Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 3 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

Сторінка 120

Завдання 1(5) Складена задача на знаходження суми добутків

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Олівці

5

6

?

?

Гумка

4

9

?

Ціна олівця 5 грн, а гумки – 4 грн. Купили 6 олівців і 9 гумок. Скільки всього гривень заплатили за покупку?

Олівці

Гумки

Всього

6 олівців по 5 гривень

9 гумок по 4 гривні

?

Короткий запис

Олівці — ? грн, 6 олівців по 5 грн

Гумки — ? грн, 9 гумок по 4 грн                     

Всього — ?

Вираз   5 • 6 + 4 • 9

Короткий запис №1

Олівці — ? грн, 6 олівців по 5 грн

Короткий запис №2

Гумки — ? грн, 9 гумок по 4 грн

Короткий запис №3

Олівці — 30 грн

Гумки — 36 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за олівці?

2) Скільки гривень заплатили за гумки?

3) Скільки всього гривень заплатили за покупку?

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (грн) – гривень заплатили за олівці.

2) 4 • 9 = 36 (грн) – гривень заплатили за гумки.

3) 30 + 36 = 66 (грн) – всього гривень заплатили за покупку.

Відповідь: за покупку заплатили 66 гривень.

 

Завдання 2 Одиниці вимірювання

4 см 8 мм = 40 мм + 8 мм = 48 мм

1 доба 12 год = 24 год + 12 год = 36 год

45 дм = 40 дм +5 дм = 4 м 5 дм

72 с = 60 с + 12 с = 1 хв 12 с

 

Завдання 3  Складена задача на додавання частини числа

Бізнесмен придбав 81 цінний папір. Згодом він збільшив кіль­кість паперів на 1/9. Скільки цін­них паперів стало в бізнесмена?

Було

Збільшив

Стало

81 папір

1/9 було

?

Короткий запис

Було — 81 папір

Збільшив — ?, 1/9 було

Стало — ?

Вираз    81 + 81 : 9

Короткий запис №1

Збільшив — ?, 1/9 від 81 паперу

Короткий запис №2
Було — 81 папір

Збільшив — 9 паперів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки цінних паперів збільшив бізнесмен?

2) Скільки цін­них паперів стало в бізнесмена?

Розв’язання

1) 81 : 9 = 9 (п.) – цінних паперів збільшив бізнесмен.

2) 81 + 9 = 90 (п.) – цінних паперів стало в бізнесмена.

Відповідь: у бізнесмена стало 90 цінних паперів.

 

Сторінка 121

Завдання 1  Порядок дій

(6 • 3 : 2 + 7 • 7 – 36 + 42) : 8 • 2 : 4 = 4

1) 6 • 3 = 18

2) 18 : 2 = 9

3) 7 • 7 = 49

4) 9 + 49 = 49 + 1 + 8 = 58

5) 58 – 36 = 22

6) 22 + 42 = 64

7) 64 : 8 = 8

8) 8 • 2 = 16

9) 16 : 4 = 4

Завдання 2 Обернені задачі

1) Складена задача на знаходження суми добутків

 

Учнів у машині (уч.)

Кількість машин (м.)

Усього учнів (уч.)

У мікроавтобусах

9

6

?

?

У легкових машинах

4

3

?

На екскурсію до заповідника приїха­ли 6 мікроавтобусів, по 9 учнів у кож­ному, і 3 легкові автомобілі, по 4 учні в кожному. Скільки всього учнів при­їхало на екскурсію до заповідника?

У мікроавтобусах

У легкових машинах

Всього

6 машин по 9 учнів

3 машини по 4 учні

?

Короткий запис

У мікроавтобусах — ? уч., 6 машин по  9 учнів

У легкових машинах — ? уч., 3 машини по 4 учні  

Всього — ?

Вираз   9 • 6 + 3 • 4

Короткий запис №1

У мікроавтобусах — ? уч.,

            6 машин по  9 учнів

Короткий запис №2

У легкових — ? уч.,

           3 машини по 4 учні

 Короткий запис №3

У мікроавтобусах — 54 учні

У легкових — 12 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки учнів при­їхало на екскурсію в мікроавтобусах?

2) Скільки учнів при­їхало на екскурсію в легкових автомобілях?

3) Скільки всього учнів при­їхало на екскурсію до заповідника?

Розв’язання

1) 9 • 6 = 54 (уч.) – учнів при­їхало на екскурсію в мікроавтобусах.

2) 4 • 3 = 12 (уч.) – учнів при­їхало на екскурсію в легкових автомобілях.

3) 54 + 12 = 66 (уч.) – всього учнів при­їхало на екскурсію до заповідника.

Відповідь: на екскурсію до заповідника приїхало 66 учнів.

 

2) Складена задача на ділення

 

Учнів у машині (уч.)

Кількість машин (м.)

Усього учнів (уч.)

У мікроавтобусах

9

6

?

