Інші завдання дивись тут...

Завдання 419 Рівняння
• 7 = 35 ⇒ 35 : 7 = 5
х  8 = 48 ⇒ 48 : 8 = 6
х  4 = 36 ⇒ 36 : 4 = 9; х = 9
Завдання 420
Рівняння
Власні приклади рівнянь
х + 4 = 20
 y : 4 = 8
120 – x = 100
х  4 = 20
64 : у = 8
• х = 50
Завдання 421
Рівність x – 6 = 15 буде правильною (істинною), якщо х = 21, бо 21 – 6 = 15.

 

Завдання 422
Купили 10 лінійок за ціною 10 грн кожна та 6 олівців за ціною 5 грн кожний. Яка вартість покупки?
 
Ціна
Кількість
Вартість
Лінійки
10 грн
10
?
?
Олівці
5 грн
6
?
План розв'язання:
1) Яка вартість лінійок?
2) Яка вартість олівців?
3) Яка вартість покупки?
Розв’язання

1) 10  10 = 100 (грн) – вартість лінійок

2) 5 • 6 = 30 (грн)  вартість олівців.

3) 100 + 30 = 130 (грн)

Відповідь: вартість покупки 130 гривень.

 

Завдання 423
На столі було 10 яблук і 15 груш. За обідом сім’я з’їла 4 яблука й 8 груш. Скільки фруктів залишилося на столі? Перенеси схему до задачі в зошит. Доповни її. Знайди два способи розв’язання задачі.
 
Було
З'їли
Залишилося
Яблука
10
4
?
?
Груші
15
8
?
Розв’язання

1 спосіб

1) 10  4 = 6 (шт.) – залишилося яблук на столі.

2) 15 – 8 = 7 (шт.)  залишилося груш на столі.

3) 6 + 7 = 13 (шт.)  залишилося фруктів на столі.

2 спосіб

1) 10 + 15 = 25 (шт.) – було фруктів на столі.

2) 4 + 8 = 12 (шт.)  з'їли фруктів.

3) 25  12 = 13 (шт.)  залишилося фруктів на столі.

Відповідь: на столі залишилося 13 фруктів.

 

Завдання 424
30 + 70 = 100
36 + 24 = 60
300 + 70 = 370
100 – 80 = 20
60 – 24 = 36
420 – 20 = 400
80 + 20 = 100
100 – 20 = 80
420 – 400 = 20
• 8 – 5  5 = 64 – 25 = 39
 3 + 4  4 = 9 + 16 = 25
100 – 6  3 = 100 – 18 = 82
Завдання 425
Що важче й на скільки кілограмів: 6 пакетів солі, по 2 кг в кожному, чи 5 пакетів цукру, по 3 кг в кожному?
Короткий запис
Солі  6 п. по 2 кг
Цукру  5 п. по 3 кг
На скільки  ?
Розв’язання

1) 2  6 = 12 (кг) – маса солі.

2) 3 • 5 = 15 (кг)  маса цукру.

3) 15  12 = 3 (кг)

Відповідь: цукор важчий на 3 кг за сіль.

 

Завдання 426 Які три коробки подаруночків, зображених на рисунку, купили, якщо:
а) було 30 грн, решта 7 грн?
Розв’язання
30  7 = 23 (грн)  вартість  подаруночків.
9 грн + 8 грн + 6 грн = 23 грн
Відповідь: купили коробки за ціною 9 грн, 8 грн, 6 грн.
б) було 20 грн, решта 4 грн?
Розв’язання
20  4 = 16 (грн)  вартість  подаруночків.
8 грн + 5 грн + 3 грн = 16 грн
Відповідь: купили коробки за ціною 8 грн, 5 грн, 3 грн.

 

Завдання 427 Перевір, чи є число 200 розв’язком рівнянь.
х = 200 є розв'язком рівняння 400 + х = 600, бо 400 + 200 = 600, 600 = 600
x = 200 не є розв'язком рівняння х – 300 = 500, бо 200 – 300  500
х = 200 є розв'язком рівняння х + 60 = 260, бо 200 + 60 = 260, 260 = 260

 

Завдання 428
x + 3 = 21 
x = 21 – 3
x = 18

 

Завдання 429
Погоджуюся з думкою Мудрика.

 

Завдання 430
x – 10 = 40
х = 40 + 10
х = 50
x + 200 = 700
х = 700 – 200
х = 500
 x = 21
х = 21 : 7
х = 3
 3 = 15
х = 15 : 3
х = 5
Завдання 431
а) 720 = 72 дес.
   670 = 67 дес.
   420 = 42 дес.
б) 27 дес. = 270
    44 дес. = 440
в) 270 = 2 сот. 7 дес.
Завдання 432 Сума розрядних доданків
540 = 500 + 40
810 = 800 + 10
470 = 400 + 70
660 = 600 + 60
Завдання 433
У п’яти однакових стручках гороху — 30 горошин. Скільки горошин у 10 таких стручках? Розв’яжи задачу по-різному.
Короткий запис
5 стр.  30 г.
10 стр.  ?
Розв'язання

1 спосіб

1) 30 : 5 = 6 (г.)  горошин в 1 стручку.

2) 6  10 = 60 (г.) – горошин в 10 стручках.

2 спосіб

х : 10 = 30 : 5

х : 10 = 6

х = 6 • 10

х = 60 (г.)

Відповідь: у 10 стручках 60 горошин.

