Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 95

Завдання 4 Ділення

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 40 : 4 + 28 : 4 = 10 + 7 = 17

168 : 4 = (160 + 8) : 4 = 160 : 4 + 8 : 4 = 40 + 2 = 42

Спільне: однаковий дільник

Відрізняються: ділене  двоцифрове і трицифрове число.

Щоб поділити трицифрове число на одноцифрове, треба його подати у вигляді зручних доданків так, щоб кожний із доданків ділився на дільник націло.

 

Завдання 5

102 : 6 = (42 + 60) : 6 = 42 : 6 + 60 : 6 = 7 + 10 = 17

219 : 3 = (9 + 210) : 3 = 9 : 3 + 210 : 3 = 3 + 70 = 73

245 : 7 = (35 + 210) : 7 = 35 : 7 + 210 : 7 = 5 + 30 = 35

432 : 9 = (72 + 360) : 9 = 72 : 9 + 360 : 9 = 8 + 40 = 48

456 : 6 = (36 + 420) : 6 = 36 : 6 + 420 : 6 = 6 + 70 = 76

245 : 5 = (45 + 200) : 5 = 45 : 5 + 200 : 5 = 9 + 40 = 49

296 : 4 = (16 + 280) : 4 = 16 : 4 + 280 : 4 = 4 + 70 = 74

580 : 5 = (30 + 550) : 5 = 30 : 5 + 550 : 5 = 6 + 110 = 116

 

Завдання 6 Ділення з остачею

48 : 7 = 6 (ост. 6)

65 : 9 = 7 (ост. 2)

47 : 5 = 9 (ост. 2)

32 : 6 = 5 (ост. 2)

6 • 7 + 6 = 48

7 • 9 + 2 = 65

9 • 5 + 2 = 47

5 • 6 + 2 = 32

Завдання 7

П'ятьох папуг пригостили 15 горішками. Скільком папугам вистачило 45 горішків, якщо в обох ви­падках птахи отримали однакову кількість горішків?

Короткий запис

5 папуг  15 горішків

? папугам  45 горішків

Розв'язання

1) 15 : 5 = 3 (г.)  горішків отримала одна папуга.

2) 45 : 3 = 15 (п.)

Відповідь: 15 папугам вистачило 45 горішків.

Обернена задача 1. П'ятьох папуг пригостили 15 горішками. Скільки горішків вистачило 15 папугам, якщо в обох ви­падках птахи отримали однакову кількість горішків?

Короткий запис

5 папуг  15 горішків

15 папуг  ? горішків

Розв'язання

1) 15 : 5 = 3 (г.)  горішків отримала одна папуга.

2) 15 • 3 = 45 (г.)

Відповідь: 45 горішків вистачило 15 папугам.

Обернена задача 2. П'ятнадцяти папугам вистачило 45 горішків. Скількох папуг пригостили 15 горішками, якщо в обох ви­падках птахи отримали однакову кількість горішків?

Короткий запис

15 папуг  45 горішків

? папуг  15 горішків

Розв'язання

1) 45 : 15 = 3 (г.)  горішків отримала одна папуга.

2) 15 : 3 = 5 (п.)

Відповідь: 5 папуг пригостили 15 горішками.

Обернена задача 3. П'ятнадцяти папугам вистачило 45 горішків. Скількома горішками пригостили 5 папуг, якщо в обох ви­падках птахи отримали однакову кількість горішків?

Короткий запис

15 папуг  45 горішків

5 папуг  ? горішків

Розв'язання

1) 45 : 15 = 3 (г.)  горішків отримала одна папуга.

2) 3  5 = 15 (г.)

Відповідь: 15 горішками пригостили 5 папуг.

 

Завдання 8

Стадо слонів переправлялося че­рез річку. Третину всіх слонів ста­новили слоненята. Скільки слонів у стаді, якщо 8 слоненят легко пе­реправилися через річку, а одному довелося допомагати?

Короткий запис

8 слоненят і 1 слоненя  ?, третина слонів

Слонів  ?

Розв'язання

1) 8 + 1 = 9 (с.)  слоненят разом

2) 9 • 3 = 27 (с.)

Відповідь: у стаді 27 слонів.

 

Завдання 9

У гаражі було 5 легкових автомобілів і вантажівок. Скільки було вантажівок, а скільки — легкових автомобілів, якщо у вантажівок по 6 коліс, у легкових автомобілів — по 4 ко­леса, а всього коліс було 24?

Розв'язання

1 спосіб

1) 4 • 5 = 20 (к.)  коліс у 5 легкових автомобілів.

2) 24  20 = 4 (к.)  коліс належать вантажівкам.

3) 4 : 2 = 2 (м.)  було вантажівок.

4) 5  2 = 3 (м)  було легкових автомобілів.

