Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 97

Завдання 1

4) Складена задача на знаходження від’ємника

У ведмедика Пуха в шафі було 8 горнят меду. Після того як кілька горнят він сховав у погріб, у шафі залишилась 1/4 запасів. Скільки горнят меду ведмедик сховав у погріб?

Було

Сховав

Залишилося

8 горнят

?

1/4 від було

Короткий запис

Було — 8 горнят

Сховав — ?

Залишилось — ?, 1/4 від було

Схема

Вираз    8 – 8 : 4

Короткий запис №1

Залишилось — ?, 1/4 від 8 горнят

Короткий запис №2

Було — 8 горнят

Сховав — ?

Залишилось — 2 горнята

План розв’язування

1) Скільки горнят меду залишилось у шафі?

2) Скільки горнят меду ведмедик заховав у погріб?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (г.) – горнят меду ведмедик залишив у шафі

2) 8 – 2 = 6 (г.) – горнят меду ведмедик сховав у погріб

Відповідь: у погріб ведмедик сховав 6 горнят меду

 

5) Складена задача на збільшення на частину числа

Ведмедик Пух планував з'їсти за місяць 8 горнят меду, а з'їв на 1/4 горнят біль­ше, ніж запланував. Скількома горнята­ми меду поласував ведмедик упродовж місяця?

Короткий запис

Планував — 8 горнят

З’їв — ?, на ? (1/4 планував) горнят більше

Схема

Вираз    8 + 8 : 4

Короткий запис №1

Планував — 8 горнят

Більше — ?, 1/4 планував

Короткий запис №2
Планував — 8 горнят

З’їв — ?, на 2 горнята більше

План розв’язування

1) На скільки більше з'їв, ніж планував?

2) Скількома горнята­ми меду поласував ведмедик упродовж місяця?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (г.) – на стільки більше з’їв, ніж планував

2) 8 + 2 = 10 (г.) – горнята­ми меду поласував ведмедик упродовж місяця

Відповідь: протягом місяця поласував 10 горнятами меду

 

Завдання 2

Якщо доданок збільшити (зменшити) на деяке число, то сума збільшиться (зменшиться) на таке саме число.

Якщо множник збільшити (зменшити) у декілька разів, то добуток збільшиться  (зменшиться) у стільки ж разів.

36 + 30 = 66

36 + 27 = 36 + 24 + 3 = 63

30 > 27 на 3

66 > 63 на 3

3 • 2 = 6

3 • 4 = 12

2 < 4 у 2 рази

6 < 12 у 2 рази

8 • 3 = 24

2 • 3 = 6

8 > 2 у 4 рази

24 > 6 у 4 рази

2 спосіб

36 + 30 = 66

36 + 27 = 36 + (30 – 3) = (36 + 30) – 3 = 66 – 3 = 63

3 • 2 = 6

3 • 4 = 3 • (2 • 2) = (3 • 2) • 2 = 6 • 2 = 12

8 • 3 = 24

2 • 3 = (8 : 4) • 3 = (8 • 3) : 4 = 24 : 4 = 6

 

Завдання 3  Рівняння

54 – х = 38

х = 54 – 38

х = 16

54 – 16 = 38

38 = 38

а • 4 = 32

а = 32 : 4

а = 8

8 • 4 = 32

32 = 32

64 : р = 8

р = 64 : 8

р = 8

64 : 8 = 8

8 = 8

с : 7 = 4

с = 4 • 7

с = 28

28 : 7 = 4

4 = 4

54 – х = 38

54 – х = 54 – 16

х = 16

а • 4 = 32

а • 4 = 8 • 4

а = 8

64 : р = 8

64 : р = 64 : 8

р = 8

с : 7 = 4

с : 7 = 28 : 7

с = 28

Завдання 4  Порядок дій

80 – 5 • 9 + 38 = 80 – 45 + 38 = 35 + 38 = 73

100 – 29 + 28 : 4 = 100 – 29 + 7 = 71 + 7 = 78

(53 – 29) : 4 = (53 – 23 – 6) : 4 = 24 : 4 = 6

32 : 8 • 7 = 4 • 7 = 28       24 : 6 + 48 = 4 + 48 = 52

27 – 19 + 7 • 7 = 27 – 19 + 49 = 8 + 49 = 57

 

СТОРІНКА 98

Завдання 1

Якщо від’ємник збільшити (зменшити) на деяке число, то різниця зменшиться (збільшиться) на таке саме число.

Якщо дільник збільшити (зменшити) у декілька разів, то частка зменшиться (збільшиться) у стільки ж разів.

Якщо ділене збільшити (зменшити) на деяке число, то частка збільшиться (зменшиться)  у стільки ж разів.

12 – 2 = 10

12 – 5 = 7

2 < 5 на 3

10 > 7 на 3

12 : 2 = 6

12 : 4 = 3

2 < 4 у 2 рази

6 > 3 у 2 рази

9 : 3 = 3

18 : 3 = 6

9 < 18 у 2 рази

3 < 6 у 2 рази

2 спосіб

12 – 2 = 10

12 – 5 = 12 – (2 + 3) = 12 – 2 – 3 = 10 – 3 = 7

12 : 2 = 6

12 : 4 = 12 : (2 • 2) = (12 : 2) : 2 = 6 : 2 = 3

9 : 3 = 3

18 : 3 = (9 • 2) : 3 = (9 : 3) • 2 = 3 • 2 = 6

 

Завдання 2  Замінили кожний дріб часткою двох натуральних чисел:

1/7 = 1 : 7      1/9 = 1 : 9     1/12 = 1 : 12     1/100 = 1 : 100

Дроби в порядку зростання (від меншого до більшого): 1/100, 1/12, 1/9, 1/7

Як змінюється знаменник — дільник? Зменшується.

