Інші завдання дивись тут...

Завдання 41

Ділення

Перевірка

Ділення

Перевірка

36 : 4 = 9

36 : 6 = 6

36 : 9 = 4

18 : 3 = 6

18 : 6 = 3

63 : 9 = 7

9 • 4 = 36

6 • 6 = 36

4 • 9 = 36

6 • 3 = 18

3 • 6 = 18

7 • 9 = 63

24 : 4 = 6

24 : 3 = 8

24 : 6 = 4

24 : 8 = 3

42 : 7 = 6

56 : 8 = 7

6 • 4 = 24

8 • 3 = 24

4 • 6 = 24

3 • 8 = 24

6 • 7 = 42

7 • 8 = 56

Завдання 42

І варіант

ІІ варіант

72 : 8 = 9

4 • 7 = 28

42 : 6 = 7

4 • 4 = 16

81 : 9 = 9

3 • 8 = 24

49 : 7 = 7

5 • 9 = 45

36 : 4 = 9

8 • 8 = 64

50 : 5 = 10

3 • 6 = 18, бо 18 : 3 = 6

16 : 8 = 2, бо 16 : 2 = 8

20 : 4 = 5, бо 5 • 4 = 20

2 • 8 = 16, бо 16 : 8 = 2

21 : 7 = 3, бо 21 : 3 = 7

12 : 4 = 3, бо 3 • 4 = 12

5 • 3 = 15, бо 15 : 5 = 3

18 : 9 = 2, бо 18 : 2 = 9

56 : 8 = 7, бо 7 • 8 = 56

6 • 5 = 30, бо 30 : 5 = 6

72 : 9 = 8, бо 72 : 8 = 9

32 : 4 = 8

6 • 4 = 24

24 : 8 = 3

6 • 6 = 36

36 : 9 = 4

7 • 6 = 42

27 : 3 = 9

7 • 4 = 28

40 : 8 = 5

9 • 6 = 54

35 : 5 = 7

5 • 4 = 20, бо 20 : 5 = 4

24 : 4 = 6, бо 24 : 6 = 4

32 : 8 = 4, бо 4 • 8 = 32

7 • 5 = 35, бо 35 : 5 = 7

48 : 6 = 8, бо 48 : 8 = 6

63 : 9 = 7, бо 7 • 9 = 63

6 • 3 = 18, бо 18 : 3 = 6

54 : 6 = 9, бо 54 : 9 = 6

7 • 9 = 63, бо 63 : 7 = 9

48 : 8 = 6, бо 48 : 6 = 8

5 • 9 = 40, бо 40 : 5 = 9

Завдання 43

Дія

Перевірка

5 • 9 = 45

40 : 8 = 5

45 : 5 = 9

5 • 8 = 40

14 : 7 = 2

4 • 6 = 24

2 • 7 = 14

24 : 4 = 6

Завдання 44 Порядок дій

48 : 8 • 7 – 2 • 9 = 24

1) 48 : 8 = 6

2) 6 • 7 = 42

3) 2 • 9 = 18

4) 42 – 18 = 42 – 20 + 2 = 24

4 • (36 : 4 • 2 : 6) = 12

1) 36 : 4 = 9

2) 9 • 2 = 18

3) 18 : 6 = 3

4) 4 • 3 = 12

72 : (8 • 7 – 47) • 4 = 32

1) 8 • 7 = 56

2) 56 – 47 = 56 – 50 + 3 = 9

3) 72 : 9 = 8

4) 8 • 4 = 32

6 • 7 – 24 : 8 • 9 = 15

1) 6 • 7 = 42

2) 24 : 8 = 3

3) 3 • 9 = 27

4) 42 – 27 = 42 – 30 + 3 = 15

Завдання 45

► На склянку апельсинового фрешу потрібно З плоди, а на склянку грейпфрутового — 2 плоди. Скільки потрібно взя­ти цитрусових, щоб приготувати 4 склянки апельсинового та 1 склянку грейпфрутового фрешу?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (ап.) – апельсинів треба взяти.

2) 2 • 1 = 2 (гр.) – грейпфрутів треба взяти.

3) 12 + 2 = 14 (ц.) 

Відповідь: потрібно взяти 14 цитрусових.

