Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 119

Завдання 5  Таблиця множення на число 5

12 • 5 = 60

600 : 50 = 12

3 • 50 = 150

12 • 10 = 120

10 : 5 = 2

120 : 2 = 60

600 : 100 = 6

100 : 50 = 2

6 • 2 = 12

3 • 100 = 300

100 : 50 = 2

300 : 2 = 150

12 • 5 = 12 • 10 : 2 = 120 : 2 = 60

3 • 50 = 3 • 100 : 2 = 300 : 2 = 150

640 : 5 = 640 : 10 • 2 = 64 • 2 = 128

600 : 50 = 600 : 100 • 2 = 6 • 2 = 12

 

Завдання 2

12 • 5 = 12 • 10 : 2 = 60

7 • 50 = 7 • 100 : 2 = 350

34 • 5 = 34 • 10 : 2 = 170

50 • 9 = 100 • 9 : 2 = 450

470 : 5 = 470 : 10 • 2 = 94

800 : 50 = 800 : 100 • 2 = 16

900 : 5 = 900 : 10 • 2 = 180

1000 : 50 = 1000 : 100 • 2 = 20

 

Завдання 3 Ділення способом добору:

141 : 47 = 3, бо 3 • 47 = 141

112 : (8 • 7) = (112 : 8) : 7 = 14 : 7 = 2

87 : 29 = 3, бо 3 • 29 = 87

190 : 38 = 5, бо 5 • 38 = 190

Спосіб послідовного ділення:

 

112 : 56 = (80 + 32) : (8 • 7) = (80 + 32) : 8 : 7 = (80 : 8 + 32 : 8) : 7 = 14 : 7 = 2

 

Завдання 4  Рівняння

с + 87 = 105

с = 105 – 87

с = 18

 

168 : 56 + 6 • b = 25 • 3

3 + 6 • b = 75

6 • b = 75 – 3

6 • b = 72

b = 72 : 6

b = 12

213 • 2 – (17 + у) = 126 : 14

426 – (17 + у) = 9

17 – у = 417

у = 417 – 17

у = 400

 

Завдання 5

За 3 години 3 лісники облаштували 36 му­рашників, працюючи з однаковою продук­тивністю. Скільки мурашників облаштував 1 лісник за 1 годину?

Коротка схема

3 год., 3 л.  36 м.

1 год., 1 л.  ? м.

Розв'язання

1) 36 : 3 = 12 (м.)  1 лісник за 3 год

2) 12 : 3 = 4 (м.)

Відповідь: 4 мурашники.

 

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 36

Коротка схема

3 год, 3 л.  ? м.

1 год, 1 л.  4 м.

Розв'язання

1) 4 • 3 = 12 (м.)  3 лісники за 1 год

2) 12 • 3 = 36 (м.)

Відповідь: 36 мурашників.

 

СТОРІНКА 120

Завдання 1

Істині числові нерівності:  38 • 5 > 150

Хибні числові нерівності:  56 : 4 < 10,  640 : 40 < 16

 

Завдання 2

Рівняння

Нерівності

х + 37 = 61

х = 61 – 37

х = 24

у – 28 = 56

у = 56 + 28

у = 84

7 • р = 91

р = 91 : 7

р = 13

х + 37 < 61

 

у – 28 > 56

 

7 • р < 92

 

СТОРІНКА 121

Завдання 3, 4 Спосіб добору розв’язків нерівності

43 – а > 24

43 – 30 = 10, 10 < 24

43 – 20 = 13, 13 < 24

43 – 19 = 14, 14 < 24

43 – 18 = 15, 15 < 24

43 – 6 = 37, 37 > 24

43 – 2 = 42, 42 > 24

Відповідь: 6, 2

р – 16 < 18

30 – 16 = 14, 14 < 18

20 – 16 = 4, 4 < 18

19 – 16 = 3, 3 < 18

18 – 16 = 2, 2 < 18

Відповідь: 14, 4, 3, 2  

72 – k > 56

72 – 30 = 42, 42 < 56

72 – 20 = 52, 52 < 56

72 – 19 = 53, 53 < 56

72 – 18 = 54, 54 < 56

72 – 6 = 66, 66 > 56

72 – 2 = 70, 70 > 56

Відповідь: 6, 2

19 + n < 24

19 + 30 = 49, 49 > 24

19 + 20 = 39, 39 > 24

19 + 19 = 38, 38 > 24

19 + 18 = 37, 37 > 24

19 + 6 = 25, 25 > 24

19 + 2 = 21, 21 < 24

Відповідь: 2

Завдання 5

У таборі було 115 дітей. Одного ранку 1/5 частина всіх дітей поїхали на морську екскурсію, а решта вирушили на 4 автобусах у ботанічний сад. Скільки дітей їхало в од­ному автобусі, якщо в усіх автобусах була однакова кіль­кість дітей?

