Інші завдання дивись тут...

§ 119 Завдання 441 Ланцюжок виразів

313 учасників, які брали участь у написанні 18-го радіодиктанту національ­ної єдності, написали його без помилок.

 

Завдання 442 Дроби в порядку спадання.

1/2, 1/6, 1/7, 1/10, 1/18, 1/33, 1/50, 1/56

 

Завдання 443 Перетворення іменованих чисел.

1 год = 60 хв

1 т = 10 ц 

1 м = 10 дм

1 см = 10 мм

1 дм = 10 см

1 хв = 60 с

1 доба = 24 год

1 рік = 12 міс.

1 м = 100 см

Завдання 444 Виконай за зразком.

1/5 від 1 м = 100 : 5 = 20 (см)

1/10 від 1 т = 10 : 10 = 1 (ц)

1/6 від 1 год = 60 : 6 = 10 (хв)

1/100 від 1 кг = 1000 : 100 = 10 (г)

1/4 від 1 м = 100 : 4 = 25 (см)

 

Завдання 445 Порівняй дроби (>; <; =).

1/7 < 1/4

1/2 > 1/20

1/6 < 1/5

1/12 < 1/10

Завдання 446 У процесі приготування родзинок з винограду випаровується 1/4  частина води. Скільки кілограмів родзинок можна отримати з 480 кг винограду?

Розв’язання

1) 480 : 4 = 120 (кг) – випаровується води

2) 480 – 120 = 360 (кг)

Відповідь: можна отримати 360 кг родзинок.

 

Завдання 447 У будинку 72 квартири. 1/9 усіх квартир — трикімнатні, а реш­та — двокімнатні. Скільки двокімнатних квартир у цьому бу­динку?

Коротка схема

Усіх   72 кв.

Трикімнатні   ? кв., 1/9 від усіх

Двокімнатні   ? кв., решта

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (кв.) – трикімнатні квартири

2) 72 – 8 = 64 (кв.)

Відповідь: у цьому будинку 64 двокімнатних квартир.

 

Завдання 448

1 — це дві рівні половини, тобто 1/2 + 1/2, а 1/2 + 1/2  > 1/2

 

Завдання 449

1/10 від 1 км = 1000 : 10 = 100 (м)

1/12 від 1 року = 12 : 12 = 1 (міс.)

1/4 від 1 год = 60 : 4 = 25 (хв)

1/4 від 1 доби = 24 : 4 = 6 (год)

 

Завдання 450 Смужку паперу завдовжки 15 см розрізали на 3 рівні части­ни. Одну частину розфарбували. Скільки сантиметрів смуж­ки було розфарбовано?

Розв’язання

15 : 3 = 5 (см) – довжина одної частини

Відповідь: розфарбовано 5 см смужки.

 

§ 120 Завдання 451  Ланцюжок виразів

66 учасників, які брали участь у написанні 19-го радіодиктанту національ­ної єдності 2020 р, написали його без жодної помилки.

На скільки більше людей написа­ли диктант без помилок у 2019 р.? На 247 учасників

313 – 66 = 247 (уч.)

 

Завдання 452 Яку частину квадрата зафарбовано синім кольором? Жовтим кольором? Запиши дроби, що позначають ці частини. Назви чисельник і знаменник кожного дробу й поясни, на що вони вказують. Порівняй ці дроби.

1/4 – це одна з 4 рівних частин квадрата.

1 – це чисельник, 4 – це знаменник

1/2 – це одна з 2 рівних частин квадрата.

1 – це чисельник, 2 – це знаменник

1/4 < 1/2

 

Завдання 453 Накресли дві смужки завдовжки 12 см. На першій смужці виді­ли кольором чверть, а на другій — одну шосту частину смужки.

12 : 4 = 3 (см) – довжина одної частини першої смужки

12 : 6 = 6 (см) – довжина одної частини другої смужки

 

Завдання 454 Назви номери кіл і номери кругів.

Коло — 3, 5

Круг — 1, 6

 

Завдання 455 Накресли 3 круги радіусом 2 см. На першому крузі виділи ко­льором восьму частину, на другому — чверть, а на третьо­му — половину круга.

Запиши й порівняй ці дроби.

1/8 < 1/4

1/4 < 1/2

 

Завдання 456

1/5  від 40 = 40 : 5 = 8

1/8  від 40 = 40 : 8 = 5

1/10 від 40 = 40 : 10 = 4

1/20 від 40 = 40 : 20 = 2

Яка частина числа 40 є найбільшою? 1/5

Яка частина є найменшою? 1/20

 

Завдання 457 За книжку заплатили 120 грн, за мистецький альбом — на 20 грн більше, ніж за книжку, а за плакат — 1/7 того, що за­платили за альбом. Скільки гривень заплатили за плакат?

Коротка схема

Книжка — 120 грн  

Альбом — ? грн, на 20 грн більше, ніж книжка

Плакат — ? грн, 1/7 від  альбому

Розв’язання

1) 120 + 20 = 140 (грн) – заплатили за альбом

2) 140 : 7 = 20 (грн)

Відповідь: за плакат заплатили 20 гривень.

