Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 123

Завдання 1  Ділення

600 : 25 = 600 : 100 • 4 = 6 • 4 = 24

9 • 25 = 9 • 100 : 4 = 900 : 4 = 225

6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 600 : 4 = 150

800 : 50 = 800 : 100 • 2 = 8 • 2 = 16

300 : 50 = 300 : 100 • 2 = 3 • 2 = 6

16 • 5 = 16 • 10 : 2 = 160 : 2 = 80

4 • 25 = 4 • 100 : 4 = 400 : 4 = 100

400 : 25 = 400 : 100 • 4 = 4 • 4 = 16

8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200

600 : 5 = 600 : 10 • 2 = 60 • 2 = 120

 

Завдання 2

Чотири бригади за 5 днів проклали 400 м шосе. Скільки метрів шосе про­кладала за день одна бригада, якщо всі бригади працювали з однаковою продуктивністю?

Коротка схема

4 бр., 5 дн.  400 м

1 бр., 1 дн.  ? м

Розв'язання

1) 400 : 4 = 100 (м)  1 бригада за 1 день

2) 100 : 5 = 20 (м)

Відповідь: 20 м шосе прокладала за день одна бригада.

 

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 400

Коротка схема

4 бр., 5 дн.  ? м

1 бр., 1 дн.  20 м

Розв'язання

1) 20 • 5 = 100 (м)  1 бригада за 5 днів

2) 100 • 4 = 400 (м)

Відповідь: 400 метрів шосе проклали 4 бригади за 5 днів.

 

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 5

Коротка схема

4 бр., ? дн.  400 м

1 бр., 1 дн.  20 м

Розв'язання

1) 20 • 4 = 80 (м)  4 бригади за 1 день

2) 400 : 80 = 5 (дн.)

Відповідь: за 5 днів 4 бригади прокладали 400 м шосе.

 

Завдання 3  Порядок дій

(728 + 96) • 54 • 100 • (117 – 84) • 0 = 0

(534 – 246 + 826) : (534 + 826 – 246) = 1

0 : (373 + 457 – 563 + 826) • 754 = 0 • 754 = 0

(328 + 472) : 100 = 800 : 100 = 8

(320 + 540 – 120) : 1 = 740 : 1 = 740

(856 – 849) • 100 = (56 – 46 – 3) • 100 = 7 • 100 = 700

(834 – 434) : 100 = 400 : 100 = 4

 

Завдання 4

45 – с < 18

Відповідь: 35

28 + b < 32

Відповідь: 3, 2

5 • p > 20

Відповідь: 35, 20, 14, 16, 9, 8

Завдання 5

Потяг складається з 7 вагонів. Один студент сів у чет­вертий вагон від голови потяга, а інший — у четвертий від кінця. Як їхали студенти — в одному вагоні чи в різних?

З початку

1

2

3

4

5

6

7

7

6

5

4

3

2

1

      З кінця

Відповідь: студенти їхали в одному вагоні.

 

СТОРІНКА 124

Завдання 1

Істинна нерівність 56 + 43 > 56 : 4 

Хибна нерівність 500 : 25 > 280 : 70

f + 18 < 13 • 3

 

Завдання 2, 3  Серед чисел 2, 3, 5, 15 знайшли розв'язки нерівності

43 – р > 28

Відповідь: 2, 3, 5

43 – р > 28

43 – р > 43 – 15

р < 15

 

СТОРІНКА 125

Завдання 4

у – 19 > 42

Відповідь: 62, 63

а • 3 < 27

Відповідь: 7, 8

х + 35 > 52

Відповідь: 18, 19

k : 8 < 6

Відповідь: 32, 40

Завдання 5

6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 600 : 4 = 150

54 • 5 = 54 • 10 : 2 = 540 : 2 = 270

66 • 5 = 66 • 10 : 2 = 660 : 2 = 330

25 • 25 = 25 • (20 + 5) = 25 • 20 + 25 • 5 = 500 + 125 = 625

300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 3 • 4 = 12

8 • 50 = 8 • 100 : 2 = 800 : 2 = 400

570 : 5 = 570 : 10 • 2 = 57 • 2 = 114

900 : 50 = 90 : 100 • 2 = 9 • 2 = 18

 

Завдання 6

Учні сьомих класів узяли зобов'язання зібрати 360 кг каштанів, а зібрали на дев'яту частину більше. Скільки кілогра­мів каштанів зібрали школярі?

Розв'язання

1) 360 : 9 = 40 (кг)  зібрали понад план

2) 360 + 40 = 400 (кг)

Відповідь: школярі зібрали 400 кілограмів каштанів.

 

Завдання 7

Щохвилини через кран у ванну вливається 18 л води, а через зливний отвір виливається 16 л. За який час у ванну наллється 98 л води за умови, що кран і отвір будуть відкриті?

Коротка схема

Вливається за 1 хв — 18 л

Виливається за 1 хв — 16 л

Наллється за ? хв — 98 л

Розв'язання

1) 18  16 = 2 (л)  наллється щохвилини

2) 98 : 2 = 49 (хв.)

Відповідь: за 49 хвилин у ванну наллється 98 л води.

 

Обернена задача, у якій шуканим буде число 98

Коротка схема

Вливається за 1 хв — 18 л

Виливається за 1 хв — 16 л

Наллється за 49 хв — ? л

Розв'язання

1) 18  16 = 2 (л)  наллється щохвилини

2) 49  2 = 98 (хв)

Відповідь: 98 літрів наллється у ванну за 49 хвилин.

 

Обернена задача, у якій шуканим буде число 16.

Коротка схема

Вливається за 1 хв — 18 л

Виливається за 1 хв — ? л

Наллється за 49 хв — 98 л

Розв'язання

1) 98 : 49 = 2 (л)  наллється щохвилини

2) 18  2 = 16 (л)

Відповідь: 16 л води виливається щохвилини.

 

Завдання 8

1) Потяг містить 10 вагонів. Один хлопчик сів у п'ятий ва­гон від голови потяга, а другий — у п'ятий вагон від кін­ця. Як їхали хлопчики — в одному чи в різних вагонах?

з початку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

              з кінця

Відповідь: хлопчики їхали в різних вагонах.

2) Записано числа від 17 до 33. Скільки чисел у цьому числовому ряді розташовані перед числом 25 і скіль­ки — після числа 25? 8 чисел

Перед числом 25 є числа 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Після числа 25 є числа 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Відповідь: 8 чисел у цьому числовому ряді розташовані перед числом і після числа 25.

Інші завдання дивись тут...