Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 58

Завдання 1

Метод підбору коренів рівняння

12 – k = 3

12 – 3 ≠ 3

12 – 8 ≠ 3

12 – 9 = 3

с • 8 = 24

3 • 8 = 24

64 : р = 8

64 : 3 ≠ 8

64 : 8 = 8

b : 7 = 9

3 : 7 ≠ 9

8 : 7 ≠ 9

9 : 7 ≠ 9

12 : 7 ≠ 9

63 : 7 = 9

Метод розв’язування рівняння за правилами знаходження невідомого компонента

12 – k = 3

k = 12 – 3

k = 9

12 – 9 = 3

3 = 3

с • 8 = 24

с = 24 : 8

с = 3

3 • 8 = 24

24 = 24

64 : р = 8

р = 64 : 8

р = 8

64 : 8 = 8

8 = 8

b : 7 = 9

b = 9 • 7

b = 63

63 : 7 = 9

9 = 9

Завдання 2

26 + а = 60

а = 60 – 26

а = 34

26 + 34 = 60

60 = 60

k – 42 = 24

k = 24 + 42

k = 66

66 – 42 = 24

24 = 24

5 • b = 45

b = 45 : 5

b = 9

5 • 9 = 45

45 = 45

z + 37 = 52

z = 52 – 37

z = 15

15 + 37 = 52

52 = 52

Завдання 3

1) Перший доданок 8, другий доданок невідомий, значення суми 11

2) Зменшуване 23, від'ємник невідомий, значення різниці 17

3) Перший множник невідомий, другий множник 7, значення добутку 42

8 + х = 11

х = 11 – 8

х = 3

8 + 3 = 11

11 = 11

23 – х = 17

х = 23 – 17

х = 6

23 – 6 = 17

17 = 17

х • 7 = 42

х = 42 : 7

х = 6

6 • 7 = 42

42 = 42

Завдання 4

Після того як тітонька Оксана пригостила дітей 8 персиками, у неї залишилося ще 6 персиків. Скільки персиків було в тітоньки?

Розв'язання

х – 8 = 6

х = 6 + 8

х = 14

Відповідь: у тітоньки було 14 персиків

 

СТОРІНКА 59

Завдання 1

Метод підбору коренів рівняння

58 + с = 66

58 + 6 ≠ 66

58 + 3 ≠ 66

58 + 7 ≠ 66

58 + 5 ≠ 66

58 + 9 ≠ 66

58 + 8 = 66

а • 4 = 28

6 • 4 ≠ 28

6 • 4 ≠ 28

7 • 4 = 28

42 – b = 33

42 – 6 ≠ 33

42 – 3 ≠ 33

42 – 7 ≠ 33

42 – 5 ≠ 33

42 – 9 = 33

56 : р = 8

56 : 6 ≠ 8

56 : 3 ≠ 8

56 : 7 = 8

 

Метод розв’язування рівняння за правилами знаходження невідомого компонента

58 + с = 66

с = 66 – 58

с = 8

58 + 8 = 66

66 = 66

а • 4 = 28

а = 28 : 4

а = 7

7 • 4 = 28

28 = 28

42 – b = 33

b = 42 – 33

b = 9

42 – 9 = 33

33 = 33

56 : р = 8

р = 56 : 8

р = 7

56 : 7 = 8

8 = 8

Завдання 2

m + 27 = 51

m = 51 – 27

m = 24

24 + 27 = 51

51 = 51

7 • х = 49

х = 49 : 7

х = 7

7 • 7 = 49

49 = 49

18 : у = 9

у = 18 : 9

у = 2

18 : 2 = 9

9 = 9

а : 8 = 7

а = 7 • 8

а = 56

56 : 8 = 7

7 = 7

45 – b = 38

b = 45 – 38

b = 7

45 – 7 = 38

38 = 38

а – 18 = 35

а = 35 + 18

а = 53

53 – 18 = 35

35 = 35

р • 7 = 63

р = 63 : 7

р = 9

9 • 7 = 63

63 = 63

25 + k = 70

k = 70 – 25

k = 45

25 + 45 = 70

70 = 70

Завдання 4   За текстами задач склади рівняння та розв'яжи їх

1) Сашко задумав число, збільшив його в 5 разів і одержав 20. Яке число задумав хлопчик?

х • 5 = 20

х = 20 : 5

х = 4

Відповідь: хлопчик задумав число 4

2) Невідоме число розділили на 6 і одержали 4. Знайди невідоме число.

х : 6 = 4

х = 4 • 6

х = 24

Відповідь: 24

3) Якщо невідоме число зменшити на 16, одержимо 9. Знайди невідоме число.

х – 16 = 9

х = 9 + 16

х = 25

Відповідь: 25

4) Якщо 27 розділити на невідоме число, одержимо 3. Знайди невідоме число.

