Інші завдання дивись тут...

Завдання 201 Ознайомлення з дробами

1/8   1/4    1/2   1/5   1/10

Найменша частина: 1/10 – одна десята  Найбільша частина: 1/2 – одна друга

 

Завдання 202

У цілому 2 половини, 4 четвертини, 5 п’ятих, 8 восьмих, 10 десятих

 

Завдання 203 Одиниці вимірювання

1 км – один кілометр      1 м – один метр      1 дм – один дециметр

1 см – один сантиметр    1 мм – один міліметр

 

Завдання 204

1 дм = 10 см → 1 см = 1/10 дм        1 м =  10 дм → 1 дм = 1/10 м

1 м = 100 см → 1 см = 1/100 м        1 км = 1000 м → 1 м = 1/1000 км

 

Завдання 205

1 дм = 10 см

2 дм = 20 см                   

1 м = 100 см

3 м = 200 см

1 км = 1000 м

1 м = 10 дм

Завдання 206, 207

10 мм = 1 см,  1 мм = 1/10 см

100 мм = 1 дм, 1 мм = дм 1/100 дм

1000 мм = 1 м, 1 мм =1/1000 м

 

Завдання 208

1 см = 10 мм     4 см = 40 мм      7 см = 70 мм     15 см = 150 мм

1 дм = 100 мм   2 дм = 200 мм    9 дм = 900 мм   1 м = 1000 мм

 

Завдання 209

AB = 3 см 5 мм = 35 мм

CD = 2 см = 20 мм   

NM = 5 см = 50 мм

Найдовший відрізок NМ

Половина найменшого відрізка  СD буде найменша

Третина найменшого відрізка СD буде найменша

 

Завдання 210  ОА = О1А1 = 8 мм     О2А2 = О3А3= 10 мм    О4А4 = 11 мм

 

Завдання 211

У Галинки було 8 монет, номіналом 10 копійок кожна,  і 50 монет, номіналом 50 копійок кожна. Яка загальна вартість монет в дівчинки?

Номінал 1 монети

Кількість монет

Вартість монет

Загальна вартість

10 копійок

8

?

 

  ?

50 копійок

4

?

Розв’язання

1) 10 • 8 = 80 (коп.) – вартість монет номіналом 10 копійок

2) 50 • 4 = 200 (коп.) – вартість монет номіналом 10 копійок

3) 80 + 200 = 280 (коп.) = 2 грн 80 коп

Відповідь: загальна вартість монет 2 грн 80 коп

 

Завдання 212, 213 Обернені задачі

1) Вартість 4 олівців та 6 фломастерів — 68 грн. Ціна одного олівця — 5 грн. Скільки коштує один фломас­тер?

Короткий запис

4 ол. по 5 грн

6 фл. по ?

Всього 68 грн

Розв'язання

1) 5 • 4 = 20 (грн) – вартість олівців

2) 68 – 20 = 48 (грн) – вартість фломастерів

48 : 6 = 8 (грн)

Відповідь: ціна фломастера 8 грн

 

2) Купили 4 олівці по ціні 5 грн і 6 фломастерів по ціні 8 грн. Яка вартість покупки?

Короткий запис

4 ол. по 5 грн

6 фл. по 8 грн

Всього ?

Розв'язання

1) 5 • 4 = 20 (грн) – вартість олівців

2) 8 • 6 = 48 (грн) – вартість фломастерів

3) 20 + 48 = 68 (грн)

Відповідь: вартість покупки 68 гривень

 

3) Обернена задача на знаходження числа 5

Вартість 4 олівців та 6 фломастерів — 68 грн. Ціна одного фломастера — 8 грн. Скільки коштує один олівець?

