Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 50

Завдання 1
Через одну точку можна провести безліч прямих.
Через дві точки можна провести одну пряму.

 

Завдання 2 
Множина геометричних фігур на площині.
Підмножини: трикутники і чотирикутники.

 

Завдання 3
Обчисли периметр прямокутника АВСD зі сторонами 5 см, 4 см.
Дано: прямокутник АВСD. 
а = 5 см
b = 6 cм
Р — ?

Розв’язання

 2 +  2 (5 + 4)  2 = 9 • 2 = 18 (см)

Відповідь: 18 сантиметрів.

 

Завдання 4
Побудуй квадрат зі стороною 3 см. Обчисли його периметр.

Розв’язання

 4 = 12 (см)

Відповідь: 12 сантиметрів.

 

СТОРІНКА 51

Завдання 5 Коло і круг

Належать колу точки: A, B, P
Належать кругу точки: A, B, P, K, M, O

 

Завдання 6 Накресли коло раліусом 3 см.
Завдання 7 Розклади кожне число на множники.
12 = • 2
12 = • 3
24 = • 3
24 = • 4
18 = • 3
18 = • 2
36 = • 9
36 = • 6
16 = • 4
16 = • 2
14 = • 2
14 = 14 • 1
21 = • 3
21 = 21 • 1

СТОРІНКА 52

Завдання 1 Порядок дій

48 + 26 = 74
63  35 = 28
100 – 74 = 26
• – 9 = 28 – 9 = 19
• 9 + 17 = 27 + 17 = 44
(8 + 4) : 3 = 12 : 3 = 4
27 : 3 + 32 = 9 + 32 = 41
18 : 2 + 7 = 9 + 7 = 16
(38 – 36) • 2 = 2 • 2 = 4

Завдання 2 Встав пропущені числа в істинних рівностях.

63 : 7 = 9 
 8 = 72
28 : 4 = 7
 6 = 36
72 : 9 = 8
• 8 = 40
27 : 3 = 9
24 : 4 = 6
• 8 = 64
49 : 7 = 7
• 5 = 40
81 : 9 = 9
8 • 4 = 32
14 : 7 = 2
63 : 9 = 7
• 7 = 42

Завдання 3 Розклади кожне число на множники.

10 = • 2
10 = 10 • 1
20 = • 5
20 = 10 • 2
12 = • 4
12 = • 2
36 = • 9
36 = • 6
15 = • 3
15 = 15 • 1
24 = • 4
24 = • 3
40 = • 8
40 = 40 • 1

Завдання 4 Знайди невідомий компонент арифметичної дії. Виконай перевірку.

64 – 36 = 28
64 – 28 = 36
45 : 9 = 5
45 : 5 = 9
45  27 = 18
27 + 18 = 45

Завдання 5

Якщо n = 13, то (31 – n) : 2 = (31 – 13) : 2 = 9
Якщр n = 19, то (31 – n) : 2 = (31 – 19) : 2 = 6

 

СТОРІНКА 53

Завдання 6 Визнач порядок виконання арифметичних дій
24 : 8 + 24 : 3 = 11
1) 24 : 8 = 3
2) 24 : 3 = 8
3) 3 + 8 = 11
72 – 72 : 9  2 = 56
1) 72 : 9 = 8
2) 8 • 2 = 16
3) 72 – 16 = 56
 7 – (12 : 4 + 9) = 30
1) 12 : 4 = 3
2) 3 + 9 = 12
3) 6  7 = 42
4) 42  12 = 30
(8  7 – 32) : 6 = 4
1) 8 • 7 = 56
2) 56 – 32 = 24
3) 24 : 6 = 4

Завдання 7 Встав такі знаки арифметичних дій, щоб утворились істинні рівності.

36 : + 15 = 24
32 : 8  2 = 8
•  18 = 24
16 + 36 : 6 = 22

Завдання 8

1) Діти зібрали 18 кг смородини, полуниць  — на 4 кг більше, ніж смородини, а малини — на 5 кг менше, ніж полуниць. Скільки кілограмів малини зібрали діти?
Короткий запис
Смородини — 18 кг
Полуниць — ?, на 4 кг більше, ніж смородини
Малини — ?, на 5 кг менше, ніж полуниць
Розв’язання

1) 18 + 4 = 22 (кг) – зібрали полуниць

2) 22  5 = 17 (кг) – зібрали малини

Відповідь: 17 кілограмів.

Зміни запитання задачі так, щоб вона розв’язувалася трьома діями. Скільки кілограмів полуниць і малини зібрали діти?
2) Після того як дівчинка списала 17 зошитів у клітинку і 6 зошитів у лінію, у неї залишилося ще 9 зошитів. Скільки всього зошитів було в дівчинки?
Короткий запис
Списала — 17 з. і 6 з.
Залишилося — 9 з.
Було — ?
Розв’язання

1) 17 + 6 = 23 (з.) – списала зошитів

2) 23 + 9 = 32 (з.) – було зошитів

Відповідь: 32 зошити.

3) У бабусі живуть 32 птахи: 16 курей, 9 качок, а  решта — індики. Скільки індиків у бабусі?
Короткий запис
Усього — 32 пт.
Курей — 16 пт.
Качок — 9 пт.
Індиків — ?, решта
Розв’язання

1) 16 + 9 = 25 (пт.) – курей і качок разом

2) 32  25 = 7 (пт.) – було індиків

Відповідь: 7 індиків.

 

Завдання 9 

Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 4 см. Обчисли його периметр. Накресли квадрат з таким самим периметром.

Розв’язання

 2 +  2 (4 + 2)  2 = 6 • 2 = 12 (см)

Відповідь: 12 сантиметрів.

 

СТОРІНКА 54

Завдання 1 Запиши відповідні вирази та знайди їх значення:
перший доданок 7, другий доданок 8; 7 + 8 = 15
зменшуване 12, від’ємник 7. 12 – 7 = 5
Одержані записи називаються числовими рівностями.

 

Завдання 2

Якщо k = 8, то 17 – k = 17 – 8 = 9
Якщо k = 9, то 17 – k = 17 – 9 = 8
Якщо k = 12, то 17 – k = 17 – 12 = 5

 

Завдання 3
Якщо якщо х = 4, то х + 2 = 4 + 2 = 6 
Юрко склав таке завдання: «Знайти, за якого значення змінної х вираз х + 2 матиме значення 6». х + 2 = 6, при х = 4, бо 4 + 2 = 6

 

СТОРІНКА 55
Завдання 4 Прочитай записи. Доведи, що це рівняння.
х + 8 = 12
4 + 8 = 12
12 = 12
Відповідь: 4
• а = 49
• 7 = 49
49 = 49
Відповідь: 7
72 : n = 8
72 : 9 = 8
8 = 8
Відповідь: 9
с – 26 = 18
44 – 26 = 18
18 = 18
Відповідіь: 44

Завдання 5

У зоопарку в одному вольєрі 7 мавп, а в другому — 12. Зранку в другому вольєрі одна мавпа народила двох мавпенят. У скільки разів більше стало мавп у  другому вольєрі, ніж у першому?
 
Було
 
Стало
I
7
 
7
У скільки ?
II
12 2 ?
Розв’язання

1) 12 + 2 = 14 (м.) – стало у II вольєрі

2) 14 : 7 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази більше стало мавп у другому вольєрі, ніж у першому.