пензлики — ? грн, 6 штук по ? грн

Всього — 116 грн

Розв’язання

(116 – 8 • 7) : 6 = 10 (грн)

Відповідь: ціна пензлика 10 гривень.

 

Завдання 337 Обернені задачі

Складена задача на знаходження суми добутків. Купили 3 упаковки соку, по 8 грн за упаковку, і 7 круасанів, по 10 грн за штуку. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Сік

8

3

?

?

Круасан

10

7

?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (грн) – вартість соку.

2) 10 • 7 = 70 (грн) – вартість круасанів.

3) 24 + 70 = 94 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 94 гривні.

 

Складена задача на ділення на вміщення. За соки і круасани заплатили 94 грн. Купили 3 упаковки соку, по 8 грн за упаковку, і кілька круасанів, по ціні 10 грн. Скільки круасанів купили?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Сік

8

3

?

94

Круасан

10

?

?

Розв’язання

(94 – 8 • 3) : 10 = 7 (кр.)

Відповідь: купили 7 круасанів.

 

Складена задача на ділення. За соки і круасани заплатили 94 грн. Купили 3 упаковки соку, по 8 грн за упаковку, і 7 круасанів. Яка ціна круасана?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Сік

8

3

?

94

Круасан

?

7

?

Розв’язання

(94 – 8 • 3) : 7 = 10 (грн.)

Відповідь: ціна круасана 10 гривень.

 

Складена задача на ділення на вміщення. За сік і круасани заплатили 94 грн. Купили декілька упаковок соку, по 8 грн за упаковку, і 7 круасанів, по 10 грн за штуку. Скільки упаковок соку купили?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Сік

8

?

?

94

Круасан

10

7

?

Розв’язання

(94 – 10 • 7) : 8 = 3 (уп.)

Відповідь: купили 3 упаковки соку.

 

Складена задача на ділення. За соки і круасани заплатили 94 грн. Купили 3 упаковки соку і кілька круасанів, по ціні 10 грн за круасан. Яка ціна упаковки соку?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Сік

?

3

?

94

Круасан

10

7

?

Розв’язання

(94 – 10 • 7) : 3 = 8 (грн)

Відповідь: ціна упаковки соку 8 гривень. 

 

Завдання 338

120 : 30 = 120 : 10 : 3 = 12 : 3 = 4

240 : 60 = 240 : 10 : 6 = 24 : 6 = 4

270 : 90 • 7 = 270 : 10 : 9 • 7 = 27 : 9 • 7 = 3 • 7 =21

3 • 80 : 60 = 240 : 60 = 240 : 10 : 6 = 24 : 6 = 4

(245 – 165) : 20 = (245 – 200 + 35) : 20 = 80 : 20 = 8 : 2 = 4

(127 +133 + 40) : 60 = (200 + 90 + 10) : 60 = 300 : 60 = 30 : 6 = 5

 

Завдання 339 Складена задача на знаходження суми добутків

Купили З зошити, по 6 грн кожний, і 2 ручки за тією самою ціною. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Зошит

6

3

?

?

Ручка

6

2

?

 

1 спосіб

Короткий запис

Зошити — ? грн, 3 зошити по 6 грн

Ручки — ? грн, 2 штук по 6 грн

Всього — ?

Вираз      6 • 3 + 6 • 2

План розв’язування

1) Яка вартість лінійок?

2) Яка вартість пензликів?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (грн) – вартість зошитів.

2) 6 • 2 = 12 (грн) – вартість ручок.

3) 18 + 12 = 20 + 10 = 30 (грн) – вартість покупки.

2 спосіб

Оскільки ціна товару однакова, тому можна спочатку знайти загальну кількість товару, а потім його вартість, тоді

Короткий запис

Покупка — ? грн, ? (3 зошити і 2 ручки) по 6 грн

Вираз      6 • (3 + 2)

План розв’язування

1) Скільки всього лінійок і пензликів купили?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 3 + 2 = 5 (шт.) – всього зошитів і ручок купили.

2) 6 • 5 = 30 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 30 гривень.

Обернена задача на знаходження числа 3 (складена задача на ділення на вміщення). За зошити і ручки заплатили 30 гривень. Купили декілька зошитів, по 6 грн кожний, і 2 ручки за тією самою ціною. Скільки зошитів купили? 

Розв’язання

30 : 6 – 2 = 3 (з.)

Відповідь: купили 3 зошити.

Інші завдання дивись тут...

 • Олеся Щадило
  КККККЛЛЛЛЛАААААССССС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4 березня 2021 19:16
 • Хз
  Спасибо
  16 березня 2023 18:56
 • Софія
  Послідню задачу не пойняла ну дякую. Я уже все поняла
  14 березня 2024 19:19
 • Софія
  Дякую♥️
  20 березня 2024 15:53