Інші завдання дивись тут...

§ 28 Завдання 236 Порядок дій
 4 : 6  4 : 8  9  7 + 80 = 100 (л) – літрів води випиває за день слон 

 

Завдання 237 
Місткість посудин: склянка 1 л, пляшка 2 л, відро 10 л, бутель 20 л, бочка 50 л
Яку ємність потрібно використати, щоб напоїти слона?
50  2 = 100 (л)
Яку ємність потрібно використати, щоб напоїти теля, яке випиває за добу 70 л води?
50 + 20 = 70 (л)
Яку ємність потрібно використати, щоб напоїти козу, яка випиває за добу 7 л води?
10 – 1 – 2 = 7 (л) 
А скільки ти випиваєш літрів води за добу? 1 л 

 

Завдання 238
Місткість однієї посудини
Кількість посудин
Загальна місткість
2 л
4
• 4 = 8 (л)
24 : 3 = 8 (л)
3
24 л
5 л
40 : 5 = 8 (п.) 40 л

Завдання 239

У п’яти бідонах міститься 45 л молока, у банці — на 6 л молока менше, ніж в одному бідоні. Скільки літрів молока міститься в банці?
Короткий запис
5 бідонів — 45 л
1 бідон — ?
1 банка — ?, на 6 л менше, ніж 1 бідон
Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (л) – місткість одного бідона

2) 9 – 6 = 3 (л)

Відповідь: у банці поміститься 3 літри молока.

 

Завдання 240 Обчисли вирази

27 : 9 + 58 = 3 + 58 = 61
7 • (45 – 37) + 28 = 7 • 8 + 28 = 84
92 – 7 • 9 = 92 – 63 = 29
8 • 6 – 34 = 48 – 34 = 14
(87 – 33) : 6 • 8 = 54 : 6 • 8 =9 • 8 = 72
68 + 72 : 8 = 68 + 9 = 77

Завдання 241

Уяви, що в тебе 9 хворостин. Скільки стане хворостин, якщо дві з них розламати навпіл?
Розв’язання

1) 9 – 2 = 7 (хв.) – цілі хворостини

2) 2  2 = 4 (хв.) – буде розламаних хворостин

3) 7 + 4 = 11 (хв.)

Відповідь: стане 11 хворостин.

 

Завдання 242 Обчисли вирази
92 – 9 • 8 = 92 – 72 = 20
63 : 7 + 57 = 9 + 57 = 66
4 • (46 – 37) + 15 = 4 • 9 + 15 = 36 + 15 = 51
(53 + 28) : 9 • 5 = 81 : 9 • 5 = 9 • 5 = 45

Завдання 243

У фермера було 25 л молока. Він продав 9 дволітрових пляшок молока. Скільки літрів молока залишилось у фермера?
Короткий запис
Було — 25 л
Продав — ?, 9 пл. по 2 л
Залишилося — ?
Розв’язання

1) 2  9 = 18 (л) – продав молока

2) 25  18 = 7 (л)

Відповідь: у фермера залишилося 7 літрів молока.

 

§ 29 Завдання 244 
Лічимо сімками до 70: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70
Лічимо вісімками до 80: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80
Лічимо десятками до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 

Завдання 245 Пригадай правила множення та ділення на 10
Щоб помножити число на 10, достатньо дописати до цього числа один нуль.
Щоб поділити число на 10, треба від цього числа відкинути один нуль.

 

Завдання 246 Обчисли вирази.
4 • 10 : 5 = 40 : 5 = 8
16 : 1 : 4 = 16 : 4 = 4
10 • (34 – 27) = 10 • 7 = 70
50 : 10 • 9 = 5 • 9 = 45
7 • 10 : 1 = 70 : 1 = 7
76 : 76 • 34 = 1 • 34 = 34
(48 + 12) : 10 = 60 : 10 = 6
(50 + 14) : 8 = 64 : 8 = 8

Завдання 247

За 5 днів роботи кравець пошив 35 шапок. Знайди денну продуктивність праці кравця.
Продуктивність праці
Час роботи
Загальний виробіток
?
5 дн.
35 ш.
Розв’язання

35 : 5 = 7 (ш.)

