Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІР СЕБЕ
Завдання 379 Порядок дій
 7 + 7 = 49 + 7 = 56
64 : 8 + 28 = 8 + 28 = 36
24 : 4 + 4 = 6 + 4 = 10
36 : 6 – 6 = 6 – 6 = 0
 7 – 7 = 49 – 7 = 42
72 : 9 – 6 = 8 – 6 = 2

Завдання 380 

П'ять послідовних чисел, починаючи з 198: 198, 199, 200, 201, 202

 

Завдання 381
Більше число в кожному рядку: 653, 635
Більше число в кожному стовпчику: 630, 653

 

Завдання 382
Утвори й запиши за допомогою цифр 1, 3, 8 трицифрові числа, не повторюючи цифр: 138, 183, 318, 381, 813, 831
Пари нерівностей. 138 < 183, 183 < 318, 318 < 381, 381 < 813, 813 < 831

 

Завдання 383
Сотні
(III розряд)
Десятки
(II розряд)
Одиниці
(I розряд)
Пишемо
сто
двісті
триста
чотириста
п'ятсот
шістсот
сімсот
вісімсот
дев'ятсот
десять
двадцять
тридцять
сорок
п'ятдесят
ністдесят
сімдесят
вісімдесят
дев'яносто
один
два
три
чотири
п'ять
шість
три
вісім
дев'ять
сто одинадцять
двісті двадцять два
триста тридцять три
чотириста сорок чотири
п'ятсот пятдесят п'ять
шістсот шістесят шість
сімсот сімдесят три
вісімсот вісімдесят вісім
дев'ятсот дев'яносто дев'ять
111
222
333
444
555
666
773
888
999

Завдання 384 

2 = 2 од.
20 = 2 дес.
200 = 2 сот.

Завдання 385 

Всі можливі трицифрові числа з розрядних чисел: триста, сорок, два:

300, 302, 340, 342

 

Завдання 386
60 + 30 = 90
60 – 20 = 40 
80 – 50 = 30
300 + 200 = 500
600 + 300 = 900
400 + 200 = 600
600 – 200 = 400
800 – 700 = 100
800 – 500 = 300

Завдання 387 

На столі лежить а ручок, а олівців на 5 більше. Скільки ручок та олівців лежить на столі? Склади й запиши вираз для розв’язання задачі. Знайди відповідь на запитання задачі, якщо а = 10.
Короткий запис
Ручок — а р.
Олівців  ?, на 5 більше, ніж ручок
Розв’язання
Вираз: а + (а + 5)
Якщо а = 10, тоді а + (а + 5) = 10 + (10 + 5) = 10 + 15 = 25
Зміни значення а самостійно.
Якщо а = 8, тоді а + (а + 5) = 8 + (8 + 5) = 8 + 13 = 21

 

Завдання 388
1) числа більші, ніж 320, але менші, ніж 333;
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
2) числа менші, ніж 673, але більші, ніж 666. 667, 668,  669, 670, 671, 672

 

Завдання 389
1) На екскурсію до дендропарку кожні 5 хв заходить 15 людей. Скільки людей заходить кожні 10 хв?
Короткий запис
5 хв  15 л.
10 хв  ? л.
Залишилося  ?
Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (л.) – людей заходить за 1 хв

2) 3 • 10 = 30 (л.)  людей заходить за 10 хв.

Відповідь: 30 людей.

2) На екскурсію до дендропарку кожні 5 хв заходить 3 дорослі людини і в 4 рази більше дітей. Скільки людей заходить кожні 5 хв? Скільки людей заходить до дендропарку 1 хв, якщо їх щохвилини заходить однакова кількість?
Короткий запис
Дор. — 3
Діт. — ?, у 4 р. більше
5 хв — ?, разом
1 хв — ?
Розв’язання

1) 3  4 = 12 (л.) – дітей заходить за 5 хв

2) 3 + 12 = 15 (л.)  разом дітей і дорослих заходить за 5 хв.

