Інші завдання дивись тут...

§ 102 Завдання 269 Круглі числа

40, 340, 70, 100, 370, 110, 640, 30, 280

 

Завдання 270

8 дес. : 2 дес. = 4

80 : 20 = 4

6 дес. : 3 дес. = 2

60 : 30 = 2

Завдання 271

35 : 7 = 5

5 • 7 = 35

30 : 10 = 3

3 • 10 = 30

60 : 20 = 3

3 • 20 = 60

Завдання 272  Способом добору.

90 : 30 = ?

30 • 1 = 30 (число 1 не підходить);

30 • 2 = 60 (число 2 не підходить);

30 • 3 = 90 (число 3 підходить).

Отже, 90 : 30 = 3

Щоб поділити 90 на 30, потрібно дібрати таке число, яке в добутку з числом 30 дасть число 90: 30 • ? = 90 → 30 • 3 = 90

 

Завдання 273

70 : 10 = 7

10 • 7 = 70

80 : 40 = 2

40 • 2 = 80

100 : 50 = 2

50 • 2 = 100

Завдання 274 Способом добору.

80 : 20 = ?

20 • 1 = 20 (число 1 не підходить)

20 • 2 = 40 (число 2 не підходить)

20 • 3 = 60 (число 3 не підходить)

20 • 4 = 80 (число 4 підходить)

Отже, 80 : 20 = 4

40 : 10 = ?

10 • 1 = 10 (число 1 не підходить)

10 • 2 = 20 (число 2 не підходить)

10 • 3 = 30 (число 3 не підходить)

10 • 4 = 40 (число 4 підходить)

Отже, 40 : 10 = 4

60 : 30 = ?

30 • 1 = 30 (число 1 не підходить)

30 • 2 = 60 (число 2 підходить)

Отже, 60 : 30 = 2

40 : 20 = ?

20 • 1 = 20 (число 1 не підходить)

20 • 2 = 40 (число 2 підходить)

Отже, 40 : 20 = 2

Завдання 275 

За 5 днів на заводі виготовили 50 телевізорів. Ноутбуків ви­готовляють за день на 3 менше, ніж телевізорів. За скільки днів на заводі виготовлять 49 ноутбуків?

Короткий запис

5 дн. — 50 шт.

1 дн. — ?, на 3 шт. менше

За ? дн. — 49 шт.

Розв'язання

1) 50 : 5 = 10 (шт.) – телевізорів за 1 день

2) 10 – 3 = 7 (шт.) – ноутбуків за 1 день

3) 49 : 7 = 7 (днів)

Відповідь: на заводі виготовлять 49 ноутбуків за 7 днів.

 

Завдання 276 

Щоб купити книжку за 100 грн, Орині потрібно до тих грошей, що в неї є, додати ще стільки ж, а потім ще 20 грн. Скільки грошей є в Орини?

Розв'язання

100 – 20 = 80 (грн) – удвічі більше грошей, ніж є

80 : 2 = 40 (грн)

Відповідь: в Орини є 40 грн.

 

Завдання 277 Способом добору.

100 : 20 = ?

20 • 1 = 20 (число 1 не підходить)

20 • 2 = 40 (число 2 не підходить)

20 • 3 = 60 (число 3 не підходить)

20 • 4 = 80 (число 4 не підходить)

20 • 5 = 100 (число 5 підходить)

Отже, 100 : 20 = 5

40 : 20 = ?

20 • 1 = 20 (число 1 не підходить)

20 • 2 = 40 (число 2 підходить)

Отже, 40 : 20 = 2

 

60 : 20 = ?

20 • 1 = 20 (число 1 не підходить)

20 • 2 = 40 (число 2 не підходить)

20 • 3 = 60 (число 3 підходить)

Отже, 60 : 20 = 3

 

80 : 10 = ?

10 • 1 = 10 (число 1 не підходить)

10 • 2 = 20 (число 2 не підходить)

10 • 3 = 30 (число 3 не підходить)

10 • 4 = 40 (число 4 не підходить)

10 • 5 = 50 (число 5 не підходить)

10 • 6 = 60 (число 6 не підходить)

10 • 7 = 70 (число 7 не підходить)

10 • 8 = 80 (число 8 підходить)

Отже, 80 : 10 = 8

Завдання 278 

На 10 костюмів для дорослих витратили 30 м тканини. Скіль­ки дитячих костюмів можна пошити з 26 м тканини, якщо на один дитячий костюм потрібно на 1 м тканини менше, ніж на костюм для дорослого?

Короткий запис

10 к. — 30 м

1 к. — ?, на 1 м менше

? к. — 26 м

Розв'язання

1) 30 : 10 = 3 (м) – на костюм для дорослого

2) 3 – 1 = 2 (м) – на дитячий костюм

3) 26 : 2 = 13 (к.)

