Інші завдання дивись тут...

§ 78 Завдання 53 Ланцюжок виразів.

240 : 10 = 24

24 : 6 = 4

4 • 5 = 20

20 : 10 = 2

2 • 2 = 4

4 • 0 = 0

0 + 100 = 100 (разів) – у скільки разів сова бачить у темряві краще за людину.

 

Завдання 54 Всі можливі рівності.

48 : 8 = 54 : 9

48 : 8 = 3 • 2

45 : 9 = 95 – 90

1 • 0 = 0 • 5

42 : 6 = 0 + 7

Завдання 55 Обчисли значення виразів.

33 : 33 = 1

17 : 17 = 1

8 : 8 + 8 • 1 = 1 + 8 = 9

0 • 3 + 7 • 0 = 0 + 0 = 0

8 • 8 – 8 : 8 = 64 – 1 = 63

0 : 5 + 5 : 5 = 0 + 1 = 1

9 : 9 + 25 : 5 = 1 + 5 = 6

(160 – 140) : 20 = 20 : 20 = 1

Завдання 56 Рівняння.

9 : х = 9

х = 9 : 9

х = 1

х : 59 = 1

х = 1 • 59

х = 59

х • 190 = 190

х = 190 : 190

х = 1

Завдання 57  Софія купила 3 ручки по 8 грн кожна. Скільки зошитів можна купити за ці самі гроші, якщо один зошит коштує 6 грн?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (грн) – коштують ручки

2) 24 : 6 = 4 (з.)

Відповідь: на 24 гривні можна купити 4 зошити.

 

Завдання 58  Кондитер розклав у 4 святкові коробки 8 кг печива порівну в кожну та 12 кг цукерок у 2 коробки порівну. У скільки разів маса цукерок у коробці більша, ніж маса печива в коробці?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (кг) – печива в одній коробці печива

2) 12 : 2 = 6 (кг) – цукерок в одній коробці

3) 6 : 2 = 3 (р.)

Відповідь: маса цукерок у коробці в 3 рази більша, ніж маса печива в коробці.

 

Завдання 59  Росли 3 берези. На кожному дереві було по 5 великих гілок і 4 малих. На кожній великій гілці по 5 яблук, а на малій — по 3 яблука. Скільки всього яблук? Яблука на березі не ростуть.

 

Завдання 60 Рівняння.

15 : х = 15

х = 15 : 15

х = 1

х : 90 = 1

х = 1 • 90

х = 90

х • 100 = 100

х = 100 : 100

х = 1

Завдання 61  У шести коробках лежать 54 тенісні м'ячі, порівну в кожній коробці. Скільки таких коробок потрібно, щоб розкласти 36 м'ячів?

54 м — 6 к.

36 м. — ?

Розв’язання

1) 54 : 6 = 9 (м.) – м’ячів в одній коробці

2) 36 : 9 = 4 (к.)

Відповідь: потрібно 4 коробки, щоб розкласти 36 м’ячів.

 

§ 79 Завдання 62  Ланцюжок виразів. У якому місті України з’явився перший електричний трамвай?

180 : 10 = 18

18 : 6 = 3

3 • 4 = 12

12 • 10 = 120

120 : 120 = 1

1 • 12 = 12

а) 120 — Харків; б) 12 — Київ; в) 1 — Львів.

 

Завдання 63 Кругові вирази.

270 : 10 = 27

27 : 9 = 3

3 • 100 = 300

300 : 10 = 30

30 : 30 = 1

1 • 27 = 27

27 • 10 = 270

 

Завдання 64

1 • 25 > 25 • 0

0 : 5 < 10 : 5

13 : 13 < 13 • 1

67 • 1 = 1 • 67

49 • 10 + 0 > 0 • 49 - 0

 (16 + 4) • 0 = 0 • (16 - 4)

Завдання 65 Рівняння.

10 • х = 140

х = 140 : 10

х = 14

60 : х = 10

х = 60 : 10

х = 6

х : 100 = 8

х = 8 • 100

х = 800

Завдання 66  Довжина кроку папуги становить 10 см. Скільки таких кроків зробив папуга, пройшовши відстань у 60 см? Розв'яжи зада­чу, склавши рівняння.

10 • х = 60

х = 60 : 10

х = 6

 

Завдання 67  24 кг яблук розклали в пакети по 3 кг, а 18 кг груш — у пакети по 2 кг. Постав два запитання до задачі. Розв'яжи обидві задачі.

1) На скільки кілограмів в одному пакеті більше груш, ніж яблук? На скільки кілограмів в одному пакеті менше яблук, ніж груш?

18 : 2 – 24 : 3 = 1 (кг)

Відповідь: на 1 кг в одному пакеті більше груш, ніж яблук; на 1 кг в одному ракеті менше яблук, ніж груш.