Як змінюється дріб — частка? Збільшується.

 

Завдання 3

1/9 від 63 = 63 : 9 = 6

ціле, якщо його 1/6 дорівнює 8, тоді 8 • 6 = 48

1/4 від 32 = 32 : 4 = 8

 

Завдання 4

1) Проста задача на знаходження частини числа

Щоб приготувати варення, кухар узяв сливи і цукор. Слив було 8 кг, а маса цукру становила поло­вину маси слив. Скільки кілограмів цукру взяв кухар?

Короткий запис

Сливи — 8 кг

Цукор — ?, 1/2 слив

Схема

Розв’язання

8 : 2 = 4 (кг) – кілограмів цукру взяв кухар

Відповідь: кухар взяв 4 кілограми цукру

 

2) Складена задача на знаходження суми

Щоб приготувати варення, кухар узяв сливи і цукор. Слив було 8 кг, а маса цукру становила половину маси слив. Скільки всього кілограмів слив і цукру взяв кухар?

Сливи

Цукор

Всього

8 кг

половина слив

?

Короткий запис

Сливи — 8 кг

Цукор — ?, половина слив

Всього — ?

Схема

Вираз    8 + (8 : 2)

Короткий запис №1

Сливи — 8 кг

Цукор — ?, половина слив

Короткий запис №2
Сливи — 8 кг

Цукор — 4 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів цукру взяв кухар?

2) Скільки всього кілограмів слив і цукру взяв кухар?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (кг) – кілограмів цукру взяв кухар

2) 8 + 4 = 12 (кг) – всього кілограмів слив і цукру взяв кухар

Відповідь: кухар взяв 12 кілограмів слив і цукру

Змінили запитання так, щоб в її розв'язанні останньою була дія віднімання.

Складена задача на різницеве порівняння. Щоб приготувати варення, кухар узяв сливи і цукор. Слив було 8 кг, а маса цукру становила половину маси слив.

На скільки більше кілограмів слив, ніж цукру, взяв кухар?

Короткий запис

Сливи — 8 кг; на ? більше

Цукор — ?, половина слив

На скільки кілограмів менше цукру, ніж слив, узяв кухар?

Короткий запис

Сливи — 8 кг

Цукор — ?, половина слив; на ? менше

СТОРІНКА 99

Завдання 5

1) Складена задача на різницеве порівняння

Для настилання підлоги привезли 42 соснові дошки, а смерекових дошок — у 7 разів менше. На скільки більше привезли соснових дошок, ніж смерекових?

Короткий запис

Соснові — 42 дошки; на ? дошок більше

Смерекові — ?, у 7 разів менше

Схема

Вираз    42 – 42 : 7

Короткий запис №1

Соснові — 42 дошки

Смерекові — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

Соснові — 42 дошки, на ? дошок більше

Смерекові — 6 дошок

План розв’язування

1) Скільки привезли смерекових дошок?

2) На скільки більше привезли соснових дошок, ніж смерекових?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (д.) – смерекових дошок привезли

2) 42 – 6 = 36 (д.)на стіль­ки більше привезли соснових дошок, ніж смерекових

Відповідь: привезли на 9 дошок більше соснових, ніж смерекових

 

2) Складена задача на різницеве порівняння

Для настилання підлоги привезли дошки — сме­рекові і 42 соснові. Кількість смерекових дошок становила 1/7 від соснових. На скільки більше привезли соснових дошок, ніж смерекових?

Короткий запис

Соснові — 42 дошки; на ? дошок більше

Смерекові — ?, 1/7 соснових

Схема

Вираз    42 – 42 : 7

Короткий запис №1

Соснові — 42 дошки

Смерекові — ?, 1/7 соснових

Короткий запис №2

Соснові — 42 дошки, на ? дошок більше

Смерекові — 6 дошок

План розв’язування

1) Скільки привезли смерекових дошок?

2) На скільки більше привезли соснових дошок, ніж смерекових?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (д.) – смерекових дошок привезли

2) 42 – 6 = 36 (д.)на стіль­ки більше привезли соснових дошок, ніж смерекових

Відповідь: привезли на 9 дошок більше соснових, ніж смерекових

 

Завдання 6  Яких значень може набувати змінна с, щоб дріб 1/с був більшим за 1/8?

Серед дробів з однаковими чисельниками у більшого дробу менший знаменник, тому

с < 8

 

Завдання 7  До невідомого числа додали добуток чисел 6 і 7 та одер­жали результат, що дорівнює сумі чисел 37 і 45

х + 6 • 7 = 37 + 45

х + 42 = 37 + 3 + 42

х + 42 = 40 + 42

х = 40

2 спосіб

х + 6 • 7 = 37 + 45

х + 42 = 82

х = 82 – 42

х = 40

Інші завдання дивись тут...