Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 68

Завдання 1  Спосіб розв’язування рівнянь на основі властивостей рівностей

7 • с = 21

7 • с = 7 • 3

с = 3

7 • 3 = 21

21 = 21

36 : х = 9

36 : х = 36 : 4

х = 4

36 : 4 = 9

9 = 9

2 • у = 8

2 • у = 2 • 4

у = 4

2 • 4 = 8

8 = 8

р : 9 = 8

р : 9 = 72 : 9

р = 72

72 : 9 = 8

8 = 8

Завдання 2  У ящику 12 кг груш — це в 3 рази більше, ніж у кошику. Скільки кілограмів груш у кошику?

х • 3 = 12

х • 3 = 4 • 3

х = 4 (кг)

Відповідь: 4 кілограми груш

 

Завдання 3

78 – 36 : 6 + 3 = 78 – 6 + 3 = 75

80 – (25 : 5 + 9) = 80 – (5 + 9) = 66

8 + 9 • 7 + 6 • 4 = 8 + 63 + 24 = 95

 

СТОРІНКА 69

Завдання 1 Проста задача на множення

Бабуся зв'язала 7 пучків морквин, по 5 морквин у пучку. Скільки всього морквин узяла бабуся для пучків?

Морквин в 1 пучку

Кількість пучків

Усього морквин

5

7

?

Розв'язання

5 • 7 = 35 (м.)

Відповідь: 35 морквин

 

Завдання 2 Обернені задачі

1) Школярі посадили 4 ряди дерев, по 7 дерев у кож­ному ряді. Скільки всього дерев посадили школярі?

Дерев у 1 ряду

Кількість рядів

Усього дерев

7

4

?

Розв'язання

7 • 4 = 28 (д.)

Відповідь: 35 дерев

 

2) Школярі посадили 4 ряди дерев, порівну в кожно­му ряді. Скільки дерев в одному ряді, якщо всього школярі посадили 28 дерев?

Дерев у 1 ряду

Кількість рядів

Усього дерев

?

4

28

Розв'язання

28 : 4 = 7 (д.)

Відповідь: 7 дерев

 

3) Школярі посадили 28 дерев, по 7 дерев у кожному ряді. Скільки рядів дерев посадили школярі?

Дерев у 1 ряду

Кількість рядів

Усього дерев

7

?

28

Розв'язання

28 : 7 = 4 (р.)

Відповідь: 4 ряди

 

Завдання 3 

6 • р = 54

6 • р = 6 • 9

р = 9

6 • 9 = 54

54 = 54

8 + k = 12

k = 12 – 8

k = 4

8 + 4 = 12

12 = 12

12 : n = 4

12 : n = 12 : 3

n = 3

12 : 3 = 4

4 = 4

а : (32 – 28) = 4

а : 4 = 4

а : 4 = 16 : 4

а = 16

16 : (32 – 28) =

16 : 4 = 4

4 = 4

р • 9 = 91 – 19

р • 9 = 72

р • 9 = 8 • 9

р = 8

8 • 9 = 72

91 – 19 = 72

72 = 72

(100 – 64) : m = 6

36 : m = 6

36 : m = 36 : 6

m = 6

(100 – 64) : 6 = 36 : 6 = 6

6 = 6

СТОРІНКА 70

Завдання 1

14 : х = 7

14 : х = 14 : 2

х = 2

14 : 2 = 7

7 = 7

8 • 9 – р = 50

72 – р = 50

р = 72 – 50

р = 22

8 • 9 – 22 =

72 – 22 = 50

50 = 50

а • 8 = 91 – 59

а • 8 = 32

а • 8 = 4 • 8

а = 4

4 • 8 = 32

91 – 59 = 32

32 = 32

с – 5 • 6 = 35

с – 30 = 35

с = 35 + 30

с = 65

65 – 5 • 6 =

65 – 30 = 35

35 = 35

Завдання 2  Іван розклав олівці порівну в 7 коробок. Скільки олівців по­клав хлопчик у кожну коробку, якщо в нього було 42 олівці?

Розв'язання

Нехай а — кількість олівців в 1 коробці, тоді:

а • 7 = 42

а = 42 : 7

а = 6

Відповідь: 6 олівців

 

Завдання 3  Іван Іванович зібрав 3 папки з журналами, по 9 журналів у кожній папці. Після того як частину журналів він відніс до бібліотеки, у нього залишилося ще 18 журналів. Скільки журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки?

Розв'язання

Нехай х журналів Іван Іванович відніс до бібліотеки. Тоді: (18 + х) — було журналів; з іншого боку: (9 • 3) — було журналів.

18 + х = 9 • 3

18 + х = 27

х = 27 – 18

х = 9

Відповідь: 9 журналів

 

Завдання 4

84 – 16 < 69         14 + 56 < 71     94 – 65 > 28

 

Завдання 5 Замінили числа добутками двох чисел

14 = 2 • 7       14 = 14 • 1

18 = 2 • 9       18 = 18 • 1

24 = 4 • 6       24 = 24 • 1    

30 = 5 • 6       30 = 30 • 1

40 = 4 • 10     40 = 40 • 1     40 = 5 • 8

 

СТОРІНКА 71

Завдання 1, 2 Одиниці вимірювання

Масу зерна або піску у вантажівці вимірюють тоннами (1 т = 10 ц = 1000 кг)

3 м 4 дм < 4 м             5 дм 6 см > 5 дм

12 м 1 дм > 12 м         9 дм 8 см < 10 дм

25 год > 24 год           11 кг < 12 кг

23 год < 24 год           1 ц > 1 кг

7 м 5 дм < 7 м 6 дм < 7 м 9 дм

3 дм 4 см < 4 дм 2 см < 4 дм 1 см

 

Завдання 3  Замінили складені іменовані числа простими іменованими числами:

3 дм 7 см = 30 см + 7 см = 37 см      9 дм 6 см = 90 см + 6 см = 96 см

1 м 5 дм = 10 дм + 5 дм = 15 дм       6 м 3 дм = 60 дм + 3 дм = 63 дм

 

Завдання 4 Замінили прості іменовані числа складеними іменованими числами:

54 см = 50 см + 4 см = 5 дм 4 см       29 см = 20 см + 9 см = 2 дм 9 см

87 дм = 80 дм + 7 дм = 8 м 7 дм        12 дм = 10 дм + 2 дм = 1 м 2 дм

44 дм = 40 дм + 4 дм = 4 м 4 дм

 

Завдання 5  

6 дм + 30 см = 6 дм + 3 дм = 9 дм       1 м – 7 дм = 10 дм – 7 дм = 3 дм

7 дм – 60 см = 7 дм – 6 дм = 1 дм        1 м + 8 дм = 10 дм + 8 дм = 18 дм

6 діб + 24 доби = 30 діб                    1 тижд. – 4 доби = 7 діб – 4 доби = 3 доби

 

Завдання 6  Фермер виростив 16 ц фруктів: 3 ц перси­ків, яблук — у 4 рази більше, ніж персиків; решту фруктів становив виноград. Скільки центнерів винограду виростив фермер?

Розв'язання

1) 3 • 4 = 12 (ц.) – яблука

2) 3 + 12 = 15 (ц.) – персики і яблука

3) 16 – 15 = 1 (ц.)

Відповідь: 1 центнер

Інші завдання дивись тут...