Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 62

Завдання 1  З'ясуй, коренем (розв'язком) яких рівнянь є число 6

40 : а = 8

40 : 6 ≠ 8

18 : d = 6

18 : 6 ≠ 6

с : 6 = 2

6 : 6 ≠ 2

36 : b = 6

36 : 6 = 6

х : 3 = 2

6 : 3 = 2

Завдання 2, 3

а + 16 = 9 • 8

а + 16 = 72

а = 72 – 16

а = 56

56 + 16 = 72

9 • 8 = 72

72 = 72

с – 14 = 50 + 8

с – 14 = 58

с = 58 + 14

с = 72

72 – 14 = 58

50 + 8 = 58

58 = 58

24 : у = 18 : 6

24 : у = 3

у = 24 : 3

у = 8

24 : 8 = 3

18 : 6 = 3

3 = 3

СТОРІНКА 63

Завдання 4

1) У комп'ютерних класах школи є 80 комп'ютерів для учнів старших і початкових класів. Старшокласники можуть працювати за 43 комп'юте­рами. Скільки комп'ютерів виділено для учнів початкової школи?

Розв'язування за допомогою рівняння:

х + 43 = 80

х = 80 – 43

х = 37

Розв'язування арифметичним методом:

80 – 43 = 37 (к.)

Відповідь: для учнів початкової школи виділено 37 комп'ютерів

2) Обернена задача

У комп'ютерних класах школи є 80 комп'ютерів для учнів старших і початкових класів. Учні початкової школи можуть працювати за 37 комп'юте­рами. Скільки комп'ютерів виділено для старшокласників?

Розв'язування за допомогою рівняння:

37 + х = 80

х = 80 – 37

х = 43

Розв'язування арифметичним методом:

80 – 37 = 43 (к.)

Відповідь: для старшокласників виділено 43 комп'ютери

 

Завдання 5

45 : 5 • 3 = 9 • 3 = 27

72 : 8 – 3 = 9 – 3 = 6

34 + 5 • (42 : 7) = 34 + 5 • 6 = 64

(19 + 17) : (40 – 34) = 36 : 6 = 6

16 : 2 • 5 – 7 • 4 = 8 • 5 – 28 = 40 – 28 = 12

(15 + 6) : 7 • 9 = 21 : 7 • 9 = 27

 

Завдання 6

Ціна

Кількість

Вартість

7 грн

2

14 грн

8 грн

4

32 грн

6 грн

9

54 грн

9 грн

7

63 грн

Завдання 7

81 : 9 • 2 : 6 – 4 • 3 : 6 • 4 : 8 = 3 – 1 = 2

 

СТОРІНКА 64

Завдання 1

34 + 8 = 42   (бо 42 – 34 = 8)

58 – 14 = 44  (бо 44 + 14 = 58)

61 – 38 = 23  (бо 61 – 23 = 38)

41 + 15 = 56  (бо 56 – 15 = 41)

81 : 9 = 9      (бо 81 : 9 = 9)

7 • 6 = 42      (бо 42 : 7 = 6)

6 • 4 = 24      (24 : 4 = 6)

32 : 4 = 8       (32 : 8 = 4)

 

Завдання 2

 

х + 4 = 21

х = 21 – 4

х = 17

17 + 4 = 21

21 = 21

х + (8 : 2) = 21

х + 4 = 21

х = 21 – 4

х = 17

17 + (8 : 2) = 21

21 = 21

 

15 – у = 9

у = 15 – 9

у = 6

15 – 6 = 9

9 = 9

5 • 3 – у = 9
15 – у = 9

у = 15 – 9

у = 6

5 • 3 – 6 = 9

9 = 9

Завдання 3

(41 – 25) : с = 8

16 : с = 8

с = 16 : 8

с = 2

(41 – 25) : 2 = 8

8 = 8

а – 9 • 3 = 20

а – 27 = 20

а = 20 + 27

а = 47

47 – 9 • 3 = 20

20 = 20

х : (17 – 8) = 10

х : 9 = 10

х = 10 • 9

х = 90

90 : (17 – 8) = 10

10 = 10

Завдання 4  Гном розклав свої скарби у 3 різнокольорові скри­ні, розміщені вздовж стіни: в одну скриню він по­клав коштовне каміння, в другу — золоті монети, а в третю — магічні книги. Гном пам'ятає, що червона скриня стоїть правіше скрині з камінням, а скриня з магічними книгами — правіше червоної скрині. У скрині якого кольору лежать магічні книги, якщо зелена скриня стоїть лівіше синьої?

Зелена скриня  — коштовне каміння; червона скриня — золоті монети, синя скриня — магічні книги

 

СТОРІНКА 65

Завдання 1

1) У першій зграї 53 ластівки. Скільки ластівок у другій зграї, якщо разом у двох зграях 100 ластівок?

