Інші завдання дивись тут...

§ 111 Завдання 355

Запишіть усі двоцифрові числа, у яких сума числа десятків та одиниць дорівнює 4.

13, 22, 31, 40

 

Завдання 356

96 : 16 = 96 : (2 • 8) = 96 : 2 : 8 = 48 : 8 = 6

90 : 15 = 90 : (• 5) = 90 : 3 : 5 = 30 : 5 = 6

48 : 12 = 48 : (• 2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

75 : 15 = 75 : (• 3) = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5

 

Завдання 357  Рівняння

25 • х = 250

х = 250 : 25

х = 10

х • 24 = 72

х = 72 : 24

х = 3

90 : х = 15

х = 90 : 15

х = 6

Завдання 358 

Добери знаки дій, щоб рівності стали істинними.

 8 + 9 = 41

23 3 2 = 18

 5 + 25 = 60

66 36 : 5 = 6

63 : 7 : 3 = 3

56 : 4 = 32

Завдання 359 

За 3 кг апельсинів тато заплатив 36 грн. Скільки коштують 5 кг апельсинів?

Короткий запис

3 кг — 36 грн

5 кг — ?

Розв’язання

1) 36 : 3 = 12 (грн) – коштує 1 кг апельсинів

2) 12 • 5 = 60 (грн)

Відповідь: 5 кг апельсинів коштують 60 гривень.

 

Завдання 360  

За 5 пар рукавиць бабуся заплатила 55 грн. Яка вартість семи пар рукавиць?

Короткий запис

5 п. — 55 грн

7 п. — ?

Розв’язання

1) 55 : 5 = 11 (грн) – ціна пари рукавиць

2) 11 • 7 = 77 (грн)

Відповідь: вартість семи пар рукавиць 77 гривень.

 

Завдання 361 

Сума номерів трьох будинків, що стоять поряд з одного боку вулиці, дорівнює 117. Визнач номери цих будинків.

Розв’язання

117 : 37 = 39 – номер будинку, що стоїть посередині

39 – 2 = 37 – номер будинку попереду

39 + 2 = 41 – номер будинку позаду

Відповідь: спочатку стоїть будинок з номером 37, за ним – з номером 39, а позаду – з номером 41.

 

Завдання 362

36 : 12 = 36 : (• 2) = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3

54 : 18 = 54 : (• 2) = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

60 : 15 = 60 : (• 5) = 60 : 3 : 5 = 20 : 5 = 4

72 : 18 = 72 : (• 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

 

Завдання 363 

18 кг халви розклали порівну в 6 коробок. Скільки потрібно таких коробок, щоб розкласти 15 кг халви?

Короткий запис

18 кг  6 к.

15 кг  ? к.

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (кг) – халви в 1 коробці

2) 15 : 3 = 5 (к.)

Відповідь: потрібно 5 таких коробок.

 

Завдання 364

99, 86, 73, 6047, 34

Закономірність: кожне наступне число на 13 менше від попереднього

(99  86 = 13, 86  73 = 13)

 

§ 112 Завдання 365 Обчисли кругові вирази.

16 + 16 = 32

32 : 4 = 8

8 : 4 = 2

2 • 9 = 18

18 : 3 = 6

6 • 4 = 24

24  8 = 16

 

Завдання 366

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

72 : 18 = 72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

39 : 13 = (13 + 26) : 13 = 13 : 13 + 26 : 13 = 1 + 2 = 3

75 : 15 = 3 (15 • 2 = 30, 2 не підходить, 15 • 3 = 75, 3 – підходить)

96 : 32 = 3 (32 • 2 = 64, 2 не підходить, 32 • 3 = 96, 3 – підходить)

80 : 20 = 4

84 : 14 = 6 (14 • 2 = 28, 2 не підходить, 14 • 3 = 42, 3 – підходить, 14 • 4 = 56, 4 не підходить, 14 • 5 = 70, 5 – не підходить, 14 • 6 = 84, 5 підходить)

56 : 14 = 4 (14 • 2 = 28, 2 не підходить, 14 • 3 = 42, 3 – підходить, 14 • 4 = 56, 4 підходить)

 

Завдання 367  

Перше число 27, а друге — на 81 більше, ніж перше. У скільки разів друге число більше, ніж перше?

Короткий запис

 27

II  ?, на 81 більше; на скільки більше  ?

Розв’язання

1) 27 + 81 = 108 – друге число

2) 108 : 27 = 4 (р.) (обчислюємо способом добору 27 • 2 = 54, 2 не підходить, 27 • 3 = 81, 3 – підходить, 27 • 4 = 108, 4 підходить) – друге число

Відповідь: друге число в 4 рази більше, ніж перше.

 

Завдання 368 

В одному під'їзді нового 9-поверхового будинку 63 квар­тири. На кожному поверсі заселили по 3 квартири. Скільки вільних квартир у під'їзді, якщо на кожному поверсі однако­ва кількість квартир?

Короткий запис

Всього  63 кв.

9 п.  ?, по 3 кв., на скільки менше  ?

