Завдання 264 Розрядна лічба
1, 1 дес., 10 дес. — це 1 сот., 1 сот. = 100

 

Завдання 265
Сотнями можна лічити: будинки в місті
Десятками можна лічити: дерева в саду, підручники для школи

 

Завдання 266
Ряд круглих чисел: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
Читаємо: "Сто, двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот, 
тисяча!"
Ряд цих чисел в оберненому порядку: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100
Читаємо: "Тисяча, дев'ятсот, вісімсот, сімсот, шістсот, п'ятсот, чотириста, триста, двісті, сто!"

 

Завдання 267

100 + 100 = 200

300 – 100 = 200

200 + 100 = 300

400 – 200 = 200

300 + 100 = 400

900 + 100 = 1000

Завдання 268

Назва шестикутник утворена від слів: "шість" і "кут"

 

Завдання  269
Прямокутник — це чотирикутник, у якого всі кути прямі.
Квадрат — це прямокутник, у якого всі сторони рівні.
Прямокутники: QNTE, BDOP, LITE, квадрат: BDOP

 

Завдання 270 Досліди́ прямокутник ABCD за планом.
1) Рівні сторони прямокутника: АВ = CDBC = AD
2) Довжина та ширина прямокутника.
3) Усі кути прямокутника прямі: DAB; ∠ABC, ∠BCD, ∠CDA
4) Протилежні кути прямокутника: А і С, ∠В і ∠D
    протилежні вершини: А і С, В і D
    протилежні сторони: АВ і , ВС і АD
5) У прямокутника 4 вершини.
6) Відрізки, які сполучають протилежні вершини прямокутника, є рівними.

 

Завдання 271

58 + 6 + 2 = 58 + 2 + 6 = 60 + 6 = 66

39 + 9 + 1 = 39 + 1 + 9 = 40 + 9 = 49

57 – (24 + 6) = 57 – 30 = 27

57 – (7 + 16) = 57 – 7 – 16 = 50 – 16 = 34

37 + 37 – 37 = 37 + (37 – 37) = 37 + 0 = 37

42 • 2 – 42 = 42 • (2 – 1) = 42  1 = 42

 

Завдання 272

а) Сума двох чисел — 43. Перше з них дорівнює 27. Яке друге число?
Короткий запис
Сума  43
 27
II  ?
Розв’язання

43 – 27 = 16

Відповідь: друге число 16.

б) Сума трьох чисел — 67. Яке третє число, якщо сума першого і другого чисел дорівнює 43?
Короткий запис
Сума  67
І і ІІ  43
ІІІ  ?
Розв’язання
67 – 43 = 24
Відповідь: третє число 24.
Завдання 273
а) Усі числа, запис яких закінчується на 5, діляться на 5 (без остачі).
б) Числа 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 є парними. 
в) Якщо з двох доданків перший збільшити на 5 одиниць, а другий зменшити на 5 одиниць, то результат додавання не зміниться.

 

Завдання 274
У Тараса і Яринки разом 300 грн. У Тараса 100 грн. Скільки гривень у Яринки? У кого грошей більше й на скільки?
Короткий запис
Разом — 300 грн

У Тараса — 100 грн
У Яринки — ?

Розв’язання

1) 300 – 100 = 200 (грн) — грошей у Яринки

2) 200 – 100 = 100 (грн)

Відповідь: у Яринки на 100 гривень більше, ніж у Тараса.

 

Завдання 275

24 : 3  8 = 8  8 = 64

42 : 6  7 = 7  7 = 49

63 : 9  7 = 7  7 = 49

 5 : 4 = 40 : 4 = 10

 5 : 5 = 35 : 5 = 7

 6 : 9 = 54 : 9 = 6

72 – 36 – 36 = 0

48 – 24 – 24 = 0

56 – 28 – 28 = 0

32 + 32 = 64

35 + 35 = 70

38 + 38 = 76

Завдання 276

а  0 = а, якщо а = 0

 

Завдання 277
Розрядні числа в порядку зростання: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

 

Завдання 278

5 сот. = 500 од.

2 сот. = 200 од.

7 сот. = 700 од.

9 сот. = 900 од.

300 = 3 сот.

800 = 8 сот.

Завдання 279

3 + 4 = 7
5 – 4 = 1
3 сот. + 2 сот. = 5 сот.
300 + 200 = 500

30 + 20 = 50
50 – 40 = 10
7 сот. – 4 сот. = 3 сот.
700 – 400 = 300

300 + 200 = 500
500 – 400 = 100
4 сот. + 1 сот. = 5 сот.
400 + 100 = 500

Завдання 280
На першій полиці книжкового магазину 200 книжок, на другій — 100 книжок. Скільки книжок на двох полицях разом?. На скільки книжок більше на першій полиці, ніж на другій?
Короткий запис
I — 300 грн

II — 100 грн
Разом — ?

