Інші завдання дивись тут...

§ 99 Завдання 242 Порядок дій

24 • 3 : 4 • 3 : 9 • 12 : 3 + 26 = 24 + 26 = 50

50 : 2 = 25 (р.) – може прожити канарка.

 

Завдання 243

54 : 6 = 9

9 • 11 = 99

99 – 39 = 60

60 – 12 = 48

48 : 8 = 6

6 • 14 = 84

84 – 57 = 27

27 • 2 = 54

 

Завдання 244 

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 70 : 7 + 14 : 7 = 10 + 2 = 12

62 : 2 = (60 + 2) : 2 = 60 : 2 + 2 : 2 = 30 + 1 = 31

 

Завдання 245 

У кіоску продали 6 пляшок води за 54 грн і 4 пакети соку за 72 грн. Що коштує дорожче: пляшка води чи пакет соку? На скільки дорожче?

Короткий запис

Пляшок — за 6 шт. 54 грн, за 1 шт. — ?

Пакетів — за 4 шт. 72 грн, за 1 шт. — ?, на скільки більше  — ?

Розв’язання

1) 54 : 6 = 9 (грн) – ціна пляшки води

2) 72 : 4 = 18 (грн) – ціна пакета соку

3) 18 – 9 = 9 (грн)

Відповідь: пакет соку дорожчий від пляшки води на 9 гривень.

 

Завдання 246 

Остап вирізав за 2 год 24 прапорці для гірлянди, а Олена за 3 год — 63 прапорці. Скільки прапорців вирізали діти разом за 1 год?

Короткий запис

Остап — за 2 год 24 пр., за 1 год. — ?

Олена — за 3 год 63 пр., за 1 год — ?

Разом за 1 год  — ?

Розв’язання

1) 24 : 2 = 12 (п.) – вирізав Остап за 1 год

2) 63 : 3 = 21 (п.) – вирізала Олена за 1 год

3) 12 + 21 = 33 (п.)

Відповідь: діти разом вирізали 33 прапорці.

 

Завдання 247 

За 3 год 2 самоскиди перевезли на будівництво 72 блоки. Скільки таких блоків перевозив 1 самоскид за 1 год?

Короткий запис

2 с., 3 год — 72 блоки

1 с., 1 год — ?

Розв'язання

1)  72 : 3 = 24 (бл.)  перевезли 2 самоскиди за 1 год

2)  24 : 2 = 12 (бл.)

Відповідь: 12 блоків перевозив 1 самоскид за 1 год.

 

Завдання 248 

Довжина прямокутника дорівнює 80 мм, а ширина — у 4 рази менша. Накресли прямокутник. Знайди його периметр.

80 : 4 = 20 (мм) = 2 (см) – ширина прямокутника

Р = 2 • (80 + 20) = 2 • 100 = 200 (мм) = 20 (см) – периметр цього прямокутника.

 

Завдання 249

45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 30 : 3 + 15 : 3 = 10 + 5 = 15

92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 80 : 4 + 12 : 4 = 20 + 3 = 23

80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 50 : 5 + 30 : 5 = 10 + 6 = 16

32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 20 : 2 + 12 : 2 = 10 + 6 = 16

96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 9 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12

 

Завдання 250

В овочевому магазині за день продали 6 сіток цибулі загаль­ною масою 90 кг. Яка маса однієї сітки цибулі?

Короткий запис

6 с. — 90 кг

1 с. — ?

Розв’язання

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 60 : 6 + 30 : 6 = 10 + 5 = 15 (кг)

Відповідь: маса сітки цибулі 15 кілограмів.

 

§ 100 Завдання 251

Установіть закономірність і назвіть пропущені числа.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 34

2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 44, 46, 48, 52, 58, 68, 84, 86, 88, 90, 94, 100, 110

 

Завдання 252

112 : 7 = (70 + 42) : 7 = 70 : 7 + 42 : 7 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 253

120 : 8 = (80 + 40) : 8 = 80 : 8 + 40 : 8 = 10 + 5 = 15

102 : 6 = (60 + 42) : 6 = 60 : 6 + 42 : 6 = 10 + 7 = 17

108 : 9 = (90 + 18) : 9 = 90 : 9 + 18 : 9 = 10 + 2 = 12

126 : 7 = (70 + 56) : 7 = 70 : 7 + 56 : 7 = 10 + 8 = 18

108 : 6 = (60 + 48) : 6 = 60 : 6 + 48 : 6 = 10 + 8 = 18

144 : 8 = (80 + 64) : 8 = 80 : 8 + 64 : 8 = 10 + 8 = 18

119 : 7 = (70 + 49) : 7 = 70 : 7 + 49 : 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 254

Якщо а = 9, тоді 99 : а = 99 : 9 = 11

Якщо а = 9, тоді 171 : а = 171 : 9 = 19

Якщо а = 9, тоді 135 : а + 68 = 135 : 9 + 68 = 83

Якщо а = 9, тоді 117 : а + 78 = 117 : 9 + 78 = 91

 

Завдання 255 

Знайди суму чисел, якщо одне число дорівнює t, а друге — у 5 разів менше.

Вираз: t + t : 5

Якщо t = 95, тоді t + t : 5 = 95 + 95 : 5 = 95 + 19 = 114

 

Завдання 256

З першої полиці взяли 12 книжок, а з другої — а книжок. Усі книжки розклали порівну в 4 коробки. Скільки книжок покла­ли в кожну коробку?

Вираз: (12 + а) : 4

Якщо а = 60, тоді (12 + а) : 4 = (12 + 60) : 4 = 3 + 15 = 18 (кн.)