Розв’язання

1 спосіб

1) 3 • 9 = 27 (кв.) – заселені квартири

2) 63 – 27 = 36 (кв.)

2 спосіб

1) 63 : 9 = 7 (кв.) – квартир на поверсі

2) 7 – 3 = 4 (кв.) – вільних квартир на поверсі

3) 4 • 9 = 36 (кв.)

Відповідь: у під’їзді 36 вільних квартир.

 

Завдання 369 

Після того як Марія купила книжку за 68 грн, у неї залиши­лося на 20 грн менше, ніж вона заплатила за книжку. На всі гроші, що в неї залишилися, вона купила 4 однакові ручки. Яка ціна однієї ручки?

Розв’язання

1) 68 – 20 = 48 (грн) – грошей залишилося

2) 48 : 4 = 12 (грн)

Відповідь: ціна ручки 12 грн.

 

Завдання 370 Рівняння

18 • х = 72

х = 72 : 18

х = 4

18 • х = 72

х = 72 : 18

х = 4

64 : х = 4

х = 64 : 4

х = 16

х : 40 = 16

х = 16 • 40

х = 640

Завдання 371

Із 110 м тканини пошили 12 однакових комбінезонів і ще 2 м тканини залишилося. Скільки метрів тканини використа­ли на один комбінезон?

Короткий запис

На 12 к. ― 110 м і ще 2 м залишилося

На 1 к. ― ?

Розв’язання

1) 110 – 2 = 108 (м) – витратили на комбінезони

2) 108 : 12 = 9 (м.)

Відповідь: на один комбінезон витратили 9 метрів тканини.

 

§ 113 Завдання 372

а

60

24

36

54

42

48

6

а – а : 6

50

20

30

45

35

40

5

60 – 60 : 6 = 60 – 10 = 50

24 – 24 : 6 = 24 – 4 = 20

36 – 36 : 6 = 36 – 6 = 30

54 – 54 : 6 = 54 – 9 = 45

42 – 42 : 6 = 42 – 7 = 35

48 – 48 : 6 = 48 – 8 = 40

6 – 6 : 6 = 6 – 1 = 5

 

Завдання 373

24 : 6 = 4

24 : 6 = 4

(24 • 2) : 6 = 8

(24 : 2) : 6 = 2

Висновок: якщо ділене збільшити (зменшити) у кілька разів, то й частка збільшиться (зменшиться) у таку саму кількість разів.

 

Завдання 374

24 : 6 = 4

24 : 6 = 4

24 : (6 • 2) = 2

24 : (6 : 2) = 8

Висновок: якщо дільник збільшити (зменшити) у кілька разів, то частка зменшиться (збільшиться) у таку саму кількість разів.

 

Завдання 375

12 : 2 < 24 : 2

12 : 4 < 12 : 3

120 : 6 > 12 : 6

120 : 10 >120 : 20

Завдання 376 Порядок дій

(45 + 27) : 9 = 72 : 9 = 8

(10 – 8) • 3 = 2 • 3 = 6

(10 + 8) • 3 = 10 • 3 + 8 • 3 = 30 + 24 = 54 

9 • (90 - 83) = 9 • 7 = 63

60 : 3 : 4 = 20 : 4 = 5

90 : 30 • 8 = 3 • 8 = 24

 

Завдання 377

У книжці 96 сторінок. За перший день Тарас прочитав 16 сторінок, а потім кожного дня він читав по 10 сторінок. За скільки днів Тарас про­читав книжку?

Розв’язання

1) 96 – 16 = 80 (с.) – сторінок залишилося прочитати

2) 80 : 10 = 8 (дн.) – днів буде читати

3) 8 + 1 = 9 (дн.)

Відповідь: Тарас прочитав книжку за 9 днів.

 

Завдання 378

Набір із шести чашок коштує 420 грн. Скільки коштують 4 такі чашки?

Короткий запис

6 ч. ― 420 грн

4 ч. ― ? грн

Розв’язання

1) 420 : 6 = 70 (грн) – ціна чашки

2) 70 • 4 = 280 (грн)

Відповідь: 4 такі чашки коштують 280 гривень.

 

Завдання 379

Периметр одного квадрата дорівнює 32 см, а другого 64 см. У скільки разів сторона другого квадрата більша?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (см) – сторона одного квадрата

2) 64 : 4 = 16 (см) – сторона другого квадрата

3) 16 : 8 = 2

Відповідь: сторона другого квадрата на 2 см більша.

 

Завдання 380

20 : 5 20 : 10 (дільники 5 < 10)

20 : 5 < 40 : 5 (ділені 20 < 40)

80 : 10 > 80 : 20 (дільники 10 < 20)

80 : 10 > 40 : 10 (ділені 80 > 40)

Завдання 381

У скільки разів сторона рівностороннього трикутника з пери­метром 36 см більша, ніж сторона шестикутника з таким са­мим периметром?

Розв’язання

1) 36 : 3 = 12 (см) – сторона рівностороннього трикутника

2) 36 : 6 = 6 (см) – сторона шестикутника

3) 12 : 6 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази.

Інші завдання дивись тут...