Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 100

Завдання 1

1) Задача на знаходження частини числа

У Марти 6 запрошень на виставку котів. 1/3 запрошень вона подарувала друзям. Скільки запрошень подарувала Марта?

Короткий запис

1 — 6 запрошень

1/3 — ?

Короткий запис

Було — 6 запрошень

Подарувала — ?, 1/3 було

Схема

6 : 3 = 2 (з.) – запрошень подарувала Марта

Відповідь: Марта подарувала 2 запрошення

 

2) Задача на знаходження числа за його частиною

У Марти залишилось 6 запрошень на виставку котів, що становить 1/3 запрошень, які в неї були. Скільки запрошень було в Марти?

Короткий запис

1 — ?

1/3 — 6 запрошень

Короткий запис

Було — ?

Залишилось — 6 запрошень — це 1/3 було

Схема

Розв’язання

Якщо 6 запрошень — це вже 1/3 усіх запрошень, тоді

6 • 3 = 18 (з.) – запрошень було в Марти

Відповідь: у Марти було 18 запрошень

 

Завдання 2

1) Задача на знаходження числа за його частиною

Узявши 7 цукерок, Ілля взяв 1/3 частину всіх цуке­рок, що були у вазі. Скільки цукерок було у вазі?

Короткий запис

1 — ?

1/3 — 7 цукерок

Короткий запис

Було — ?

Взяв — 7 цукерок — це 1/3 було

Схема

Розв’язання

Якщо 7 цукерок — це вже 1/3, що було, тоді

7 • 3 = 21 (ц.) – цукерок було у вазі

Відповідь: у вазі була 21 цукерка

 

2) Складена задача на віднімання

Узявши 7 цукерок, Ілля взяв 1/3 частину всіх цу­керок, що були у вазі. Скільки цукерок залиши­лось у вазі?

Було

Узяв

Залишилось

7 цукерок — це вже 1/3 було

7 цукерок

?

 

Короткий запис

Було — ?

Узяв — 7 цукерок — це 1/3 було

Залишилось — ?

Короткий запис

Було — ?, 7 цукерок — це вже 1/3 було

Узяв — 7 цукерок

Залишилось — ?

Схема

Вираз    7 • 3 – 7

Короткий запис №1

Було — ?

Узяв — 7 цукерок — це 1/3 було

Короткий запис №2

Було — 21 цукерка

Узяв — 7 цукерок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки цукерок було у вазі?

2) Скільки цукерок залиши­лось у вазі?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (ц.) – цукерок було у вазі

2) 21 – 7 = 14 (ц.) – цукерок залишилось у вазі

Відповідь: у вазі залишилось 14 цукерок

 

СТОРІНКА 101

Завдання 2

3) Складена задача на знаходження від’ємника

Ілля взяв із вази цукерки. Після цьо­го у вазі залишилося 7 цукерок, що становить 1/3 частину всіх цукерок, які були у вазі. Скільки цукерок узяв Ілля?

Було

Узяв

Залишилось

7 цукерок — це  вже 1/3 було

?

7 цукерок

 

Короткий запис

Було — ?

Узяв — ?

Залишилось — 7 цукерок — це 1/3 було

Короткий запис

Було — ?, 7 цукерок — це вже 1/3 було

Узяв — ?

Залишилось — 7 цукерок

Вираз    7 • 3 – 7

Короткий запис №1

Було — ?

Залишилось — 7 цукерок — це 1/3 було

Короткий запис №2

Було — 21 цукерка

Узяв — ?

Залишилось — 7 цукерок

План розв’язування

1) Скільки цукерок було у вазі?

2) Скільки цукерок узяв Ілля?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (ц.) – цукерок було у вазі

2) 21 – 7 = 14 (ц.) – цукерок узяв Ілля

Відповідь: Ілля узяв 14 цукерок

 

Завдання 3 Порівняння чисел

2 • 5 = 10

2 • 10 = 20

10 > 5 у 2 рази

20 > 10 у 2 рази

18 : 3 = 6

18 : 6 = 3

6 > 3 у 2 рази

3 < 6 у 2 рази

8 : 4 = 2

16 : 4 = 4

16 > 8 у 2 рази

4 > 2 у 2 рази

2 спосіб

2 • 5 = 10    2 • 10 = 2 • 5 • 2 = 10 • 2 = 20

18 : 3 = 6    18 : 6  = 18 : (3 • 2) = 18 : 3 : 2 = 6 : 2 = 3

8 : 4 = 2      16 : 4 = (8 • 2) : 4 = 8 : 4 • 2 = 2 • 2 = 4

 

Завдання 4   Складена задача на ділення

У бібліотеку привезли 7 пакунків книжок, по 8 книжок у па­кунку. На одну полицю шафи поставили 18 книжок, а на іншу — 14. Решту книжок розставили порівну на трьох стелажах.