Відповідь: можна пошити 13 дитячих костюмів.

 

§ 103 Завдання 279 Порядок дій

20  10 : 50  16 : 8 : 2 • 100 + 100 = 400 + 100 = 500

500 : 5 = 100 (п.) – пакетів використовує родина європейців за рік.

 

Завдання 280

400 = 4 сот.

6 сот. = 600

900 = 9 сот.

3 сот. = 300

Завдання 281 Способом добору.

800 : 200 = ?

200 • 2 = 400 (число 2 не підходить);

200 • 3 = 600 (число 3 не підходить);

200 • 4 = 800 (число 4 підходить).

Отже, 800 : 200 = 4

 

Завдання 282

800 : 400 = 2

400 • 2 = 800

1000 : 200 = 5

200 • 5 = 1000

Завдання 283

900 : 300 = ?

300 • 2 = 600 (число 2 не підходить)

300 • 3 = 900 (число 3 підходить)

Отже, 900 : 300 = 3

600 : 200 = ?

200 • 2 = 400 (число 2 не підходить);

200 • 3 = 600 (число 3 підходить);

Отже, 600 : 200 = 3

                                400 : 200 = ?

                                200 • 2 = 400 (число 2 підходить);

                                Отже, 400 : 200 = 2

Завдання 284 Рівняння

800 : х = 200

х = 800 : 200

х = 4

800 : 4 = 200

200 = 200

х • 300 = 600

х = 600 : 300

х = 2

2 • 300 = 600

600 = 600

400 : х = 200

х = 400 : 200

х = 2

400 : 2 = 200

200 = 200

Завдання 285

Двома сівалками за 5 год засіяли ячменем ділянку в 30 га. Скільки гектарів можна засіяти однією такою сівалкою за 20 год? Розгляньте розв'язання задачі.

Короткий запис

2 с., 5 год — 30 га

1 с., 1 год — ?

1 с., 20 год — ?

Розв'язання

1) 30 : 5 = 6 (га) – 2 сівалки за 5 год

2) 6 : 2 = 3 (га) – 1 сівалка за 1 год

3) 3 • 20 = 60 (га)

Відповідь: можна засіяти ділянку 60 га.

 

Завдання 286

За 3 дні завод, працюючи по 5 год на день, виготовив 60 хо­лодильників. Скільки холодильників виготовили на заводі за 3 год, якщо щогодини виготовили однакову кількість холо­дильників?

Короткий запис

3 дн., 5 год — 60 х.

1 дн., 3 год — ?

Розв'язання

I спосіб

1) 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12 (х.) – за 3 дні щогодини

2) 12 : 3 = 4 (х.) – за день щогодини

3) 4 • 3 = 12 (х.)

II спосіб

1) 60 : 3 = 20 (х.) – за 1 день, працюючи 5 год

2) 20 : 5 = 4 (х.) – за день щогодини

 

3) 4 • 3 = 12 (х.)

Відповідь: завод виготовив 12 холодильників.

 

Завдання 287 Способом добору.

600 : 300 = ?

300 • 2 = 600 (число 2 підходить)

Отже, 600 : 300 = 2

 

300 : 100 = ?

100 • 2 = 200 (число 2 не підходить)

100 • 3 = 300 (число 3 підходить)

Отже, 300 : 100 = 3

1000 : 500 = ?

500 • 2 = 1000 (число 2 підходить)

Отже, 1000 : 500 = 2

800 : 100 = ?

100 • 2 = 200 (число 2 не підходить)

100 • 3 = 300 (число 3 не підходить)

100 • 4 = 400 (число 2 не підходить)

100 • 5 = 500 (число 3 не підходить)

100 • 6 = 600 (число 6 не підходить)

100 • 7 = 700 (число 7 не підходить)

100 • 8 = 900 (число 8 підходить)

Отже, 800 : 100 = 8

Завдання 288

Два оператори за 4 год набрали на комп'ютері 40 сторінок. Скільки сторінок набере один оператор за 6 год?

Короткий запис

2 оп., 4 год — 40 с.

1 оп., 6 год — ?

Розв'язання

1) 40 : 4 = 10 (с.) – набирають 2 оператори за 1 год

2) 10 : 2 = 5 (с.) –  набирає 1 оператор за 1 год

3) 5 • 6 = 30 (с.)

Відповідь: оператор набере 30 сторінок за 6 годин.

 

§ 104 Завдання 289

490 = 49 дес.

300 = 30 дес.

120 = 12 дес.

54 = 5 дес. 4 од.

170 = 17 дес.

740 = 74 дес.

20 = 2 дес.