 

Завдання 46

60 – 24 = 60 – 20 – 4 = 40 – 4 = 36

56 + 18 = 56 + 4 + 14 = 60 + 14 = 74

42 – 33 = 42 – 32 – 1 = 10 – 1 = 9

14 + 67 = 70 + 11 = 81

57 – 29 = 57 – 30 + 1 = 27 + 1 = 28

38 + 56 = 38 + 60 – 4 = 98 – 4 = 94

93 – 77 = 93 – 80 + 3 = 13 + 3 = 16

56 + 37 = 80 + 13 = 93

100 – 22 = 100 – 20 – 2 = 80 – 2 = 78

Завдання 47

Ділення

Перевірка

Ділення

Перевірка

81 : 9 = 9

72 : 8 = 9

56 : 7 = 8

36 : 4 = 9

9 • 9 = 81

9 • 8 = 72

8 • 7 = 56

9 • 4 = 36

54 : 6 = 9

90 : 9 = 10

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

9 • 6 = 54

10 • 9 = 90

4 • 6 = 24

5 • 6 = 30

Завдання 48 Підкреслили результати – парні числа

6 • 4 = 24

35 : 7 = 5

8 • 6 = 48

36 : 9 = 4

7 • 8 = 56

54 : 9 = 6

6 • 6 = 36

64 : 8 = 8

7 • 4 = 28

36 : 4 = 9

7 • 7 = 49

32 : 4 = 8

Завдання 49

► Для 7 гостей підготували по З тістечка, а також 40 цукерок. На скільки більше цукерок, ніж тістечок, підготували для гостей?

Розв’язання

1) 3 • 7 = 21 (т.) – тістечок підготували для гостей.

2) 40 – 21 = 19 (ц.) 

Відповідь: для гостей підготували на 19 цукерок більше, ніж тістечок.

 

Завдання 50  Потрібний квиток: 10 грудня о 14:00

 

Завдання 51

І варіант

ІІ варіант

6 • 6 = 36

36 : 4 = 9

8 • 3 = 24

63 : 9 = 7

8 • 9 = 72

56 : 7 = 8

3 • 8 = 24

25 : 5 = 5

2 • 9 = 18

32 : 8 = 4

7 • 5 = 35

2 • 7 = 14, бо 14 : 2 = 7

45 : 9 = 5, бо 45 : 5 = 9

5 • 8 = 40, бо 40 : 8 = 5

20 : 4 = 5, бо 20 : 5 = 4

7 • 3 = 21, бо 21 : 7 = 3

63 : 9 = 7, бо 7 • 9 = 63

30 : 5 = 6, бо 30 : 6 = 5

7 • 7 = 49, бо 49 : 7 = 7

27 : 3 = 9, бо 9 • 3 = 27

35 : 5 = 7, бо 35 : 7 = 5

4 • 3 = 12, бо 12 : 4 = 3

8 • 5 = 40

42 : 7 = 6

6 • 8 = 48

32 : 4 = 8

3 • 7 = 21

48 : 8 = 6

9 • 8 = 72

45 : 5 = 9

4 • 6 = 24

16 : 8 = 2

7 • 9 = 63

18 : 6 = 3, бо 18 : 3 = 6

54 : 6 = 9, бо 9 • 6 = 54

5 • 3 = 15, бо 15 : 5 = 3

16 : 2 = 8, бо 16 : 8 = 2

30 : 6 = 5, бо 5 • 6 = 30

3 • 4 = 12, бо 12 : 4 = 3

12 : 2 = 6, бо 12 : 6 = 2

60 : 10 = 6, бо 6 • 10 = 60

9 • 4 = 36, бо 36 : 4 = 9

40 : 8 = 5, бо 40 : 5 = 8

4 • 8 = 32, бо 32 : 4 = 8

Завдання 52

► 1) У чотирьох кролиць народилося по 6 кроленят, а в зайчи­хи — 8 зайчат. На скільки кроленят більше, ніж зайчат?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (кр.) – кроленят народилося.

2) 24 – 8 = 16 (кр.) 

Відповідь: на 16 кроленят більше, ніж зайчат.

 

► 2) У чотирьох кролиць народилося по 6 кроленят, а в зайчихи — 8 зайчат. У скільки разів кроленят більше, ніж зайчат?

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (кр.) – кроленят народилося.

2) 24 : 8 = 3 (рази) 

Відповідь: у 3 рази більше кроленят, ніж зайчат.