Привезли

Поставили

Залишилось

7 пакунків по 8 книжок

18 книжок і 14 книжок

3 стелажі по ? книжок

7 • 8 = 56 (кн.) – книжок привезли в бібліотеку

18 + 14 = 32 (кн.) – всього книжок поставили на полиці

7 • 8 – (18 + 14) = 56 – 32 = 24 (кн.) – книжок залишилося

(7 • 8 – (18 + 14)) : 3 = 24 : 3 = 8 (кн.) – книжок на кожному стелажі

 

СТОРІНКА 102

Завдання 1 Порядок дій

9 • 6 + 25 : 5 • 2 • 4 – (7 • 6 + 8 • 2 : 4) = 48

1) 7 • 6 = 42

2) 8 • 2 = 16

3) 16 : 4 = 4

4) 42 + 4 = 46

5) 9 • 6 = 54

6) 25 : 5 = 5

7) 5 • 2 = 10

8) 10 • 4 = 40

9) 54 + 40 = 94

10) 94 – 46 = 94 – 44 – 2 = 48

СТОРІНКА 103

Завдання 2, 3 Рівняння

32 – k = 5

k = 32 – 5

k = 27

32 – 27 = 5

5 = 5

32 – 3 • k = 5

3 • k = 32 – 5

3 • k = 27

k = 27 : 3

k = 9

32 – 3 • 9 = 5

5 = 5

b – 14 = 70

b = 70 + 14

b = 84

84 – 14 = 70

70 = 70

7 • b + 14 = 70

7 • b = 70 – 14

7 • b = 56

b = 56 : 7

b = 8

7 • 8 + 14 = 70

70 = 70

с : 3 = 4

с = 4 • 3

с = 12

12 : 3 = 4

4 = 4

26 + р : 4 = 32

р : 4 = 32 – 26

р : 4 = 6

р = 6 • 4

р = 24

24 : 4 = 6

32 – 26 = 6

6 = 6

26 + р = 32

р = 32 – 26

р = 6

26 + 6 = 32

32 = 32

(с + 8) : 3 = 4

с + 8 = 4 • 3

с + 8 = 12

с = 12 – 8

с = 4

(4 + 8) : 3 = 4

4 = 4

Завдання 4  Складені задачі на віднімання

1) У мініпекарні було 32 кг борошна. На булочки витратили 1/4 частину всього борошна. Скільки кілограмів бо­рошна залишилось у мініпекарні?

Було

Витратили

Залишилося

32 кг

1/4 було

?

Короткий запис

Було — 32 кг

Витратили — ?, 1/4 було

Залишилось — ?

Схема

Вираз    32 – 32 : 4

Короткий запис №1

Витратили — ?, 1/4 від 32 кг

Короткий запис №2

Було — 32 кг

Витратили — 8 кг

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів бо­рошна витратили на булочки?

2) Скільки кілограмів бо­рошна залишилось у мініпекарні?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (кг) – кілограмів борошна витратили на булочки

2) 32 – 8 = 24 (кг) – кілограмів бо­рошна залишилось у мініпекарні

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/4 витратили, тоді залишилося 3/4, тому

32 : 4 • 3 = 24 (кг) – кілограмів бо­рошна залишилось у мініпекарні

Відповідь: у мініпекарні залишилось 24 кілограми

 

2) У мініпекарні на булочки витратили 8 кг борошна, що становило 1/4 всього борошна, що було. Скільки кілограмів борошна залишилось у мініпекарні?

Було

Витратили

Залишилось

8 кг — це вже 1/4 було

8 кг

?

 

Короткий запис

Було — ?

Витратили — 8 кг  — це 1/4 було

Залишилось — ?

Короткий запис

Було — ?, 8 кг — це вже 1/4 було

Витратили — 8 кг

Залишилось — ?

Схема

Вираз    8 • 4 – 8

Короткий запис №1

Було — ?

Витратили — 8 кг — це 1/4 було

Короткий запис №2

Було — 32 кг

Витратили — 8 кг цукерок

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів борошна було в мініпекарні?

2) Скільки кілограмів борошна залишилось у мініпекарні?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (кг) – кілограмів борошна було в мініпекарні

2) 32 – 8 = 24 (кг) – кілограмів борошна залишилось у мініпекарні

Відповідь: у мініпекарні залишилось 24 кілограми борошна

 

Завдання 5

4 • 2 = 8

16 • 2 = 32

16 > 4 у 4 рази

32 > 8 у 4 рази

6 : 3 = 2

36 : 3 = 12

36 > 6 у 6 разів

12 > 2 у 6 разів

54 : 9 = 6

54 : 18 = 3

18 > 9 у 2 рази

3 < 6 у 2 рази

2 спосіб

4 • 2 = 8     16 • 2 = 4 • 4 • 2 = 4 • 2 • 2 = 8 • 2 = 16

6 : 3 = 2     36 : 3 = (6 • 6) : 3 = 6 : 3 • 6 = 2 • 6 = 12

54 : 9 = 6    54 : 18 = 54 : (9 • 2) = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

Інші завдання дивись тут...