 

Завдання 257 

27 : 3 : 3 = 3 

27 3 + 3 = 84

Завдання 258

128 : 8 = (80 + 48) : 8 = 10 + 6 = 16

144 : 9 = (90 + 54) : 9 = 10 + 6 = 16

133 : 7 = (70 + 63) : 7 = 10 + 9 = 19

105 : 7 = (70 + 35) : 7 = 10 + 5 = 15

114 : 6 = (60 + 54) : 6 = 10 + 9 = 19

104 : 8 = (80 + 24) : 8 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 259

Перше число дорівнює х, а друге — у 8 разів менше. Знайди різницю цих чисел. Обчисли вираз, якщо х = 128.

Вираз: х – х : 8

Якщо х = 128, тоді х – х : 8 = 128 – 128 : 8 = 128 – 16 = 112

 

§ 101 Завдання 260 Порядок дій

90 : 5 : 3 • 14 : 2 : 6 • 10 = 70

1) 90 : 5 = 18

2) 18 : 3 = 6

3) 9 • 14 = 84

4) 84 : 2 = 42

5) 42 : 6 = 7

6) 7 • 10 = 70 (л) – господиня використовує води, миючи вручну.

70 : 10 = 7 (л) – господиня використовує води, миючи в посудомийній машині.

 

Завдання 261

66 : 6 = (60 + 6) : 6 = 10 + 1 = 11

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12

114 : 6 = (60 + 54) : 6 = 10 + 9 = 19

98 : 7 = (70 + 28) : 7 = 10 + 4 = 14

144 : 8 = (80 + 64) : 8 = 10 + 8 = 18

135 : 9 = (90 + 45) : 9 = 10 + 5 = 15

48 : 3 + 225 = (30 + 18) : 3 + 225 = 10 + 6 + 225 = 241

730 – 72 : 4 = 730 – (40 + 32) : 4 = 730 – 10 – 8 = 712

12 : 2 + 137 = 6 + 137 = 143

60 : 3 : 4 = 20 : 4 = 5

(70 + 28) : 7 = 10 + 4 = 14

(54 + 18) : 6 = 9 + 3 = 12

 

Завдання 262 Рівняння

5 • х = 80

х = 80 : 5

х = 16

5 • 16 = 80

80 = 80

х – 2 = 48

х = 48 + 2

х = 50

50 – 2 = 48

48 = 48

х : 6 = 12

х = 12 • 6

х = 72

72 : 6 = 12

12 = 12

Завдання 263

В Індії росте хлібне дерево, плоди якого подібні за формою до гарбузів, а на смак — до картоплі. Одне таке дерево може годувати трьох осіб про­тягом року. У селищі живе 45 осіб. Скільки потріб­но хлібних дерев, щоб годувати жителів селища протягом року? Добери рівняння для розв'язання задачі.

Короткий запис

1 д. — 3 ос.

? — 45 ос.

Розв'язання

45 : х = 3

х = 45 : 3

х = 15 (д.)

Відповідь: потрібно 15 хлібних дерев.

 

Завдання 264 За 5 однакових листівок хлопчик заплатив 60 грн. Яка ціна однієї такої листівки?

Короткий запис

5 л. — 60 грн

1 л. — ?

Розв'язання

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12 (грн)

Відповідь: вартість такої листівки 12 гривень.

Обернені задачі.

Ціна листівки 12 грн. Скільки таких листівок можна купити за 60 грн?

Короткий запис

1 л. — 12 грн

? — 60 грн

Розв'язання

60 : 12 = 5 (л.)

Відповідь: можна купити 5 таких листівок.

Ціна листівки 12 грн. Яка вартість 5 таких листівок?

Короткий запис

1 л. — 12 грн

5 л. — ?

Розв'язання

12 • 5 = 60 (грн)

Відповідь: вартість 5 таких листівок 60 гривень.

 

Завдання 265

На овочевому складі залишилося 52 кг моркви в 4 ящиках. Привезли ще 9 таких ящиків з морквою. Скільки кілограмів моркви стало на складі?

Короткий запис

4 ящ. — 52 кг

9 ящ.  — ?

Загальна маса — ?

Розв'язання

52 : 4 = 13 (кг) – в 1 ящику

13 • 9 = 117 (кг) – привезли

117 + 13 = 130 (кг)

Відповідь: стало на складі 130 кілограмів моркви.

 

Завдання 266

На рисунку 5 прямих кутів, 5 трикутників та 1 чотирикутник.

Завдання 267 Рівняння

300 – х = 100

х = 300 – 100

х = 200

300 – 200 = 100

100 = 100

х • 7 = 91

х = 91 : 7

х = 13

13 • 7 = 91

91 = 91

6 • х = 84

х = 84 :  6

х = 14

6 • 14 = 84

84 = 84

Завдання 268

За 4 однакові блокноти Ірина заплатила 76 грн. Яка ціна од­ного блокнота?

Короткий запис

4 бл. — 76 грн

1 бл. — ?

Розв'язання

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19 (грн)

Відповідь: вартість такого блокнота 19 гривень.

Обернені задачі.

Ціна блокнота 19 грн. Скільки таких блокнотів можна купити за 76 грн?

Короткий запис

? бл. — 76 грн

1 бл. — 19 грн

Розв'язання

76 : 19 = 4 (бл.)

Відповідь: можна купити 4 блокноти.

Ціна блокнота 19 грн. Яка вартість 4 таких блокнотів?

Короткий запис

4 бл. — ?

1 бл. — 19 грн

Розв'язання

19 • 4 = 76 (грн)

Відповідь: вартість 4 таких блокнотів 76 гривень.

Інші завдання дивись тут...