Інші завдання дивись тут...

§ 99 Завдання 242  Обчисліть ланцюжок виразів.

24 • 3 = 72

72 : 4 18

18 • 3 = 54

54 : 9 = 6

6 • 12 = 72

73 : 3 = 24

24 + 24 = 52 (р.) – може прожити страус

52 : 2 = 26 (р.) – може прожити канарка

 

Завдання 243 Кругові вирази.

54 : 6 = 9

9 • 11 = 99

99 – 39 = 60

60 – 12 = 48

48 : 8 = 6

6 • 14 = 84

84 – 57 = 27

27 • 2 = 54

 

Завдання 244 

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 70 : 7 + 14 : 7 = 10 + 2 = 12

62 : 2 = (60 + 2) : 2 = 60 : 2 + 2 : 2 = 30 + 1 = 31

 

Завдання 245  У кіоску продали 6 пляшок води за 54 грн і 4 пакети соку за 72 грн. Що коштує дорожче: пляшка води чи пакет соку? На скільки дорожче?

Розв’язання

1) 54 : 6 = 9 (грн) – коштує пляшки води

2) 72 : 4 = 18 (грн) – коштує пакет соку

3) 18 – 9 = 9 (грн)

Відповідь: пакет соку дорожчий від пляшки води на 9 грн.

 

Завдання 246  Остап вирізав за 2 год 24 прапорці для гірлянди, а Олена за 3 год — 63 прапорці. Скільки прапорців вирізали діти разом за 1 год?

Розв’язання

1) 24 : 2 = 12 (п.) – вирізав Остап за 1 год

2) 63 : 3 = 21 (п.) – вирізала Олена за 1 год

3) 12 + 21 = 33 (п.)

Відповідь: діти разом вирізали 33 прапорці.

 

Завдання 247  За 3 год 2 самоскиди перевезли на будівництво 72 блоки. Скільки таких блоків перевозив 1 самоскид за 1 год?

2 самоскиди за 3 год — 72 блоки

1 самоскид за 1 год — ?

Розв'язання

1)  72 : 3 = 24 (бл.) — перевезли 2 самоскиди за 1 год

2)  24 : 2 = 12 (бл.)

Відповідь: 12 блоків перевозив 1 самоскид за 1 год.

 

Завдання 248  Довжина прямокутника дорівнює 80 мм, а ширина — у 4 рази менша.

80 : 4 = 20 (мм) – ширина прямокутника

Треба накреслити прямокутник зі сторонами 80 мм і 20 мм.

Р = 2 • (80 + 20) = 2• 100 = 200 (мм) – периметр цього прямокутника.

 

Завдання 249

45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 30 : 3 + 15 : 3 = 10 + 5 = 15

92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 80 : 4 + 12 : 4 = 20 + 3 = 23

80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 50 : 5 + 30 : 5 = 10 + 6 = 16

32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 20 : 2 + 12 : 2 = 10 + 6 = 16

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 9 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12

 

Завдання 250 В овочевому магазині за день продали 6 сіток цибулі загаль­ною масою 90 кг. Яка маса однієї сітки цибулі?

Маса 6 сіток — 90 кг

Маса 1 сітки — ?

Розв’язання

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 60 : 6 + 30 : 6 = 10 +6 = 16 (кг)

Відповідь: маса сітки цибулі 16 кг.

 

§ 100 Завдання 251 Установіть закономірність і назвіть пропущені числа.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110

Завдання 252 Розгляньте запис і поясніть, як виконали ділення.

112 : 7 = (70 + 42) : 7 = 70 : 7 + 42 : 7 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 253

120 : 8 = (80 + 40) : 8 = 80 : 8 + 40 : 8 = 10 + 6 = 16

102 : 6 = (60 + 42) : 6 = 60 : 6 + 42 : 6 = 10 + 7 = 17

108 : 9 = (90 + 18) : 9 = 90 : 9 + 18 : 9 = 10 + 2 = 12

126 : 7 = (70 + 56) : 7 = 70 : 7 + 56 : 7 = 10 + 8 = 18

108 : 6 = (60 + 48) : 6 = 60 : 6 + 48 : 6 = 10 + 8 = 18

144 : 8 = (80 + 64) : 8 = 80 : 8 + 64 : 8 = 10 + 8 = 18

119 : 7 = (70 + 49) : 7 = 70 : 7 + 49 : 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 254

Якщо а = 9, тоді 99 : а = 99 : 9 = 11

Якщо а = 9, тоді 171 : а = 171 : 9 = 19

Якщо а = 9, тоді 135 : а + 68 = 135 : 9 + 68 = 83

Якщо а = 9, тоді 117 : а + 78 = 117 : 9 + 78 = 91

 

Завдання 255  Знайди суму чисел, якщо одне число дорівнює t, а друге — у 5 разів менше.

t + t : 5

Якщо t = 95, тоді t + t : 5 = 95 + 95 : 5 = 95 + 19 = 114

 

Завдання 256 З першої полиці взяли 12 книжок, а з другої — а книжок. Усі книжки розклали порівну в 4 коробки. Скільки книжок покла­ли в кожну коробку?

(12 + а) : 4

Якщо а = 60, тоді (12 + а) : 4 = (12 + 60) : 4 = 3 + 15 = 18

 

Завдання 257  Добери знаки дій.

