Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 101

Завдання 3

1) П'яти папугам на 3 доби потріб­но 300 г зернової суміші. Скіль­ки суміші потрібно на добу од­ному папузі?

Коротка схема

5 п., 3 доби  300 г

1 п., 1 доба  ? г

Розв'язання

1 спосіб

1) 300 : 3 = 100 (г)  5 папугам на 1 добу.

2) 100 : 5 = 20 (г)  1 папузі на 1 добу.

2 спосіб

1) 300 : 5 = 60 (г)  1 папузі на 3 доби.

2) 60 : 3 = 20 (г)  1 папузі на 1 добу.

Відповідь: щодоби одному папузі потрібно 20 г суміші. 

2) Одному папузі на добу потрібно 20 г зернової суміші. Скільки су­міші потрібно п'яти папугам на 3 доби?

Коротка схема

1 п., 1 доба  20 г

5 п., 3 доби  ? г

Розв'язання

1 спосіб

1) 20 • 3 = 60 (г)  1 папузі на 3 доби.

2) 60 • 5 = 300 (г)  1 папузі на 1 добу.

2 спосіб

1) 20 • 5 = 100 (г)  5 папугам на 1 добу.

2) 100 • 3 = 300 (г)  1 папузі на 1 добу.

Відповідь: потрібно 300 г суміші п'яти папугам на 3 доби.

 

Завдання 4 Ділення з остачею

3 • 7 + 5 = 26

26 : 7 = 3 (ост. 5)

9 • 4 + 2 = 38

38 : 4 = 9 (ост. 2)

12 • 8 + 6 = 96 + 6 = 102

102 : 8 = 12 (ост. 6)

СТОРІНКА 102

Завдання 1  Порядок дій

(400 – 720 : 9 + 4 • 40) : 60 • 70 – 387 = 173

1) 4 • 40 = 160

2) 720 : 9 = 80

3) 400  80 + 160 = 480

4) 480 : 60 = 8

5) 8 • 70 = 560

6) 560  387 = 173 

 

Завдання 2  

560 : 8 = 56 дес. : 8 = 7 дес. = 70

720 : 9 = 72 дес. : 9 = 8 дес. = 80

360 : 4 = 36 дес. : 4 = 9 дес. = 90

480 : 6 = 48 дес. : 6 = 8 дес. = 80

150 : 3 = 15 дес. : 3 = 5 дес. = 50

630 : 7 = 63 дес. : 7 = 9 дес. = 90

400 : 5 = 40 дес. : 5 = 8 дес. = 80

280 : 4 = 28 дес. : 4 = 7 дес. = 70

 

Завдання 3  Ділення

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24

435 : 5 = (400 + 35) : 5 = 400 : 5 + 35 : 5 = 80 + 7 = 87

108 : 3 = (90 + 18) : 3 = 90 : 3 + 18 : 3 = 30 + 6 = 36

276 : 6 = (240 + 36) : 6 = 240 : 6 + 36 : 6 = 40 + 6 = 46

198 : 9 = (180 + 18) : 9 = 180 : 9 + 18 : 9 = 20 + 2 = 22

384 : 8 = (320 + 64) : 8 = 320 : 8 + 64 : 8 = 40 + 8 = 48

72 : 2 = (60 + 12) : 2 = 60 : 2 + 12 : 2 = 30 + 6 = 36

416 : 4 = (400 + 16) : 4 = 400 : 4 + 16 : 4 = 100 + 4 = 104

 

Завдання 4

84 : 4 = 21

840 : 4 = 84 дес. : 4 = 21 дес. = 210

840 : 4 = 800 : 4 + 40 : 4 = 200 + 10 = 210 

78 : 3 = 26

780 : 3 = 78 дес. : 3  = 26 дес. = 260

85 : 5 = 17

850 : 5 = 85 дес. : 5 = 17 дес. = 170

96 : 6 = 6

960 : 6 = 96 дес. : 6 = 16 дес. = 160 

 