66

У легкових машинах

?

3

?

На екскурсію до заповідника приїха­ли 66 учнів. Вони умістилися в 3 легкові машини, порівну в кожній, і 6 мікроавтобусів, по 9 учнів в кожному. Скільки учнів приїхало в кожній легковій машині?

Вираз   (66 – 9 • 6) : 3

Короткий запис №1

У мікроавтобусах — ? уч.,

        6 машин по  9 учнів

Короткий запис №2

У мікроавтобусах — 54 учні

У легкових — ?

Всього — 66 учнів

Короткий запис №3

У легковій — ? уч., 

        12 учнів розділити на 3 порівну

План розв’язування

1) Скільки учнів при­їхало на екскурсію в мікроавтобусах?

2) Скільки учнів при­їхало на екскурсію в легкових автомобілях?

3) Скільки учнів приїхало в кожному легковому автомобілі?

Розв’язання

1) 9 • 6 = 54 (уч.) – учнів при­їхало на екскурсію в мікроавтобусах.

2) 66 – 54 = 12 (уч.) – учнів при­їхало на екскурсію в легкових автомобілях.

3) 12 : 3 = 4 (уч.) – учнів приїхало в кожному легковому автомобілі.

Відповідь: у кожному легковому автомобілі приїхало 4 учні.

 

Сторінка 122

3) Складена задача на ділення

 

Учнів у машині (уч.)

Кількість машин (м.)

Усього учнів (уч.)

У мікроавтобусах

?

6

?

66

У легкових машинах

4

3

?

На екскурсію до заповідника приїха­ли 66 учнів. Вони умістилися в 6 мікроавтобусів, порівну в кожний, і 3 легкові автомобілі, по 4 учні в кожному. Скільки учнів приїхало в кожному мікроавтобусі?

Вираз   (66 – 4 • 3) : 6

Короткий запис №1

У легкових — ? уч.,

        3 машини по 4 учні

Короткий запис №2

У мікроавтобусах — ?

У легкових — 12 учнів

Всього — 66 учнів

Короткий запис №3

У мікроавтобусі — ? уч., 

       44 учні розділити на 6 порівну

План розв’язування

1) Скільки учнів при­їхало на екскурсію в легкових автомобілях?

2) Скільки учнів при­їхало на екскурсію в мікроавтобусах?

3) Скільки учнів приїхало в кожному мікроавтобусі?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (уч.) – учнів при­їхало на екскурсію в легкових автомобілях.

2) 66 – 12 = 54 (уч.) – учнів при­їхало на екскурсію в мікроавтобусах.

3) 54 : 6 = 9 (уч.) – учнів приїхало в кожному мікроавтобусі.

Відповідь: у кожному мікроавтобусі приїхало 9 учнів.  

 

Завдання 3

48 : 6 + (32 – 7 • 4) = 12

1) 48 : 6 = 8

2) 7 • 4 = 28

3) 32 – 28 = 32 – 22 – 6 = 4

4) 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

(100 – 7 • 9) – 6 • 3 = 9

1) 7 • 9 = 63

2) 100 – 63 = 30 + (70 – 63) = 37

3) 6 • 3 = 18

4) 37 – 18 = 37 – 17 – 1 = 9

(51 + 6 • 4) – 6 • 7 = 33

1) 6 • 4 = 24

2) 51 + 24 = 75

3) 6 • 7 = 42

4) 75 – 42 = 33

Завдання 4  Рівняння

56 : 7 : 4 • 5 + k = 65

10 + k = 65

k= 65 – 10

k = 55

42 : а + 23 = 30

42 : а = 30 – 23

42 : а = 7

а = 42 : 7

а = 6

7 • х = 32 : 4 • 6 + 1

7 • х = 49

х = 49 : 7

х = 7

56 : 7 : 4 • 5 = 8 : 4 • 5 = 2 • 5 = 10

32 : 4 • 6 + 1 = 8 • 6 + 1 = 48 + 1 = 49

 

Завдання 3  Накресли прямокутник зі сторонами 5 см 5 мм і 3 см 5 мм. Знайди його периметр

5 см 5 мм = 50 мм + 5 мм = 55 мм

3 см 5 мм = 30 мм + 5 мм = 35 мм

Р = (55 мм + 35 мм) • 2 = 90 мм • 2 = 180 мм = 18 см – периметр прямокутника.

2 спосіб

Р = 55 мм • 2 + 35 мм • 2 = 55 мм + 55 мм + 35 мм + 35 мм = 180 мм = 18 см – периметр прямокутника.

Щоб накреслити інший прямокутник із таким самим периметром, міркуємо так:

18 : 2 = 9 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини)

9 см = 8 см + 1 см

9 см = 7 см + 2 см

9 см = 6 см + 3 см

9 см = 5 см + 4 см

Накреслили, наприклад, прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см:

Інші завдання дивись тут...