27 : 3 : 3 = 3 

27 3 + 3 = 84

Завдання 258

128 : 8 = (80 + 48) : 8 = 10 + 6 = 16

144 : 9 = (90 + 54) : 9 = 10 + 6 = 16

133 : 7 = (70 + 63) : 7 = 10 + 9 = 19

105 : 7 = (70 + 35) : 7 = 10 + 5 = 15

114 : 6 = (60 + 54) : 6 = 10 + 9 = 19

104 : 8 = (80 + 24) : 8 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 259 Перше число дорівнює х, а друге — у 8 разів менше. Знайди різницю цих чисел.

х – х : 8

Якщо х = 128, тоді х – х : 8 = 128 – 128 : 8 = 128 – 16 = 112

 

§ 101 Завдання 260 Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, скільки приблизно літрів води господиня використовує, щоб вимити 7 комплек­тів посуду вручну. А в посудомийній машині витрачається води у 7 разів мен­ше. Обчисліть, на скільки менше літрів води витратить гос­подиня, щоб вимити ті самі 7 комплектів посуду в посудо­мийній машині.

90 : 5 = 18

18 : 3 = 6

9 • 14 = 84

84 : 2 = 42

42 : 6 = 7

7 • 10 = 70 (л) – господиня використовує води, миючи вручну

70 : 10 = 7 (л) – господиня використовує води, миючи в посудомийній машині

 

Завдання 261

66 : 6 = (60 + 6) : 6 = 10 + 1 = 11

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12

114 : 6 = (60 + 54) : 6 = 10 + 9 = 19

98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 10 + 4 = 14

144 : 8 = (80 + 64) : 8 = 10 + 8 = 18

135 : 9 = (90 + 45) : 9 = 10 + 5 = 15

48 : 3 + 225 = (30 + 18) : 3 + 225 = 10 + 6 + 225 = 241

730 – 72 : 4 = 730 – (40 + 32) : 4 = 730 – 10 – 8 = 712

12 : 2 + 137 = 6 + 137 = 143

60 : 3 : 4 = 20 : 4 = 5

(70 + 28) : 7 = 10 + 4 = 14

(54 + 18) : 6 = 9 + 3 = 12

 

Завдання 262 Рівняння

5 • х = 80

х = 80 : 5

х = 16

5 • 16 = 80

80 = 80

х – 2 = 48

х = 48 + 2

х = 50

50 – 2 = 48

48 = 48

х : 6 = 12

х = 12 • 6

х = 72

72 : 6 = 12

12 = 12

Завдання 263 В Індії росте хлібне дерево, плоди якого подібні за формою до гарбузів, а на смак — до картоплі. Одне таке дерево може годувати трьох осіб про­тягом року. У селищі живе 45 осіб. Скільки потріб­но хлібних дерев, щоб годувати жителів селища протягом року? Добери рівняння для розв'язання задачі.

45 : х = 3

х = 45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 10 + 3 = 13 (д.) – потрібно хлібних дерев.

 

Завдання 264 За 5 однакових листівок хлопчик заплатив 60 грн. Яка ціна однієї такої листівки?

5 листівок — 60 грн

1 листівка — ?

Розв'язання

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12 (грн)

Відповідь: вартість такої листівки 12 грн.

Обернені задачі.

Ціна листівки 12 грн. Скільки листівок можна купити за 60 грн?

12 грн — 1 листівка

60 грн  — ?

Розв'язання

60 : 12 = 5 (л.)

Відповідь: можна купити 5 листівок.

Ціна листівки 12 грн. Яка вартість 5 таких листівок?

1 листівка — 12 грн

5 листівок  — ?

Розв'язання

12 5 = 60 (грн)

Відповідь: вартість 5 таких листівок 60 грн.

 

Завдання 265 На овочевому складі залишилося 52 кг моркви в 4 ящиках. Привезли ще 9 таких ящиків з морквою. Скільки кілограмів моркви стало на складі?

4 ящики — 52 кг

9 ящиків  — ?

Разом — ?

Розв'язання

52 : 4 = 13 (кг) – в одному ящику

13 9 = 117 (кг) – привезли

117 + 13 = 130 (кг)

Відповідь: 130 кг моркви стало на складі.

 

Завдання 266

На рисунку 5 прямих кутів, 5 трикутників та 1 чотирикутник.

Завдання 267 Розв'яжи рівняння.

300 – х = 100

х = 300 – 100

х = 200

300 – 200 = 100

100 = 100

х • 7 = 91

х = 91 : 7

х = 13

13 • 7 = 91

91 = 91

6 • х = 84

х = 84 :  6

х = 14

6 • 14 = 84

84 = 84

Завдання 268 За 4 однакові блокноти Ірина заплатила 76 грн. Яка ціна од­ного блокнота?

4 блокноти — 76 грн

1 блокнот — ?

Розв'язання

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19 (грн)

Відповідь: вартість такого блокнота 19 грн.

Обернені задачі.

Ціна блокнота 19 грн. Скільки блокнотів можна купити за 76 грн?

19 грн — 1 блокнот

76 грн  — ?

Розв'язання

76 : 19 = 4 (бл.)

Відповідь: можна купити 4 блокноти.

Ціна блокнота 19 грн. Яка вартість 4 таких блокнотів?

1 блокнот — 19 грн

4 блокнотів  — ?

Розв'язання

19 4 = 76 (грн)

Відповідь: вартість 4 блокнотів 76 грн.

Інші завдання дивись тут...