 

821 = 82 дес. 1 од.

167 = 16 дес. 7 од.

204 = 20 дес. 4 од.

550 = 55 дес.

80 = 8 дес.

406 = 40 дес. 6 од.

Завдання 290

140 = 14 дес.

16 дес. = 160

190 = 19 дес.

3 дес. = 30

Завдання 291

16 дес. : 4 дес. = 4

160 : 40  = 4

14 дес. : 7 дес. = 2

140 : 70 = 2

Завдання 292

180 : 60 = 3

60 • 3 = 180

150 : 30 = 5

30 • 5 = 150

Завдання 293  Способом добору.

180 : 30 = ?

30 • 2 = 60 (число 2 не підходить)

30 • 3 = 90 (число 3 не підходить)

30 • 4 = 120 (число 4 не підходить)

30 • 5 = 150 (число 5 не підходить)

30 • 6 = 180 (число 6 підходить)

Отже, 180 : 30 = 6

180 : 90 = ?

90 • 2 = 180 (число 2 підходить)

Отже, 180 : 90 = 2

 

300 : 30 = ?

30 • 2 = 60 (число 2 не підходить)

30 • 3 = 90 (число 3 не підходить)

30 • 4 = 120 (число 4 не підходить)

30 • 5 = 150 (число 5 не підходить)

30 • 6 = 180 (число 6 не підходить)

30 • 7 = 210 (число 7 не підходить)

30 • 8 = 240 (число 8 не підходить)

30 • 9 = 270 (число 9 не підходить)

30 • 10 = 300 (число 10 підходить)

Отже, 300 : 30 = 10

180 : 20 = ?

20 • 2 = 40 (число 2 не підходить)

20 • 3 = 60 (число 3 не підходить)

20 • 4 = 80 (число 4 не підходить)

20 • 5 = 100 (число 5 не підходить)

20 • 6 = 120 (число 6 не підходить)

20 • 7 = 140 (число 7 не підходить)

20 • 8 = 160 (число 8 не підходить)

20 • 9 = 180 (число 9 підходить)

Отже, 180 : 20 = 9

 

150 : 50 = ?

50 • 2 = 100 (число 2 не підходить)

50 • 3 = 150 (число 3 підходить)

Отже, 150 : 50 = 3

120 : 60 = ?

60 • 2 = 120 (число 2 підходить)

Отже, 120 : 60 = 2

 

Завдання 294 

За 6 днів у майстерні відремонтували 42 міксери. Скільки міксерів відремонтують у майстерні за 2 дні, якщо щодня ре­монтуватимуть на 2 міксери більше?

Короткий запис

6 дн. — 42 м.

1 дн. — ?, на 2 м. більше

2 дн. — ?

Розв'язання

1) 42 : 6 = 7 (м.) – відремонтували за 1 день

2) 7 + 2 = 9 (м.) – будуть ремонтувати за 1 день

3) 9 • 2 = 18 (м.)

Відповідь: у майстерні за два дні відремонтують 18 міксерів.

 

Завдання 295 

5 автобусів за 2 рейси перевезли 300 пасажирів. Скільки па­сажирів перевозить один автобус за один рейс?

Короткий запис

5 авт., 2 р. — 300 п.

1 авт., 1 р. — ?

Розв'язання

1)  300 : 2 = 150 (п.) — перевозять 5 автобусів за один рейс

2)  150 : 5 = 30 (п.)

Відповідь: один автобус за один рейс перевозить 30 пасажирів.

 

Завдання 296 Способом добору.

120 : 20 = ?

20 • 2 = 40 (число 2 не підходить)

20 • 3 = 60 (число 3 не підходить)

20 • 4 = 80 (число 4 не підходить)

20 • 5 = 100 (число 5 не підходить)

20 • 6 = 120 (число 6 підходить)

Отже, 120 : 20 = 6

150 : 30 = ?

30 • 2 = 60 (число 2 не підходить)

30 • 3 = 90 (число 3 не підходить)

30 • 4 = 120 (число 4 не підходить)

30 • 5 = 150 (число 5 підходить)

Отже, 150 : 30 = 5

 

                        180 : 60 = ?

                        60 • 2 = 120 (число 2 не підходить)

                        60 • 3 = 180 (число 3 підходить)

                                Отже, 180 : 60 = 3

Завдання 297

Для пошиття восьми однакових костюмів використали 24 м тканини. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття 15 та­ких костюмів?

Короткий запис

8 к. — 24 м

15 к. — ?

Розв'язання

1) 24 : 8 = 3 (м) – на 1 костюм

2) 3 • 15 = 45 (м)

Відповідь: потрібно 45 метрів тканини для пошиття 15 таких костюмів.

Інші завдання дивись тут...