СТОРІНКА 103

Завдання 5

910 : 7 = (700 + 210) : 7 = 100 + 30 = 130

910 : 7 = 91 дес. : 7 = 13 дес. = 130

870 : 3 = (600 + 270) : 3 = 200 + 90 = 290

870 : 3 = 87 дес. : 3 = 29 дес. = 290

840 : 5 = (500 + 300 + 40) : 5 = 100 + 60 + 8 = 168

520 : 2 = (400 + 120) : 2 = 200 + 60 = 260

960 : 4 = (800 + 160) : 4 = 200 + 4 = 240

960 : 4 = 96 дес. : 4 = 24 дес. = 240

960 : 8 = (800 + 160) : 8 = 100 + 20 = 120

960 : 8 = 96 дес. : 8 = 12 дес. = 120

780 : 6 = (600 + 180) : 6 = 100 + 30 = 130

780 : 6 = 78 дес. : 6 = 13 дес. = 130

720 : 4 = (400 + 320) : 4 = 100 + 80 = 180

720 : 4 = 72 дес. : 4 = 18 дес. = 180

 

Завдання 6

За 1 годину швачка шиє 9 рушників. Скільки рушників пошиють 3 швачки за 6 годин роботи, якщо працюватимуть з однаковою продуктивністю?

Коротка схема

1 год, 1 шв.  9 р.

6 год, 3 шв.  ? р.

Розв'язання

1 спосіб

1) 9 • 3 = 27 (р.)  3 швачки за 1 год.

2) 27 • 6 = 162 (р.) – 3 швачки за 6 год.

2 спосіб

1) 9 • 6 = 54 (р.)  1 швачка за 6 год.

2) 54 • 3 = 162 (р.) – 3 швачки за 6 год.

Відповідь: 162 рушники пошиють 3 швачки за 6 год.

2) За 6 годин 3 швачки шиють 72 рушни­ки, працюючи з однаковою продуктив­ністю. Скільки рушників шиє 1 швачка за 1 годину?

Спільне: обернена до задачі 1)

Відрізняються: числовими значеннями.

3) За 6 годин 3 швачки шиють 72 рушники, працюючи з однаковою продуктивністю. Скільки рушників шиють 3 швачки за 4 години?

Спільне: числові значення.

Відрізняються: додаткова дія в задачі 3)

 

Завдання 7

У десятій частині качана кукурудзи 93 зернятка. Скільки зерняток у цілому качані?

Розв'язання

Оскільки 93 зернятка  це 1/10 качана кукурудзи, тому

93 • 10 = 930 (з.)  зерняток у цілому качані.

Відповідь: у цілому качані кукурудзи 930 зерняток.

 

Завдання 8

На автостоянці було 9 автобусів і вантажівок. Кожен ав­тобус мав 6 коліс, кожна вантажівка — 8, а разом у них було 62 колеса. Скільки було автобусів? Скільки було ван­тажівок?

Розв'язання

1 спосіб

1) 6 • 9 = 54 (к.)  коліс у 9 автобусах.

2) 62 - 54 = 8 (к.)  належать вантажівкам.

3) 8 : 2 = 4 (в.)  було вантажівок.

4) 9 - 4 = 5 (авт.)  було автобусів.

2 спосіб

1) 8 • 9 = 72 (к.)  коліс у 9 вантажівок.

2) 72 - 62 = 10 (к.)  належать автобусам.

3) 10 : 2 = 5 (авт.)  було автобусів.

4) 9 - 5 = 4 (в.)  було вантажівок.

Перевірка: 6 • 5 + 8 • 4 = 30 + 32 = 62

Відповідь: було 5 автобусів і 4 вантажівки.

Інші завдання дивись тут...

  • Ольга
    Там помилка в 5 завдані 103 сторінки там 520:5 а в підручнику 520:2 зараз напишу як треба 520:2=(400+120):2=200+60=260 ----------- Дуже дякуємо. Виправили умову.
    9 травня 2023 18:59