 

Завдання 53  Потрібний квиток: Зелений театр 21 вересня об 11:00

 

Завдання 54 Рівняння

І варіант

ІІ варіант

7 • 3 = 21

54 : 9 = 6

4 • 7 = 28

40 : 5 = 8

6 • 7 = 42

63 : 7 = 9

8 • 9 = 72

24 : 4 = 6

8 • 5 = 40

8 • 4 = 32, бо 32 : 8 = 4

56 : 7 = 8, бо 56 : 8 = 7

30 : 6 = 5, бо 5 • 6 = 30

9 • 4 = 36, бо 36 : 4 = 9

48 : 8 = 6, бо 48 : 6 = 8

6 • 3 = 18, бо 18 : 3 = 6

16 : 4 = 4, бо 16 : 4 = 4

5 • 7 = 35, бо 34 : 5 = 7

14 : 2 = 7, бо 14 : 7 = 2

4 • 8 = 32

28 : 7 = 4

6 • 6 = 36

36 : 4 = 9

8 • 7 = 56

72 : 9 = 8

7 • 6 = 42

45 : 5 = 9

9 • 7 = 63

9 • 9 = 81, бо 81 : 9 = 9

24 : = 3, бо 24 : 3 = 8

49 : 7 = 7, бо 7 • 7 = 49

7 • 3 = 21, бо 21 : 3 = 7

27 : 3 = 9, бо 27 : 9 = 3

35 : 7 = 5, бо 5 • 7 = 35

6 • 9 = 54, бо 54 : 6 = 9

45 : 9 = 5, бо 45 : 5 = 9

30 : 6 = 5, бо 5 • 6 = 30

Завдання 55

Якщо р = 8, тоді 70 – р • 4 = 70 – 8 • 4 = 70 – 32 = 38

Якщо р = 8, тоді 64 : р + 29 = 64 : 8 + 29 = 8 + 29 = 38

 

Завдання 56

► 1) У першій норі хом'як облаштував 2 комори із за­пасами, а в другій — у З рази більше. Скільки всього комор із запасами облаштував хом'як в обох норах?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (к.) – комор у другій норі.

2) 2 + 6 = 8 (к.) 

Відповідь: у двох норах хом’як облаштував 8 комор.

 

► 2) Польові хом'яки запасли на зиму 80 кг харчів. Із них пшени­ці — 63 кг, гороху — у 7 разів менше, а решта — кукурудза. Скільки кілограмів кукурудзи запасли хом'яки?

Розв’язання

1) 63 : 7 = 9 (кг) – гороху запасли.

2) 63 + 9 = 72 (кг) – всього пшениці і гороху запасли.

3) 80 – 72 = 8 (кг) 

Відповідь: хом’яки запасли 8 кілограмів кукурудзи.

 

Завдання 57  Потрібний квиток: циркова вистава 5 січня о 12:00 у палаці дітей.

 

Завдання 58

70 – 35 = 70 – 30 – 5 = 40 – 5 = 35

26 + 26 = 40 + 12 = 52

51 – 17 = 51 – 20 + 3 = 31 + 3 = 34

35 + 57 = 80 + 12 = 92

39 + 18 = 40 + 17 = 57

86 – 67 = 86 – 70 + 3 = 16 + 3 = 19

28 + 57 = 70 + 15 = 85

20 – 13 = 20 – 10 – 3 = 10 – 3 = 7

100 – 46 = 100 – 40 – 6 = 60 – 6 = 54

38 + 44 = 70 + 12 = 82

73 – 55 = 73 – 53 – 2 = 20 – 2 = 18

62 + 18 = 70 + 10 = 80

Завдання 59

► Для приготування смузі взяли З зв'язки ба­нанів, по 5 штук у кожній, і 20 полуничок. На скільки більше полуничок, ніж бананів, узяли для приготування смузі?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (б.) – бананів взяли.

2) 20 – 15 = 5 (п.) 

Відповідь: для приготування смузі узяли на 5 полуничок більше, ніж бананів.

 

2) Обернена задача на знаходження числа 20

Для приготування смузі взяли З зв'язки ба­нанів, по 5 штук у кожній. А полуничок на 5 більше, ніж бананів. Скільки взяли бананів?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (б.) – бананів взяли.

2) 15 + 5 = 20 (п.) 

Відповідь: взяли 20 полуничок.

 

Завдання 60

37 + 29 = 50 + 16 = 46

95 – 77 = 95 – 80 + 3 = 15 + 3 = 18

54 + 26 = 70 + 10 = 80

80 – 44 = 80 – 40 – 4 = 40 – 4 = 36

72 – 45 = 72 – 42 – 3 = 30 – 3 = 27

18 + 24 = 30 + 12 = 42

68 – 19 = 68 – 20 + 1 = 48 + 1 = 49

42 + 39 = 70 + 11 = 81

58 + 24 = 70 + 12 = 82

81 – 47 = 81 – 50 + 3 = 31 + 3 = 34

15 + 66 = 70 + 11 = 81

100 – 24 = 100 – 20 – 4 = 80 – 4 = 76

Інші завдання дивись тут...