Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П"

Завдання 340  Множення і ділення на розрядну одиницю

120 : 30 = 120 : 10 : 3 = 12 : 3 = 4

120 : 40 = 120 : 10 : 4 = 12 : 4 = 3

300 : 100 = 3

300 : 10 = 30

200 : 10 = 20

240 : 10 = 24

30 • 10 = 300

32 • 10 = 320

Завдання 341

5 • 4 = 20

5 • 40 = 200

3 • 8 = 24

3 • 80 = 240

2 • 9 = 18

2 • 90 = 180

5 • 1 = 5

5 : 1 = 5

20 • 10 = 200

20 : 10 = 2

Завдання 342 Складена задача на знаходження суми добутків

У саду росте 10 рядів яблунь, по 5 дерев у кож­ному, і 10 рядів груш, по 3 дерева в кожному. Скільки всього яблунь і груш росте в саду?

Дерева

Дерев у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість дерев

Яблуні

5

10

?

?

Груші

3

10

?

 

1 спосіб

Короткий запис

Яблуні — ? д., 10 рядів по 5 дерев

Груші — ? д., 10 рядів по 3 дерева

Всього — ?

Вираз    5 • 10 + 3 • 10

План розв’язування

1) Скільки яблунь росте в саду?

2) Скільки груш росте в саду?

3) Скільки всього яблунь і груш росте в саду?

Розв’язання

1) 5 • 10 = 50 (ябл.) – яблунь росте в саду.

2) 3 • 10 = 30 (гр.) – груш росте в саду.

3) 50 + 30 = 80 (д.) - всього яблунь і груш росте в саду.

2 спосіб

Оскільки рядів однаково, можна спочатку знайти кількість дерев у одному ряду, а потім загальну кількість всіх дерев, тоді

Короткий запис

Дерева — ? д., 10 рядів по ? (5 дерев і 3 дерева)

Вираз    (5 + 3) • 10

План розв’язування

1) Скільки всього яблунь і груш росте в одному ряду?

2) Скільки всього яблунь і груш росте в саду?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (д.) – всього яблунь і груш росте в одному ряду.

2) 8 • 10 = 80 (д.) – всього яблунь і груш росте в саду.

Відповідь: у саду росте 80 яблунь і груш.

 

Завдання 343 Множення суми на число

4 • 5 + 3 • 5 = 20 + 15 = 35

(4 + 3) • 5 = 7 • 5 = 35

2 • 10 + 7 • 10 = 20 + 70 = 90

(2 + 7) • 10 = 9 • 10 = 90

3 • 3 + 5 • 3 = 9 + 15 = 24

(3 + 5) • 3 = 8 • 3 = 24

Завдання 344 Порядок дій

(3 + 7) • 10 = 10 • 10 = 100

3 • 10 + 7 • 10 = 30 + 70 = 100

(20 + 80) • 10 = 100 • 10 = 1000

20 • 10 + 80 • 10 = 200 + 800 = 1000

(30 + 40) • 5 = 70 • 5 = 350

30 • 5 + 40 • 5 = 150 + 200 = 350

Завдання 345 Порівняння чисел

4 • 50 = 50 • 4

(переставний закон множення)

(6 + 3) • 5 = 6 • 5 + 3 • 5

(розподільний закон множення відносно додавання)

20 • 6 : 40 < 30

(20 • 6 : 40 = 120 : 40 = 3)

6 • 20 > 12

(120 > 12)

3 • 30 > 3 • 20

(де більший множник, там більший добуток)

120 : 20 > 120 : 40

(де менший дільник, там більша частка)

Завдання 346 Складена задача на знаходження суми двох добутків

Посадили 4 ряди слив, по 6 у кожному ряду, і 4 ряди персиків, по 3 дерева в кожному ряду. Скільки всього дерев посадили?

Дерево

Дерев у ряду

Кількість рядів

Загальна кількість дерев

Слива

6

4

?

?

Персик

3

4

?

 

1 спосіб

Короткий запис

Сливи — ? д., 4 ряди по 6 дерев

Персики — ? д., 4 ряди по 3 дерева

Всього — ?

Вираз    6 • 4 + 3 • 4

План розв’язування

1) Скільки слив посадили?

2) Скільки персиків посадили?

3) Скільки всього дерев посадили?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (сл.) – слив посадили.

2) 3 • 4 = 12 (п.) – персиків посадили.

3) 24 + 12 = 36 (д.) – всього дерев посадили.

2 спосіб

Оскільки рядів однаково, можна спочатку знайти кількість дерев у одному ряду, а потім загальну кількість всіх дерев, тоді

Короткий запис

Дерева — ? д., 4 ряди по ? (6 дерев і 3 дерева)

Вираз    (6 + 3) • 10 

План розв’язування

1) Скільки всього яблунь і груш росте в одному ряду?

2) Скільки всього яблунь і груш росте в саду?

Розв’язання

1) 6 + 3 = 9 (д.) – яблунь і груш росте в одному ряду.

2) 9 • 4 = 36 (д.) – всього яблунь і груш росте в саду.

Відповідь: у саду росте всього 36 дерев.

 

Завдання 347

1) Складена задача на знаходження суми добутків

Купили 10 лінійок, по ціні 6 грн, і стільки само олівців, по ціні 3 грн. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Лінійка

6

10

?

?

Олівець

3

10

?

