Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 7

Завдання 3

Майстер щогодини збирає 6 поличок, а учень — 2. Майстер працював 8 го­дин, а учень — 4. Скільки всього поли­чок зібрали за цей час майстер і учень? На скільки менше поличок зібрав учень, ніж майстер? У скільки разів менше по­личок зібрав учень, ніж майстер?

1) 6 • 8 = 48 (п.) – зібрав майстер

2) 2 • 4 = 8 (п.) – зібрав учень

3) 48 + 8 = 56 (п.) – зібрали разом

4) 48 – 8 = 40 (п.) – на стільки поличок зібрав учень, ніж майстер

5) 48 : 8 = 6 (р.) – у стільки разів менше по­личок зібрав учень, ніж майстер

Відповідь: за цей час зібрали 56 поличок, учень зібрав на 40 поличок менше та в 6 разів менше, ніж майстер

 

Завдання 4

1) Якщо невідоме число помножити на 8, то одержимо 56:

х • 8 = 56

х = 56 : 8

х = 7

2) Якщо невідоме число зменшити в 9 разів, то одержимо 7:

х : 9 = 7

х = 7 • 9

х = 63

3) Якщо число 36 розділити на невідоме число, то одержимо 4:

36 : х = 4

х = 36 : 4

х = 9

4) Якщо невідоме число збільшити в 7 разів, то одержимо 49:

х • 7 = 49

х = 49 : 7

х = 7

5) Якщо невідоме число збільшити на 7, то одержимо 32:

х + 7 = 32

х = 32 – 7

х = 25

6) Якщо число 8 помножити на невідоме число, то одержимо 64:

8 • х = 64

х = 64 : 8

х = 8

Завдання 5  Порівняння чисел

29 + 27 : 9 – 15 <  45 + 17 – 24 : 8

7 • 6 – 36 : 4  =  54 : 6 + 3 • 8

36 : 6 < 36 : 4

5 • 8 > 5 • 4 + 5 • 2

 

СТОРІНКА 8

Завдання 6 Порядок дій

(45 : 5 : 3 • 8 – 4 • 6) : 4 • 6 : 3 = 0

 

Завдання 9

1) На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зо­шитів у кожному стосику, у шафі лежать ще 2 стосики, по 5 зошитів у кожному. Скільки всього зошитів?

1) 10 • 4 = 40 (шт.)

2) 5 • 2 = 10 (шт.)

3) 40 + 10 = 50 (шт.)

 

На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зо­шитів у кожному стосику, у шафі лежать ще 2 стосики, по 5 зошитів у кожному. Де більше зошитів і на скільки? 

1) 10 • 4 = 40 (шт.)

2) 5 • 2 = 10 (шт.)

3) 40 – 10 = 30 (шт.)

 

На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зо­шитів у кожному стосику, у шафі лежать ще 2 стосики, по 5 зошитів у кожному. Де більше зошитів та у скільки разів? 

1) 10 • 4 = 40 (шт.)

2) 5 • 2 = 10 (шт.)

3) 40 : 10 = 4

 

Спільне в розв'язанні всіх трьох задач – перші дві дії:

1) 10 • 4 = 40 (шт.)

2) 5 • 2 = 10 (шт.)

Відмінна третя дія:

Перша задача 3) 40 + 10 = 50 (шт.)

Друга задача 3) 40 – 10 = 30 (шт.)

Третя задача 3) 40 : 10 = 4

 

2) До кожної з трьох задач учні склали обернену задачу, де шуканим є кількість зошитів в одному стосику в шафі

На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зо­шитів у кожному стосику, у шафі лежать ще 2 однакові стосики. Скільки зошитів у стосику в шафі, якщо всього 50 зошитів?

 

Кількість зошитів у 1 стосі і

Кількість стосів

Загальна кількість зошитів

Стіл

10

4

?

50

Шафа

?

2

?

 

На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зо­шитів у кожному стосику, у шафі лежать ще 2 однакові стосики. Скільки зошитів у стосику в шафі, якщо кількість зошитів на столі та в шафі відрізняється на 30? 

 

Кількість зошитів у 1 стосі і

Кількість стосів

Загальна кількість зошитів

Стіл

10

4

?

на 30

Шафа

?

2

?

 

СТОРІНКА 9

На столі вчителя 4 стосики зошитів, по 10 зо­шитів у кожному стосику, у шафі лежать ще 2 однакові стосики. Скільки зошитів у стосику в шафі, якщо кількість зошитів на столі та в шафі відрізняється у 4 рази? 

 

Кількість зошитів у 1 стосі і

Кількість стосів

Загальна кількість зошитів

Стіл

10

4

?

У 4 рази

Шафа

?

2

?

 

Завдання 3

50 : 10 + 4 • 6 <  9 • 5 – 32 : 4

8 • (11 – 7) + 47 > 20 – 56 : 8 + 17

4 • 7 + 4 = 4 • 8

56 : 8 < 56 : 7

 

Завдання 4  Рівняння

32 : 8 • a + 36 = 6 • 10

4 • а + 36 = 60

4 • а = 60 – 36

4 • а = 24

а = 24 : 4

а = 6

32 : 8 • 6 + 36 = 60

6 • 10 = 60

60 = 60

(60 – 18) : k + 37 = 72 – 28

42 : k + 37 = 44

42 : k = 44 – 37

42 : k = 7

k = 42 : 7

k = 6

(60 – 18) : 6 + 37 = 44

72 – 28 = 44

44 = 44

Інші завдання дивись тут...