 

Завдання 434
Вибери з чисел 14, 19, 4, 5 розв’язки поданих рівнянь.
х = 14 не є розв'язком рівняння х  2 = 8, бо 14 • 2 = 28, 28  8
х = 19 не є розв'язком рівняння х  2 = 8, бо 19 • 2 = 38, 38  8
х = 4 є розв'язком рівняння х  2 = 8, бо • 2 = 8, 8 = 8
х = 5 не є розв'язком рівняння х  2 = 8, бо • 2 = 10, 10  8
х = 14 є розв'язком рівняння х : 7 = 2, бо 14 : 7 = 2, 2 = 2
х = 19 не є розв'язком рівняння х : 7 = 2, бо 19 : 7  2
х = 4 не є розв'язком рівняння х : 7 = 2, бо : 7  2
х = 5 не є розв'язком рівняння х : 7 = 2, бо : 7  2
х = 14 не є розв'язком рівняння х  9 = 10, бо 14  9 = 5, 5  2
х = 19 є розв'язком рівняння х  9 = 10, бо 19  9 = 10, 10 = 10
х = 4 не є розв'язком рівняння х  9 = 10, бо  9  10
х = 5 не є розв'язком рівняння х  9 = 10, бо  9  10
х = 14 не є розв'язком рівняння 20 : х = 4, бо 20 : 14  4
х = 19 не є розв'язком рівняння 20 : х = 4, бо 20 : 19  4
х = 4 не є розв'язком рівняння 20 : х = 4, бо 20 : 4  4
х = 5 є розв'язком рівняння 20 : х = 4, бо 20 : 5 = 4

 

Завдання 435
Яка покупка дорожча: 7 тістечок, по 5 грн кожне, чи 6 пиріжків, по 6 грн кожен? На скільки гривень?
Короткий запис
7 т.  5 грн
6 п.  6 грн
На скільки  ?
Розв'язання

1) 5  7 = 35 (грн)  коштують тістечка.

2) 6  6 = 36 (грн)  коштують пиріжки.

3) 36  35 = 1 (грн)

Відповідь: на 1 грн дорожча покупка пиріжків, ніж тістечок.

 

Завдання 436
Чи можна з чотирьох однакових смужок завдовжки 8 см і завширшки 2 см скласти квадрат? Можна. 
 4 = 8 (см) – довжина іншої сторони квадрата.
Схематичний рисунок.
Обчисли периметр квадрата.
 4 = 32 (см)  периметр квадрата.

 

3 + 9 = 9 + 3
50 + 28 = 28 + 50
460 + 30 = 30 + 460
Завдання 438 Назви й запиши пропущені числа в правильних рівностях.
40 + 180 = 180 + 40 
25 + 300 = 300 + 25
340 + 50 = 50 + 340
420 + 10 = 10 + 420
Завдання 439
300 + 400 + 20 + 60 = (300 + 400) + (20 + 60) = 700 + 80 = 780

 

Завдання 440 Сполучний закон додавання.
3 + 2 + 5 = (3 + 2) + 5 
3 + 2 + 5 = 3 + (2 + 5)
a + b + c = (a + b) + c
a + b + c = a + (b + c)
Якщо доданки, що стоять поруч, узяти в дужки (сполучити), то значення виразу не зміниться.

 

Завдання 441
200 + 30 + 40 = 200 + (30 + 40) = 200 + 70 = 270
300 + 200 + 70 = (300 + 200) + 70 = 500 + 70 = 570
400 + 500 + 10 + 30 = (400 + 500) + (10 + 30) = 900 + 40 = 940
500 + 100 + 50 + 10 = (500 + 100) + (50 + 10) = 600 + 60 = 660

 

Завдання 442
325 + 463 = 788
325 + 463 = 300 + 20 + 5 + 400 + 60 + 3 = 788
(розрядний склад чисел)
325 + 463 = 300 + 400 + 20 + 60 + 5 + 3 = 788
(переставний закон додавання)
325 + 463 = (300 + 400) + (20 + 60) + (5 + 3) = 700 + 80 + 8 = 788
(сполучний закон додавання)

 

Завдання 443
Побудуй прямокутник, довжина якого 10 см, а ширина — на 2 см менша. Побудуй квадрат з таким самим периметром, як у прямокутнику.
Розв'язання
1) 10 – 2 = 8 (см)  ширина прямокутника.
2) (10 + 8)  2 = 18 • 2 = 36 (см)  периметр прямокутника або квадрата.
3) 36 : 4 = 9 (см)  довжина сторони квадрата.
Завдання 444
380 + 10 = 390
380 + 100 = 480
230 – 100 = 130
380 – 100 = 280
453 – 400 = 53
453 – 403 = 50
453 – 450 = 3
453 – 3 = 450
799 + 1 = 800
800 – 1 = 799
800 + 2 = 802
800 – 2 = 798
20 + 250 = 270
200 + 410 = 610
40 + 410 = 450
220 + 440 = 660
Завдання 445
Уздовж шосейної магістралі посадили 420 лип, а берізок — на 20 менше. Скільки всього дерев посадили вздовж магістралі?
Короткий запис
Лип  420 д.
Беріз  ?б на 20 менше, ніж лип
Разом  ?
Розв'язання

1) 420  20 = 400 (д.)  посадили берізок.

2) 420 + 400 = 820 (д.)

Відповідь: вздовж магістралі посадили 820 дерев.

 

Завдання 446
400 + 200 + 300 = 900
400 + 20 + 304 = 724
384 – 80 = 304
150 – 150 = 0
420 + 30 + 40 = 490
750 + 20 + 10 = 780
Завдання 447
Скільки відрізків на рисунку? Десять.