 

1 спосіб

Короткий запис

Лінійки — ? грн, 10 штук  по 6 грн

Олівці — ? грн, 10 штук по 3 грн

Всього — ?

Вираз    6 • 10 + 3 • 10

План розв’язування

1) Яка вартість лінійок?

2) Яка вартість олівців?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 6 • 10 = 60 (грн) – вартість лінійок. 

2) 3 • 10 = 30 (грн) – вартість олівців.

3) 60 + 30 = 90 (грн) – вартість покупки.

2 спосіб

Оскільки кількість товарів однакова, можна спочатку знайти вартість лінійки і олівця, а потім усього товару, тоді

Короткий запис

Вартість — ? грн, 10 штук по ? (6 грн і 3 грн)

Вираз    (6 + 3) • 10 

План розв’язування

1) Яка вартість лінійки і олівця?

2) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 6 + 3 = 9 (грн) – вартість лінійки і олівця.

2) 9 • 10 = 90 (грн) – вартість покупки.

 

Відповідь: вартість покупки 90 гривень.

 

2) Складена задача на знаходження суми добутків

Купили 4 булки, по 6 грн кожна, і 7 цукерок, по ціні 2 грн за штуку. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Булки

6

4

?

?

Цукерка

2

7

?

Короткий запис

Булки — ? грн, 4 штуки  по 6 грн

Цукерки — ? грн, 7 штук по 2 грн

Всього — ?

Вираз    6 • 4 + 7 • 2

План розв’язування

1) Яка вартість булок?

2) Яка вартість цукерок?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (грн) – вартість булок. 

2) 2 • 7 = 14 (грн) – вартість цукерок.

3) 24 + 14 = 38 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 38 гривень.

 

Обернена задача на ділення на вміщення для знаходження числа 7

Купили 4 булки, по 6 грн кожна, і декілька цукерок, по ціні 2 грн за штуку. Скільки купили цукерок, якщо вартість покупки 38 гривень?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Булки

6

4

?

38

Цукерка

2

?

?

Короткий запис

Булки — ? грн, 4 штуки  по 6 грн

Цукерки — ? грн, ? штук по 2 грн

Всього — 38 грн

Вираз    (38 – 6 • 4) : 2  

План розв’язування

1) Яка вартість булок?

2) Яка вартість цукерок?

3) Скільки купили цукерок?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (грн) – вартість булок.

2) 38 – 24 = 14 (грн) – вартість цукерок.

3) 14 : 2 = 7 (ц.) – цукерок купили. 

Відповідь: купили 7 цукерок.

 

Завдання 348  Діаграма, на якій показано, як учні 3 класу дістаються до школи

П. □□□□□□□□□□

М. □□□□□

А. □□□□□□□□

1) 10 учнів ідуть до школи пішки.

2) 5 учнів їдуть машиною.

3) 8 учнів їдуть шкільним автобусом.

4) 10 + 5 + 8 = 23 (уч.) – всього учнів у класі.

 

Завдання 349  Побудуйте за допомогою цеглинок Лего діагра­му. Нехай кожний візьме цеглинку, що відпові­дає вказаному транспорту. Складіть цеглинки однакового кольору в один стовпчик.

П. □□□□□□□□□□□□

М. □□

А. □

В. □□□

Е. □

І. □□ 

 

Завдання 350

60 : З0 = 2 

600 : З0 = 20

(657 – 337) : 80 = 320 : 80 = 4

(456 + 44) : 10 = 500 : 10 = 50

(5 + 4) • 7 = 9 • 7 = 63

(96 + 4 ) • 8 = 100 • 8 = 800

Завдання 351

Маса коробки зефіру 3 кг, а халви – 7 кг. Привезли 5 коробок зефіру і 5 коробок халви. Яка загальна маса товару?

Товар

Маса 1 коробки (кг)

Кількість коробок

Загальна маса товару (кг)

Зефір

3

5

?

?

Халва

7

5

?

 

1 спосіб

Короткий запис

Зефір — ? кг, 5 коробок по 3 кг

Халва — ? кг, 5 коробок по 7 кг

Всього — ?

Вираз    3 • 5 + 7 • 5

План розв’язування

1) Яка маса зефіру?

2) Яка маса халви?

3) Яка загальна маса товару?

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (кг) – маса зефіру.

2) 7 • 5 = 35 (кг) – маса халви.

3) 15 + 35 = 50 (кг) – загальна маса товару.

2 спосіб

Оскільки кількість коробок однакова, можна спочатку знайти масу коробки  зефіру і коробки халви, а потім усього товару, тоді

Короткий запис

Загальна маса — ? кг, 5 коробок по ? (3 кг і 7 кг)

Вираз    (3 + 7) • 5 

План розв’язування

1) Яка загальна маса коробки зефіру і коробки халви?

2) Яка загальна маса товару?

Розв’язання

1) 3 + 7 = 10 (кг) – маса коробки зефіру і коробки халви.

2) 10 • 5 = 50 (кг) – загальна маса товару.

 

Відповідь: загальна маса товару 50 кілограмів.

Інші завдання дивись тут

  • Вадим
    Клас!!!!!!!!!!
    9 березня 2021 12:04
  • Руслан
    Задача ✓350: 4 приклад подивитися ще раз (456 + 44) : 10 = 500 : 5=50 -------- Виправлено. Дякуємо.
    9 березня 2021 13:01