2 спосіб

1) 6 • 5 = 30 (к.)  коліс у 5 вантажівок.

2) 30  24 = 6 (к.)  коліс належать легковим автомобілям.

3) 6 : 2 = 3 (м.)  було легкових автомобілів.

4) 5  3 = 2 (м.)  було вантажівок.

Відповідь: у гаражі було 3 легкових автомобілів та 2 вантажівки.

 

Завдання 10  Рівняння

320 : k = 4 • 10

320 : k = 40

k = 320 : 40

k = 8

320 : 8 = 4 • 10

40 = 40

520 – p • 2 = 380

p • 2 = 520 – 380

p • 2 = 140

p = 140 : 2

p = 70

520 – 70 • 2 = 380

380 = 380

х – 480 : 80 = 750

х – 6 = 750

х = 750 + 6

х = 756

756 – 480 : 80 = 750

750 = 750

СТОРІНКА 96

Завдання 1

На одній клумбі садівник посадив 56 кущів троянд у 8 ря­дів. На другій клумбі він посадив 49 кущів троянд. Скіль­ки рядів троянд на другій клумбі, якщо на обох клумбах кількість кущів троянд в одному ряді однакова?

Короткий запис

8 рядів  56 кущів

? рядів  49 кущів

Розв'язання

1) 56 : 8 = 7 (к.)  кущів троянд в одному ряді.

2) 49 : 7 = 7 (р.)

Відповідь: 7 рядів троянд на другій клумбі.

Обернена задача 1. На одній клумбі садівник посадив 56 кущів троянд у 8 ря­дів. На другій клумбі він посадив 7 рядів троянд. Скіль­ки кущів троянд на другій клумбі, якщо на обох клумбах кількість кущів троянд в одному ряді однакова?

Короткий запис

8 рядів  56 кущів

7 рядів  ? кущів

Розв'язання

1) 56 : 8 = 7 (к.)  кущів троянд в одному ряді.

2) 7 • 7 = 49 (к.)

Відповідь: 49 кущів троянд на другій клумбі.

Обернена задача 2. На другій клумбі садівник посадив 49 кущів троянд у 7 ря­дів. На першій клумбі він посадив 8 рядів троянд. Скіль­ки кущів троянд на першій клумбі, якщо на обох клумбах кількість кущів троянд в одному ряді однакова?

Короткий запис

7 рядів  49 кущів

8 рядів  ? кущів

Розв'язання

1) 49 : 7 = 7 (к.)  кущів троянд в одному ряді.

2) 8 • 7 = 56 (к.)

Відповідь: 56 кущів троянд на першій клумбі.

Обернена задача 3. На другій клумбі садівник посадив 49 кущів троянд у 7 ря­дів. На першій клумбі він посадив 56 кущів троянд. Скіль­ки рядів троянд на першій клумбі, якщо на обох клумбах кількість кущів троянд в одному ряді однакова?

Короткий запис

7 рядів  49 кущів

? рядів  56 кущів

розв'язання

1) 49 : 7 = 7 (к.)  кущів троянд в одному ряді.

2) 56 : 7 = 8 (р.)

Відповідь: 8 рядів троянд на першій клумбі.

 

Завдання 2

На терезах розміщено 8 однакових пакетів крупи і 6 однакових пакетів цукру. Терези пе­ребувають у рівновазі. Яка маса пакета крупи, якщо маса пакета цукру 4 кг?

Коротка схема

8 п. крупи = 6 п. цукру

1 п. цукру  4 кг

1 п. крупи  ? кг

Розв'язання

1) 4 • 6 = 24 (кг)  маса 6 пакетів цукру або 8 пакетів крупи.

2) 24 : 8 = 3 (кг)

Відповідь: маса пакета крупи 3 кг.

Обернена задача 1. На терезах розміщено 8 однакових пакетів крупи і 6 однакових пакетів цукру. Терези пе­ребувають у рівновазі. Яка маса пакета цукру, якщо маса пакета крупи 3 кг?

Коротка схема

8 п. крупи = 6 п. цукру

1 п. цукру  ? кг

1 п. крупи  3 кг

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (кг)  маса 8 пакетів крупи або 6 пакетів цукру.

2) 24 : 6 = 4 (кг)

Відповідь: маса пакета цукру 4 кг

 

Завдання 3

78 : 3 = (18 + 60) : 3 = 18 : 3 + 60 : 3 = 6 + 20 = 26

192 : 8 = (160 + 32) : 8 = 160 : 8 + 32 : 8 = 20 + 4 = 24

74 • 6 = (70 + 4) • 6 = 70 • 6 + 4 • 6 = 420 + 24 = 444

316 • 3 = (300 + 10 + 6) • 3 = 300 • 3 + 10 • 3 + 6 • 3 = 900 + 30 + 18 = 948

Інші завдання дивись тут...