Відповідь: щодня кравець шив 7 шапок.

 

Завдання 248
За 5 днів роботи кравець пошив 35 шапок. Після запровадження нової технології продуктивність його праці зросла на 2 вироби. Скільки шапок пошиє кравець за 5 днів за новою технологією?
Продуктивність праці
Час роботи
Загальний виробіток
?
5 дн.
35 ш.
?, на 2 ш. більше
5 дн.
?
Розв’язання

1) 35  5 = 7 (ш.) – шапок пошиє за 1 день

2) 7 + 2 = 9 (ш.) – шапок пошиє за 1 день після впровадження нової технології

3) 9  5 = 45 (ш.) – шапок пошиє за 5 днів за новою технологією

Відповідь: 45 шапок.

 

Завдання 249
Довжина сторони прямокутника дорівнює 9 см, а ширина — на 6 см менша, ніж довжина. Накресли цей прямокутник. Обчисли його периметр.
Розв’язання
Короткий запис
Довжина  9 см
Ширина — ?, на 6 см менша, ніж довжина
Периметр — ?
Розв’язання

 6 = 3 (см) – ширина прямокутника

2) (9 + 3) • 2 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 24 см.

 

Завдання 250
3 •  10 : 5 = 30 : 5 = 6
80 : 10 • 7 = 8 • 7 = 56
9 • 10 : 1 = 90 : 1 = 90
(60 + 12) : 9 = 72 : 9 = 8

Завдання 251

Перша бригада за 5 год роботи проклала 15 м дроту. Друга бригада прокладала за годину на 2 м більше дроту, ніж перша. Скільки метрів дроту прокладе друга бригада за 6 год?
Бригада
Продуктивність праці
Час роботи
Загальний виробіток
I
?
5 год
15 м
II
?, на 2 м більше
6 год
?
Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (м) – прокладала I бригада за 1 год

2) 3 + 2 = (м) – прокладала II бригада за 1 год

3) 5  6 = 30 (м) – прокладе II бригада за 6 год

Відповідь: 30 метрів.

 

§ 30 Завдання 252
Закономірність: наступне число менше на 9 разів  від попереднього числа.
Допишіть ще два числа ряду : 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9

 

Завдання 253 Математичний диктант
Добуток чисел 3 і 9 збільште на 45; • 9 + 45 = 27 + 45 = 72
частку чисел 48 і 6 зменште в 4 рази; 48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2
від числа 72 відніміть частку чисел 9 і 3; 72  9 : 3 = 72 – 3 = 69
частку чисел 49 і 7 збільште у 8 разів. 49 : 7 • 8 = 7 • 8 = 56

 

Завдання 254 
Якщо а = 40 і b = 9, то а : 8 + b • 5 = 40 : 8 + 9 • 5 = 5 + 45 = 50
Якщо а = 64 і b = 10, то а : 8 + b • 5 = 64 : 8 + 10 • 5 = 8 + 50 = 58
Якщо а = 32 і b = 1, то а : 8 + b • 5 = 32 : 8 + 1 • 5 = 4 + 5 = 9

 

Завдання 255 Розв’яжи й порівняй задачі.
1) У сувої було 28 м драпу. З цієї тканини пошили 7 однакових пальт. Скільки тканини використали на кожне пальто?
Короткий запис
7 п.  28 м
1 п. — ?
Розв’язання

28 : 7 = 4 (м)

Відповідь: на кожне пальто використали 4 метри тканини.

2) У сувої було 28 м драпу. З цієї тканини пошили кілька пальт, використавши на кожне пальто по 4 м драпу. Скільки пошили пальт?
Короткий запис
 28 м
1 п. — 4 м
Розв’язання

28 : 4 = 7 (п.)

Відповідь: пошили 7 пальт.

3) У швейній майстерні пошили 7 пальт, використавши на кожне пальто по 4 м драпу. Скільки всього використали метрів тканини?
Короткий запис
7 п.  ?
1 п. — 4 м
Розв’язання

 7 = 28 (м)

Відповідь: використали 28 м тканини.