3) 15 : 5 = 3 (л.)  разом дітей і дорослих заходить за  1 хв.

Відповідь: кожні 15 хв заходять 15 людей; кожну 1 хв заходить 3 людини.

 

Завдання 390
а) Число 72 зменшили в 9 разів. На скільки одиниць зменшилося число 72?
72 : 9 = 8, 72  8 = 64
б) Число 5 збільшили в 9 разів. На скільки одиниць збільшилося число 5?
 9 = 45, 45  5 = 40
в) Число 10 збільшили на 30. У скільки разів збільшилося число 10?
10 + 30 = 40, 40  10 = 30
г) Число 50 зменшили на 40. У скільки разів зменшилося число 50?
50 – 40 = 10, 50  10 = 40

 

Завдання 391
Лічимо від 95 до 105 по одному: "дев'яносто п'ять, дев'яносто шість,  дев'яносто сім,  дев'яносто вісім,  дев'яносто дев'ять, сто, сто один, сто два, сто три, сто чотири, сто п'ять!"
Лічимо від 296 до 304 двійками: "двісті дев'яносто шість, двісті дев'яносто сім, двісті дев'яносто вісім, двісті дев'яносто дев'ять, триста, триста один, триста два, триста три, триста чотири!"
Лічимо від 403 до 397 по одному: "чотириста три, чотириста два, чотириста один, чотириста, триста дев'яносто дев'ять, триста дев'яносто вісім, триста дев'яносто сім!"

 

Завдання 392 Назви попереднє й наступне числа до позначених чисел на промені.
100  1 = 99
100 + 1 = 101
200  1 = 199
200 + 1 = 201
300  1 = 299
300 + 1 = 301
400  1 = 399
400 + 1 = 401

Завдання 393

49 + 1 = 50
50 – 1 = 49
101 + 1 = 102
105 – 1 = 104
149 + 1 = 150
150 – 1 = 149
253 + 1 = 254
253 – 1 = 252
349 + 1  = 350
350 – 1 = 349
520 + 1 = 521
521 – 1 = 520
879 + 1 = 880
880 – 1 = 879
748 + 1 = 749
748 – 1 = 747

Завдання 394

199 = 198 + 1
199 = 200 – 1

Завдання 395

300 + 1 + 1 = 302
300 – 1 – 1 = 298
462 – 1 – 1 = 460
798 + 1 + 1 = 800
555 + 1 – 1 = 555
700 – 1 + 1 = 700

Завдання 396 Додавання

100 грн
99 грн + 1 грн = 100 грн
199 + 1 = 100 + 99 + 1 = 100 + 100 = 200
299 + 1 = 100 + 100 + 99 + 1 = 100 + 100 + 100 = 300
298 + 2 = 100  + 100 + 98 + 2 = 100 + 100 + 100 = 300

 

Завдання 397 Випиши правильні (істинні) числові нерівності.
399 + 1 = 400
500 – 1 = 499
199 + 1 > 200
400 – 1 < 400
345 + 1 > 345 + 5
290 – 1 > 290 – 2

Завдання 398 Добери такі числа, щоб нерівності стали істинними.

300 – 1 < 300
300 – 1 < 300
299 + 1 < 300 + 1
420 – 1 > 415 + 1
290 – 1 > 290 – 2
129 + 1 > 129 – 1

Завдання 399 

На перерві всі учні третього класу розважалися на ігровому майданчику: 5 учнів з’їжджали з гірки, 7 лазили по драбині, 4 пари дітей каталися на каруселі. Скільки учнів у третьому класі?
Короткий запис
З гірки — 5 уч.
По драбині — 7 уч.
На каруселі — ?, 4 пари
Разом — ?
Розв’язання

1) 2  4 = 8 (уч.) – учнів в парах.

2) 5 + 7 + 8 = 20 (уч.)  всього учнів у класі.

Відповідь: у третьому класі 20 учнів.