Розв'язання

1) 115 : 5 = 23 (д.)  на екскурсію

2) 115 - 23 = 92 (д.)  у ботанічний сад

3) 92 : 4 = 23 (д.)

Відповідь: в одному автобусі їхало 23 дитини.

 

Завдання 6

Добова норма сухого корму для одного со­баки становить 90 г. Скільки корму необхід­но двом таким собакам на 5 днів?

Коротка схема

1 с., 1 дн.   90 г 

2 с., 5 дн.  ? г

Розв'язання

1) 90 • 5 = 450 (г)  1 собаці на 5 днів

2) 450 • 2 = 900 (г)

Відповідь: 900 г корму потрібно двом собакам на 5 днів.

 

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 90

Коротка схема

1 с., 1 дн.   ? г 

2 с., 5 дн.  900 г

Розв'язання

1) 900 : 2 = 450 (г)  1 собаці на 5 днів

2) 450 : 5 = 90 (г)

Відповідь: 90 г корму потрібно собаці щоденно.

 

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 5

Коротка схема

1 с., 1 дн.   90 г 

2 с., ? дн.  900 г

Розв'язання

1) 90 • 2 = 180 (г)  2 собакам на 1 день

2) 900 : 180 = 5 (дн.)

Відповідь: на 5 днів потрібно 900 г корму двом собакам.

 

Завдання 7

1) Потяг складається з 9 вагонів. Майя сіла в четвертий вагон від голови потяга. Яким за номером буде цей вагон, якщо рахувати від хвоста потяга?

з початку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

          з кінця

Відповідь: це буде 6 вагон.

2) Потяг складається з 9 вагонів. Майя сіла в шостий ва­гон від хвоста потяга, а Вітя — в шостий вагон від голови потяга. Чи в одному вагоні їхали Майя і Вітя?

з початку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

          з кінця

Відповідь: діти їхали в різних вагонах.

 

СТОРІНКА 122

Завдання 1, 2  Таблиця множення на число 4

8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 200

9 • 25 = 9 • 100 : 4 = 225

25 • 5 = 5 • 25 = 5 • 100 : 4 = 125

25 • 7 = 7 • 25 = 7 • 100 : 4 = 175

100 : 25 = 100 : 100 • 4 = 4

400 : 25 = 400 : 100 • 4 = 16

500 : 25 = 500 : 100 • 4 = 20

1000 : 25 = 1000 : 100 • 4 = 40

 

Завдання 3

900 : 25 = 900 : 100 • 4 = 36

9 • 50 = 9 • 100 : 2 = 450

4 • 25 = 4 : 4 • 100 = 100

230 : 25 - помилкова умова.

200 : 25 = 200 : 100 • 4 = 8

800 : 25 = 800 : 100 • 4 = 32

4 • 50 = 4 • 100 : 2 = 200

64 • 5 = 64 • 10 : 2 = 320

700 : 50 = 700 : 100 • 2 = 14

710 : 5 = 710 : 10 • 2 = 142

5 • 25 = 5 • 100 : 4 = 125

300 : 50 = 300 : 100 • 4 = 12

7 • 25 = 7 • 100 : 4 = 175

 

16 • 25 = 16 : 4 • 100 = 400

300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 12

700 : 25 = 700 : 100 • 4 = 28

27 • 5 = 27 • 10 : 2 = 135

12 • 25 = 12 : 4 • 100 = 300

800 : 50 = 800 : 100 • 2 = 16

8 • 25 = 8 : 4 • 100 = 200

600 : 5 = 600 : 10 • 2 = 120

900 : 25 = 900 : 100 • 4 = 36

600 : 25 = 600 : 100 • 4 = 24

16 • 25 = 16 : 4 • 100 = 400

Інші завдання дивись тут...