2) Скільки всього пакетів знадобиться для розкладання фруктів?

24 : 3 + 18 : 2 = 8 + 9 = 17 (п.)

Відповідь: знадобиться 17 пакетів.

 

Завдання 68  Знайди довжину прямокутника, якщо його ширина дорівнює 4 см, а периметр — 18 см.

Розв’язання

1) 4 + 4 = 8 (см) – дві ширини прямокутника

2) 18 – 8 = 10 (см) – дві довжини прямокутника

3) 10 : 2 = 5 (см)

Відповідь: довжина прямокутника дорівнює 5 см.

 

Завдання 69  Рівняння.

10 • х = 90

х = 90 : 10

х = 9

70 : х = 1

х = 70 : 1

х = 70

х : 10 = 5

х = 5 • 10

х = 50

Завдання 70  Невідоме число зменшили в 100 разів і в результаті дістали 8. Знайди невідоме число.

х : 100 = 8

х = 8 • 100

х = 800

Відповідь: невідоме число 800.

 

§ 80 Завдання 71  Допоможіть Іванові, селянському сину, виконати завдання підступного царя. Визначте, на якій відстані від Івана розта­шовані тридев'яте царство та тридесяте державство.

3 • 9 = 27 (км) – розташоване тридев'яте царство.

3 • 10 = 30 (км) – розташоване тридесяте царство.

 

Завдання 72 Зручним способом.

5 • 10 • 2 = (5 • 2) • 10 = 10 • 10 = 100

3 • 100 • 3 = (3 • 3) • 100 = 9 • 100=900

4 • 10 • 2 = 10 • (4 • 2) = 10 • 8 = 80

2 • 100 • 2 = (2 • 2) • 100 = 4 • 100=400

Завдання 73  Розгляньте записи поясніть, як виконали множення.

I спосіб: 40 • 2 = 4 дес. • 2 = 8 дес. = 80

ІІ спосіб: 40 • 2 = (4 • 10) • 2 = (4 • 2) • 10 = 8 • 10 = 80

I  спосіб: 400 • 2 = 4 сот. • 2 = 8 сот. = 800

II  спосіб: 400 • 2 = (4 • 100) • 2 = (4 • 2) • 100 = 8 • 100 = 800

 

Завдання 74

30 • 3 = (3 • 10) • 3 = (3 • 3) • 10 = 9 • 10 = 90

300 • 3 = (3 • 100) • 3 = (3 • 3) • 100 = 9 • 100 = 900

20 • 4 = (2 • 10) • 4 = (2 • 4) • 10 = 8 • 10 = 80

200 • 4 = (2 • 100) • 4 = (2 • 4) • 100 = 8 • 100 = 800

30 • 2 = (3 • 10) • 2 = (3 • 2) • 10 = 6 • 10 = 60

300 • 2 = (3 • 100) • 2 = (3 • 2) • 100 = 6 • 100 = 600

20 • 5 = (2 • 10) • 5 = (2 • 5) • 10 = 10 • 10 = 100

200 • 5 = (2 • 100) • 5 = (2 • 5) • 100 = 10 • 100 = 1000

 

Завдання 75  Поні має масу від 100 кг до 200 кг. Яка маса трьох поні по 100 кг і двох поні по 200 кг?

Розв’язання

1) 100 • 3 = 300 (кг) – маса трьох поні по 100 кг

2) 200 • 2 = 400 (кг) – маса двох поні по 200 кг

2) 300 + 400 = 700 (кг)

Відповідь: маса всіх таких поні 700 кілограмів.

 

Завдання 76  У фермерському господарстві засолили 3 бочки капусти по 30 кг і 2 бочки по 20 кг. Скільки кілограмів капусти засолили у фермерському господарстві?

Розв’язання

1) 30 • 3 = 90 (кг) – маса трьох бочків капусти

2) 20 • 2 = 40 (кг) – маса двох бочків капусти

2) 90 + 40 = 130 (кг)

Відповідь: у фермерському господарстві засолили 130 кілограмів капусти.

 

Завдання 77  Перемалюй по клітинках фігуру АВСD. Доведи, що ця фігу­ра — квадрат. У квадрата всі сторони рівні, кути однакові (прямі).

4 см + 4 см + 4 см + 4 см = 4 см 4 = 16 см – периметр квадрата.

 

Завдання 78

600 : 100 • 6 = 6 • 6=36

30 • 3 • 10 = 90 • 10=900

200 • 4 : 100 = 800 : 100=8

Завдання 79 В одному мішку було 50 кг борошна, а в чотирьох інших — по 20 кг. Яка маса борошна в усіх мішках?

Розв’язання        20 • 4 + 50

1) 20 • 4 = 80 (кг) – маса борошна в чотирьох інших мішках

2) 50 + 80 = 130 (кг)

Відповідь: маса борошна в усіх мішках 130 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...