Спробуй скласти задачу про спільні розваги свого класу. Розв’яжи її.

 

Завдання 400 Назви́ форму предметів на малюнку. Зобрази її схематично. Розрізняй коло, круг і кулю.
Форма
Предмети
Круг
Куля
обруч
копійки, тарілка
цукерка, м'яч

Завдання 401 

а) 478 + 1 = 479
   399 + 1 = 400
   500 + 1 = 501
   400 – 1 = 399
390 + 1 + 5 = 396
525 + 1 + 3 = 529
390 – 1 – 1 = 388
525 – 1 + 2 = 526
б) 700 + 300 – 900 = 100
   500 + 200 – 300 = 400
   600 – 200 – 100 = 300
600 + 200 + 100 = 900
400 – 300 + 300 = 400
800 + 200 – 200 = 800  

Завдання 402

а) Маса кавуна 7 кг. Яка маса 8 таких кавунів?

Короткий запис
1 к. — 7 кг
8 к. — ?
Розв’язання

 8 = 56 (кг)

Відповідь: маса 8 таких кавунів 56 кілограми.

б) Маса 8 однакових кавунів 56 кг. Яка маса одного кавуна?
Короткий запис
8 к. — 56 кг
1 к. — ?
Розв’язання

56 : 8 = 7 (кг)

Відповідь: маса одного кавуна 7 кілограмів.

в) Для їдальні купили 56 кг кавунів, кожен з яких важить 7 кг. Скільки кавунів купили?
Короткий запис
? — 56 кг
1 к. — 7 кг
Розв’язання

56 : 7 = 8 (к.)

Відповідь: купили 8 кавунів.

Склади подібні задачі.
а) Ціна огірків 9 грн за 1 кг. Яка вартість 5 кг таких огірків?
б) Вартість 5 кг огірків 45 грн. Яка ціна 1 кг огірків?
в) Ціна огірків 9 грн за 1 кг. Скільки кілограмів огірків можна купити на 45 грн?

 

Завдання 403
Трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 1: 100, 101
Трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 2: 101, 110, 200
Трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 3: 111, 102, 120, 201, 210, 300

 

Завдання 404
28 : 4 + 28 : 7 = 7 + 4 = 11
 5 – 8 • 3 = 40 – 24 = 16
30 + 70 = 100
80 + 20 = 100
50 + 50 = 100
60 + 40 = 100
100 – 20 = 80
100 – 90 = 10

Завдання 405

Сот.
Дес.
Од.
Читаємо
Сот.
Дес.
Од.
Читаємо
4
5
0
чотириста п'ятдесят
5
0
7
п'ятсот сім
3
0
4
триста чотири
6
8
4
шістсот вісімдесят чотири
3
5
4
триста п'ятдесят чотири
7
3
0
сімсот тридцять

Завдання 406

300 + 4 = 3 сот. + 4 од. = 304
300 + 54 =  354
300 + 50 + 4 = 354
304 + 50 = 354

Завдання 407

248 – 200 = 2 сот. 4 дес. 8 од. – 2 сот. = 4 дес. 8 од. = 48
345 – 40 = 3 сот. 4 дес. 5 од. – 4 дес. = 3 сот. 5 од. = 305 
345 – 45 = 3 сот. 4 дес. 5 од. – 4 дес. 5 од. = 3 сот. = 300
345 – 305 = 3 сот. 4 дес. 5 од. – 3 сот. 5 од. = 4 дес. = 40
345 – 345 = 3 сот. 4 дес. 5 од. – 3 сот. 4 дес. 5 од. = 0 од. = 0
345 – 0 – 1 = 3 сот. 4 дес. 5 од. – 0 од. – 1 од. = 3 сот. 4 дес. 4 од. = 344

 

Завдання 408
Лічимо від 200 до 196: "Двісті, сто дев'яносто дев'ять, сто дев'яносто вісім, сто дев'яносто сім, сто дев'ятосто шість!"
На скільки одиниць зменшилося число 200? На 4 одиниці.
200  196 = 4