53 + х = 100

х = 100 – 53

х = 47

Відповідь: у другій зграї 47 ластівок

2) У першій зграї 27 дорослих ластівок і 26 лас­тів'ят. Скільки ластівок у другій зграї, якщо разом у двох зграях 100 ластівок?

(27 + 26) + х = 100

53 + х = 100

х = 100 – 53

х = 47

Відповідь: у другій зграї 47 ластівок

 

Завдання 3  Порядок дій

20 : 4 • 8 = 5 • 8 = 40

7 • 3 + (28 + 8) = 21 + 36 = 57

2 • 9 – 36 : 9 = 18 – 4 = 14

31 + 3 • 8 : 6 = 31 + 4 = 35

28 : 4 • 7 = 7 • 7 = 49

6 • 5 – 5 • 2 = 30 – 10 = 20

 

Завдання 4

(72 : (48 : 6) • 4 – 49 : 7 • 5) • (16 – 9) = (36 – 35) • 7 = 7

 

СТОРІНКА 66

Завдання 1

38 + 40 = 78

38 + 43 = 38 + (40 + 3) = (38 + 40) + 3 = 78 + 3 = 81

82 – 50 = 32

82 – 55 = 82 – (50 + 5) = (82 – 50) – 5 = 32 – 5 = 27

77 – 43 = 34

77 – 48 = 77 – (43 + 5) = (77 – 43) – 5 = 34 – 5 = 29

 

Завдання 2

26 + 15 = 26 + 15

8 • 6 = 6 • 8

32 – 19 = 32 – 19

56 : 7 = 56 : 7

84 – 67 = 84 – 67

32 : 4 = 32 : 4

 

Завдання 3

х + 24 = 18 + 24

х + 24 = 42

х = 42 – 24

х = 18

18 + 24 = 42

42 = 42

х + 24 = 18 + 24

х = 18

Завдання 4

а : 6 = 42 : 6

а = 42

54 – у = 54 – 17

у = 17

8 • k = 8 • 4

K = 4

СТОРІНКА 67

Завдання 5

У першій зграї 17 горобців, а в другій — 15. Навесні у зграях народилися пташенята: у першій — 8, а у другій — 7. У якій зграї горобців стало більше? На скільки більше?

План розв'язування

1) Скільки горобців стало в першій зграї?

2) Скільки горобців стало в другій зграї?

3) У якій зграї горобців стало більше? На скільки більше?

Розв'язання

1) 17 + 8 = 25 (г.) – горобців стало в першій зграї

2) 15 + 7 = 22 (г.) – горобців стало в другій зграї

3) 25 > 22

25 – 22 = 3 (г.)

Відповідь: у першій зграї стало більше на 3 горобців

 

Завдання 6

40 – у = 72 : 9

40 – у = 8

у = 40 – 8

у = 32

40 – 32 = 8

72 : 9 = 8

8 = 8

8 • 7 – а = 45

56 – а = 45

а = 56 – 45

а = 11

8 • 7 – 11 = 45

45 = 45

с + 36 : 4 = 12

с + 9 = 12

с = 12 – 9

с = 3

3 + 36 : 4 = 12

12 = 12

Завдання 7

Побудуй прямокутник зі сторонами 4 і 6 см. Знайди його периметр. Побудуй квадрат із таким самим периметром.

Р = (4 + 6) • 2 = 20

20 : 4 = 5 (см)

Завдання 8

У рифах Індійського і Тихого океанів біля актиній — диво­вижних організмів, схожих на квіти, — мешкають риби-клоуни. У разі небезпеки ці риби ховаються у «квітці». Якось біля актиній плавало 20 ворогів риби-клоуна — риби-скорпіони і крилатки. Скільки залишилося крилаток після того, як 7 риб-скорпіонів попливли геть, а 5 залишились?

Розбили задачу на прості.

1) Після того, як 7 риб-скорпіонів попливли геть, 5 з них залишились. Скільки було риб-скорпіонів?

2) Якось біля актиній плавало 20 ворогів риби-клоуна — риби-скорпіони і крилатки. Риб-скорпіонів було 12. Скільки було крилаток?

План розв'язування

1) Скільки було риб-скорпіонів?

2) Скільки залишилося крилаток після того, як 7 риб-скорпіонів попливли геть, а 5 залишились?

Розв'язання

1) 5 + 7 = 12 (р.) – риб-скорпіонів було

2) 20 – 12 = 8 (кр.)

Відповідь: після того, як 7 риб-скорпіонів попливли геть, а 5 залишились, залишилось 8 крилаток

Інші завдання дивись тут...