 

Завдання 458

1/10 від 1 год = 60 : 10 = 6 (хв)

1/5 від 1 ц = 100 : 5 = 20 (кг)

1/15 від 60 хв = 60 : 15 = 4 (хв)

1/4 від 1 доби = 24 : 4 = 6 (год)

 

Завдання 459 У шкільну їдальню привезли 18 кг бананів, а апельсинів — на 12 кг більше, ніж бананів. За день використали 1/6 (1/5 помилкова умова) усіх фрук­тів. Скільки кілограмів фруктів залишилось у шкільній їдальні?

Коротка схема

Бананів — 18 кг  

Апельсинів — ? кг, на 12 кг більше, ніж бананів

Використали — ? кг, 1/6 всіх фруктів (1/5 помилкова умова)

Залишилося — ? кг

Розв’язання

1) 18 + 12 = 30 (кг) – апельсинів

2) 18 + 30 = 48 (кг) – бананів і апельсинів разом

3) 48 : 6 = 8 (кг) – використали фруктів

4) 48 – 8 = 40 (кг)

Відповідь: залишилося 40 кг фруктів у шкільній їдальні.

 

§ 121 Завдання 460 Ланцюжок виразів.

100 балів – це найвищий бал, який отримують учні в індійських школах.

 

Завдання 461 Запиши та порівняй дроби.

1/9 < 1/5

1/13 > 1/30

1/6 < 1/4

1/5 > 1/15

Завдання 462 Математичний диктант

1) 1/10 від 1 год = 60 : 10 = 6 (хв)

    1/5 від 1 год = 60 : 5 = 12 (хв)

    1/3 від 1 год = 60 : 3 = 20 (хв)

    1/4 від 1 год = 60 : 4 = 15 (хв)

2) 1/2 від 1 доби  = 24 : 2 = 12 (год)

    1/4 від 1 доби  = 24 : 4 = 6 (год)

    1/3 від 1 доби  = 24 : 3 = 8 (год)

    1/6 від 1 доби  = 24 : 6 = 4 (год)

    1/8 від 1 доби  = 24 : 8 = 3 (год)

3) 1/2 від 1 ц  = 100 : 2 = 50 (кг)

    1/2 від 1 дм  = 10 : 2 = 5 (см)

    1/5 від 1 дм  = 10 : 5 = 2 (см)

    1/4 від 1 м  = 100 : 4 = 25 (см)

    1/10 від 1 м  = 100 : 10 = 10 (см)

 

Завдання 463  Накресли круг радіусом 3 см. Розділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй частину круга одним кольором, а 1/8 іншим кольором. Запиши й порівняй ці дроби.

1/2 > 1/8

 

Завдання 464  Накресли відрізок АВ завдовжки 10 см. Накресли відрізок МС, довжина якого становить 1/5 довжини відрізка АВ.

1/5 від 10 см  = 10 : 5 =2 см –  довжина відрізка МС

Треба накреслити відрізок АВ завдовжки 10 см і відрізок МС завдовжки 2 см.

 

Завдання 465  Бегемот живе 40 років, крокодил — на 50 років довше, а тигр 1/3 частину тривалості життя крокодила. Скільки років живе тигр?

Коротка схема

Бегемот — 40 років  

Крокодил — ? р., на 50 років довше, ніж бегемот

Тигр — ? кг, 1/3 тривалості життя крокодила

Розв’язання

1) 40 + 50 = 90 (р.) – живе крокодил

2) 90 : 3 = 30 (р.)

Відповідь: тигр живе 30 років.

 

Завдання 466 У шкільному саду росте 45 дерев.  1/5 всіх дерев становлять

вишні, 1/9  яблуні, а решта — груші. Скільки груш росте в шкільному саду?

Коротка схема

Усіх — 45 дерев  

Вишні — ? д., 1/5 всіх дерев

Яблуні — ? кг, 1/9 всіх дерев

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (д.) – вишні

2) 45 : 9 = 5 (д.) – яблуні

3) 9 + 5 = 14 (д.) – вишні і яблуні разом

4) 45 – 14 = 31 (д.)

Відповідь: в шкільному саду росте 31 груша.

 

Завдання 467 Знайди.

1/7 від 28 кг  = 28 : 7 = 4 (кг)

1/5 від 1 м  = 100 : 5 = 20 (см)

1/3 від 3 хв  = 3 : 1 = 1 (хв)

 

Завдання 468  У книжці 40 сторінок. Софія прочитала 1/4 частину книжки. Скільки сторінок їй залишилося прочитати?

Коротка схема

Книжка — 40 сторінок  

Прочитала — ? с., 1/4 частини книжки

Прочитати — ? с.

Розв’язання

1) 40 : 4 = 10 (с.) – сторінок прочитала

2) 40 – 10 = 30 (с.)

Відповідь: залишилося прочитати 30 сторінок.

Інші завдання дивись тут...