27 : х = 3

х = 27 : 3

х = 9

Відповідь: 9

 

Завдання 4

Мешканці Антарктиди — пінгві­ни — частуються рибою. Самка пінгвіна ловила рибу. Скільки ри­бин їй спочатку вдалося спіймати, якщо згодом 7 рибин від неї втек­ло і лише 4 рибини залишилось?

х – 7 = 4

х = 4 + 7

х = 11

Відповідь: спочатку самці вдалося піймати 11 рибин

 

СТОРІНКА 60

Завдання 5 Порівняння чисел

6 • 9 > 7 • 7

9 • 9 > 8 • 6

28 : 4 > 54 : 9

72 : 9 < 63 : 7

64 : 8 = 32 : 4

5 • 4 < 8 • 4

 

Завдання 6

30 – 3 • 3 • 2 = 30 – 9 • 2 = 12

9 • 9 – 15 : 5 = 81 – 3 = 78

48 : 6 + 54 – 43 = 8 + 11 = 19

(37 – 29) • 4 + 37 = 8 • 4 + 37 = 32 + 37 = 69

6 • 6 : 4 • 7 = 63

56 : 8 : 1 • 9 = 63

 

Завдання 7

Визнач периметр прямокутника зі сторонами 5 і 3 см. Накресли цей прямокутник. Накресли квадрат із таким самим периметром.

Р = (5 + 3) • 2 = 16 (см)

Завдання 8  Ірина, Петро, Сашко ловили рибу. Кожен із них спіймав або йоржів, або карасів, або окунів. Визнач, хто з рибалок яку рибу спіймав, якщо відомо таке.

1) Колючі плавці є в окунів і йоржів, а в карасів немає.

2) Ірина не спіймала жодної рибини з колючими плавцями.

3) Петро спіймав на 2 окуні більше, ніж усього спіймала рибин Ірина.

Скільки рибин спіймав кожен рибалка, якщо Ірина спіймала 3 рибини, а всього рибин було менше ніж 10?

Ірина спіймала карасів, Петро — окунів, Сашко — йоржів

 

Завдання 9

72 : 8 : 3 • 7 + 54 : 6 : 3 • 9 – 43 = 21 + 27 – 43 = 5

 

СТОРІНКА 61

Завдання 1  Метод підбору коренів рівнянь

х – 14 = 30

47 – 14 ≠ 30

42 – 14 ≠ 30

45 – 14 ≠ 30

41 – 14 ≠ 30

49 – 14 ≠ 30

44 – 14 = 30

с : 7 = 6

47 : 7 ≠ 6

42 : 7 = 6

19 + р = 60

19 + 47 ≠ 60

19 + 42 ≠ 60

19 + 45 ≠ 60

19 + 41 = 60

Завдання 2

100 : а = 10

а = 100 : 10

а = 10

100 : 10 = 10

10 = 10

100 – с = 20

с = 100 – 20

с = 80

100 – 80 = 20

20 = 20

m + 11 = 100

m = 100 – 11

m = 89

89 + 11 = 100

100 = 100

100 • n = 100

n = 100 : 100

n = 1

100 • 1 = 100

100 = 100

Завдання 3

1) Довжина тіла тюленя-самця — 30 дм. Самка менша від самця. Яка довжина тіла самки, якщо різниця між їхніми довжинами — 4 дм?

30 – х = 4

х = 30 – 4

х = 26

Відповідь: довжина тіла самки 26 метрів

2) Наприкінці осені тюлені роблять продушини в кризі, через які дихають усю зиму. Першого дня тюлені зробили 8 продушин. Скільки продушин вони зробили другого дня, якщо всього за два дні ними було зроблено 13 продушин?

8 + х = 13

х = 13 – 8

х = 5

Відповідь: другого дня вони зробили 5 продушин

3) Скільки рибин утекло від тюленя, якщо він упіймав 15 рибин, а вдалося з'їсти лише 9?

х + 9 = 15

х = 15 – 9

х = 6

Відповідь: від тюленя утекло 6 рибин

4) Маса новонародженого тюленя становить 25 кг. Скільки кілограмів набрало дитинча тюленя, якщо через певний час його маса становила 52 кг?

25 + х = 52

х = 52 – 25

х = 27

Відповідь: дитинча набрало 27 кілограмів

 

Завдання 4  Доповнили істинні нерівності

44 – 25 < 60

32 + 38 < 77

70 – 42 > 27

95 – 54 > 40

26 + 26 < 53

82 – 51 > 29

47 + 13 > 59

64 – 55 > 8

22 + 55 < 78

 

Завдання 5  Знайди периметр п'ятикутника зі сторонами 8, 4, 9, 5, 7 см

Р = 8 + 4 + 9 + 5 + 7 = 33 (см)

Інші завдання дивись тут...