Ці задачі є взаємооберненими.

 

Завдання 256
За 4 год столяр виготовив 12 стільців. Його учень за 1 год виготовляв на 2 стільці менше, ніж столяр. Скільки стільців виготовив учень за 4 год?
 
Продуктивність праці
Час роботи
Загальний виробіток
Столяр
?
4 год
12 ст.
Учень
?, на 2 ст. менше
4 год
?
Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (ст.) – виготовляв столяр за 1 год

2) 3  2 = (ст.) – виготовляв учень за 1 год

3) 1  4 = 4 (ст.) – виготовляв учень за 4 год

Відповідь: 4 стільці.

 

Завдання 257
Колоду завдовжки 6 м розпиляли на 6 рівних частин. Скільки разів довелося розпилювати колоду?
Розв’язання

6 : 6 = 1 (м) - довжина частини колоди.

_1 м_/_1 м_/_1 м_/_1 м_/_1 м _/_1 м__

П'ять рисок /, тому кількість розпилів 5

 

Завдання 258 Обчисли значення виразу а : 10 + b • 6, якщо
Якщо а = 60 і b = 6, то а : 10 + b • 6 = 60 : 10 + 6 • 6 = 6 + 36 = 42
Якщо а = 80 і b = 7, то а : 10 + b • 6 = 80 : 10 + 7 • 6 = 8 + 42 = 50
Якщо а = 100 і b = 8, то а : 10 + b • 6 = 100 : 10 + 8 • 6 = 10 + 48 = 58

 

Завдання 259
За 1 місяць гуска з’їдає 4 кг зерна. Скільки зерна потрібно гусці на 9 місяців?
Короткий запис
1 м. — 4 кг
9 м. — ?
Розв’язання

 9 = 36 (кг)

Відповідь: потрібно 36 кг зерна.

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ
Завдання 260 
Добуток яких чисел дорівнює 56?  8 = 56

 

Завдання 261 
Частка яких чисел дорівнює 8? 64 : 8 = 8

 

Завдання 262 Обчисли значення виразів.
8 • 6 + 3 • 9 = 48 + 27 = 75
8 • 9 – 7 • 6 = 72 – 42 = 30
(85 – 36) : 7 = 49 : 7 = 7
8 • 3 : 6 = 24 : 6 = 4

Завдання 263 Порівняй вирази

7 • 1 + 24 > 24 + 7 • 0 
8 • 5 + 30 = 6 • 5 + 40
52 – 6 • 6 < 52 – 6 : 6
48 : 6 + 37 > 48 : 8 + 34

Завдання 264 Виконай перетворення іменованих чисел

1 год 9 хв = 60 хв + 9 хв = 69 хв 
80 с = 60 с + 20 с = 1 хв 20 с 
1 рік 9 міс. = 12 міс + 9 міс = 21 міс.
6 дм 7 см = 50 см + 7 см = 67 см
13 дм = 10 дм + 3 дм = 1 м 3 дм
1 доба 6 год = 24 год + 6 год = 30 год

Завдання 265

Периметр квадрата дорівнює 28 см. Яка довжина його сторони? Накресли цей квадрат.
Короткий запис
Периметр — 28 см
Сторона — ?
Розв’язання

28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата

Завдання 266

За 5 днів майстриня розписала 35 глиняних виробів. За скільки днів вона розпише 42 (опечатка) таких виробів, якщо продуктивність її праці буде кожного дня однаковою?
Короткий запис
5 дн. — 35 в.
? — 42 в.
Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (в.) – розписала за 1 день

2) 42 : 7 = 6 (дн.)

Вираз: 42 : (35 : 5) = 6 (дн.)

Відповідь: за 6 днів.

 

Завдання 267 Розстав (де потрібно) дужки так, щоб рівності стали істинними
64 : (4 • 2) = 8
7 • (9 – 2) = 49
72 : 9 + 1 = 9

Завдання 268

356 = 3 cот. 5 дес 6 од.