 

Завдання 409
200 – 4 = (190 + 10) – 4 = 190 + (10 – 4) = 190 + 6 = 196

 

Завдання 410
300 – 5 = (190 + 10) – 4 = 190 + (10 – 4) = 190 + 6 = 196
400 – 9 = (390 + 10) – 9 = 390 + (10 – 9) = 390 + 1 = 391
200 – 7 = (190 + 10) – 7 = 190 + (10 – 7) = 190 + 3 = 193

 

Завдання 411
Потьомкінські сходи в Одесі складалися з двохсот сходинок. Після розширення морського порту 8 сходинок засипали. Зі скількох сходинок складаються Потьомкінські сходи зараз?
Короткий запис
Складалися — 200 сх.
Засипали — 8 сх.
Залишилося — ?
Розв’язання

200 – 8 = 192 (сх.)

Відповідь: Потьомкінські сходи складаються із 192 сходинок.

 

Завдання 412
278 – 200 = 78
278 – 70 = 208
278 – 8 = 270
500 + 60 = 560
500 + 9 = 509
500 + 69 = 569
867 – 67 = 800
867 – 7 = 860
867 – 867 = 0
734 – 0 = 734
734 + 0 = 734
734 – 734 = 0

Завдання 413  Випиши числові рівності. Підкресли лише правильні.

71 – 29 = 52
284 – 84 = 200
300 + 70 + 5 = 573
100 + 10 = 110
64 + 36 = 100

Завдання 414  

Якщо a = 10, тоді a + 4  6 = а + 24 = 10 + 24 = 34
Якщо a = 24, тоді a + 4  6 = а + 24 = 24 + 24 = 48
Якщо a = 50, тоді a + 4  6 = а + 24 = 50 + 24 = 74

 

Завдання 415
На святковому столі було 2 глечики томатного соку, по 2 л в кожному, і 3 глечики яблучного соку, по 3 л в кожному.
Короткий запис
Томатний  2 гл. по 2 л.
Яблучний  3 гл по 3 л
Разом  ?
Розв’язання

1) 2 • 2 + 3 • 3 = 4 + 9 = 13 (л) – соку було на столі.

2) 3 • 3 – • 2 = 9 – 4 = 5 (л)  на стільки більше яблучного соку.

Відповідь: 13 літрів, на 5 літрів.

 

Завдання 416
Якщо a = 100, тоді 100 + a = 100 + 100 = 200
Якщо a = 200, тоді 100 + a = 100 + 200 = 300
Якщо a = 300, тоді 100 + a = 100 + 300 = 400
Якщо a = 50, тоді 100 + a = 100 + 50 = 150
Якщо a = 30, тоді 100 + a = 100 + 30 = 130
Якщо a = 10, тоді 100 + a = 100 + 10 = 110
Якщо a = 7, тоді 100 + a = 100 + 7 = 107

 

Завдання 417
У двох цукорницях було по 20 грудочок цукру. Під час чаювання кожен із чотирьох членів сім’ї використав по 2 грудочки. Скільки грудочок цукру залишилося?
Короткий запис
Було  2 р. по 20 гр.
Використали  4 р. по 2 гр.
Залишилося  ?
Розв’язання

1) 20 • 2 = 40 (гр.) – було грудочок цукруі.

2) 2 • 4 = 8 (гр.) – використали грудочок цукру.

3) 40 – 8 = 32 (гр.) – залишилося грудочок цукру.

Відповідь: залишилося 32 грудочки цукру.

 

Завдання 418 Допиши ще по два вирази до кожного з них.
600 – 100 = 500
500  = 300 + 200
200 = 100 + 100
300 – 100 = 200
700 – 300 = 400
400 = 300 + 100
600 – 400 = 200
200 = 100 + 100
500 – 400 = 100
100 = 58 + 42
200 – 100 = 100
100 = 68 + 32