На скільки більше на I, ніж на II — ?

Розв’язання

1) 200 + 100 = 300 (кн.) – книжок на двох полицях разом

2) 200 – 100 = 100 (кн.) – на стільки більше книжок на I полиці, ніж на II

Відповідь: 300 книжок, на 100 книжок більше.

 

Завдання 281

5 • 7 + 8 • 5 = 35 + 40 = 75

49 : 7 + 63 : 9 = 7 + 7 = 14

(300 – 200) – 84 = 100 – 84 = 16

30 + 20 + 50 = 50 + 50 = 100

64 + 27 = 91

64 – 27 = 37

Завдання 282 Порівняй

7 • 5 = 5 • 7
35 : 5 < 7 • 5

4 • 8 = 8 • 4
32 : 4 < 4 • 8

0 • 10 = 10 • 0
= 0 : 10

Завдання 283

Від будинку до школи Іванко робить 400 кроків, а від будинку до магазину — на 100 кроків більше. Скільки кроків між школою і магазином? Розглянь два варіанти задачі. Порівняй їх.

1-й випадок

Б________400_______Ш__100__М

Розв’язання

1) 400 + 100 = 500 (кр.) – кроків між будинком і магазином

2) 500 – 400 = 100 (кр.)

Відповідь: між школою і магазином 100 кроків.

2-й випадок

Ш________400_______Б__________500__________М

Розв’язання

1) 400 + 100 = 500 (кр.) – кроків між будинком і магазином

2) 400 + 500 = 900 (кр.)

Відповідь: між школою і магазином 900 кроків.

 

Завдання 284
На трьох полицях газетного кіоску лежить 23 види газет. Скільки видів газет на першій полиці, якщо на другій — 8 видів, а на третій — на 3 види більше, ніж на другій? Друга схема відображає зміст задачі.
Розв’язання

1) 8 + 3 = 11 (г.)  газет на третій полиці

2) 8 + 11 = 19 (г.)  газет на другій та третій полицях разом

3) 23 – 19 = 4 (г.)  газет на першій полиці

Відповідь: на першій полиці 4 газети.

 

Завдання 285
На аркуші паперу в клітинку накресли прямокутник зі сторонами 1 см і 3 см. Добудуй його до квадрата. Познач квадрат буквами PUMA.

 

Завдання 286 Досліди квадрат PUMA за планом.
1) Квадрат має 4 сторони, 4 кути, 4 вершини.
2) У квадрата сторони рівні, а кути прямі.
3) Протилежні сторони квадрата: РU і AM, UM і PA
4) Суміжні сторони квадрата: PU і UM, UM і MA, MA і AP, AP і PU
    Суміжні кути квадрата: ∠P, U, ∠A;  ∠U, P, ∠M; ∠M, U, ∠A; ∠A, M, ∠P
5) Протилежні кути: ∠P і М; ∠U і А. Протилежні вершини: P і М; U і А
6) Довжини відрізків рівні: PM = UA

 

Завдання 287
Побудуй прямокутник ABCD, довжина якого 8 см, а ширина у 2 рази менша. Обчисли його периметр.
Короткий запис
Довжина — 8 см

Ширина — ?, у 2 рази менша
Периметр — ?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (см) – ширина прямокутника

2) (8 + 4)  2 = 12  2 = 24 (см) – периметр прямокутника

Поділи прямокутник на два однакові квадрати. 

8 : 2 = 4 (см) – довжина кожної сторони квадрата на відрізку 8 см.

Знайди периметри квадратів.

 4 = 16 (см) – периметр кожного квадрата

 

Завдання 288
У трьох купах 400 гарбузів. Скільки гарбузів у третій купі, якщо в першій і в другій їх по 100? Зміст задачі відображає друга схема.
Розв’язання

400  (100 + 100) = 400  200 = 200 (г.)

Відповідь: у третій купі 200 гарбузів.

 

Завдання 289

100 + 300 = 400

400 – 200 = 200

200 + 200 = 400

500 – 300 = 200

35 + 65 = 100

75 – 28 = 47

64 – 19 = 45

60 + 40 = 100

(34 + 66) – 20 = 100 – 20 = 80

(100 – 60) + 54 = 40 + 54 = 94

58 + (72 – 34) = 58 + 38 = 96

85 – (72 – 30) = 85 – 42 = 43

18 : 3 + 5 = 6 + 5 = 11

 8 – 60 = 64 – 60 = 4

79 + 8  2 = 79 + 16 = 95

59 – 8 : 2 = 59 – 4 = 55

Завдання 290

а : 1 = 0, якщо а = 0

Інші завдання дивись тут...