Короткий запис

4 ол. по ? грн

6 фл. по 8 грн

Всього 68 грн

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (грн) – вартість фломастерів

2) 68 – 48 = 20 (грн) – вартість олівців

3) 20 : 4 = 5 (грн)

Відповідь: ціна олівця 5 гривень

 

Завдання 214

180 см + 3 см = 183 см

240 см – 80 см = 160 см

320 м + 180 м = 500 см

530 мм + 150 мм = 680 мм

530 мм – 150 мм = 380 мм

320 мм – 18 мм = 302 мм

15 дм + 38 дм = 53 дм

710 дм – 350 дм = 360 дм

610 км + 240 км = 850 км

610 км – 240 км = 370 км

100 м + 24 м = 124 м

380 мм : 10 = 38 мм

400 мм : 100 = 4 мм

20 мм • 3 = 60 мм

20 км • 3 = 60 км

Завдання 215  Послідовно від початку числового променя відклади відрізки, які дорівнюють сторонам прямо­кутника АВСВ. Знайди довжину утвореного відрізка (периметр прямокутника). Який периметр прямокутника АВCD?

●-----2см----|-------3см---------|---- 2см------|-------3см--------●

2 + 3 + 2 + 3 = 10 (см) – довжина відрізка

Р = (2 + 3) • 2 = 10 (см) – периметр прямокутника АВCD

 

Завдання 21Накресли відрізок АВ завдовжки 6 см

Відклади на ньо­му відрізок АС, який дорівнює 1/2 відрізка АВ, та відрізок ВD, довжина якого дорівнює 1/6 відрізка АВ

АС = 1/2 АВ = 6 см : 2 = 3 см

BD = 1/6 AB = 6 см : 6 = 1 см

Який відрізок коротший та чому?  BD < AC, бо 1/6 < 1/2

 

Завдання 21Задача на знаходження частини числа

Довжина відрізка АВ = 8 дм. Знайди четвертину відрізка?

AB — 8 дм

AС — ?, 1/4 AB

Розв’язання

8 дм : 4 = 2 дм

Відповідь: AС = 2 дм

 

Завдання 218

До Нового року дівчата й хлопці 3 класу виготовили 90 паперових гірлянд. Третину гірлянд вони подару­вали другокласникам. Скільки гірлянд залишилося?

Розв’язання

1) 90 : 3 = 30 (г.) – гірлянд подарували другокласникам

2) 90 – 30 = 60 (г.) – гірлянд залишилося

Відповідь: залишилося 60 гірлянд

 

Завдання 219

1/2 від 30 = 30 : 2 = 15

1/5 від 30 = 30 : 5 = 6

1/10 від 30 : 10 = 3

 

Завдання 221

Одиниці довжини в порядку збільшення: 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км

1 мм = 1/10 см   1 см = 1/10 дм    1 дм = 1/10 м      1 м = 1/1000 км

 

Завдання 222  Знайшли сторони квадра­та, знаючи його периметр Р.

Р = а • 4

28 м

36 дм

32 см

48 мм

20 км

24 м

а (сторона)

7 м

9 м

8 см

12 мм

5 км

6 м

 

Завдання 223

Із кольорової паперової стрічки завдовжки 80 дм діти виготовили 4 ромашки й кілька троянд. На кожну ромашку витратили по 5 дм стрічки, а на кожну тро­янду — по 10 дм. Скільки троянд зробили діти?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (дм) – на ромашки

2) 80 – 20 = 60 (дм) – на троянди

3) 60 : 10 = 6 (т.)

Відповідь: діти зробили 6 троянд

 

Завдання 224

5 • 7 + 700 = 35 + 700 = 735

6 • 10 + 70 = 60 + 70 = 130

800 – 735 = 800 – 700 – 35 = 65

900 – 135 = 900 – 100 – 35 = 765

230 – 180 = 230 – 100 – 80 = 130 – 30 – 50 = 50

520 – 160 = 520 – 100 – 60 = 420 – 20 – 40 = 360

410 – 90 • 2 = 410 – 180 = 410 – 10 – 80 = 320

900 – 90 : 3 = 900 – 30 = 870

200 – 200 : 2 = 200 – 100 = 100

300 – 300 : 3 = 300 – 100 = 200

900 – 300 : 3 = 900 – 100 = 800

700 + 500 : 5 = 700 + 100 = 800

 

Завдання 225 Обернені задачі

Ширина Київського водосховища (у найширшому місці) 10 км, вона на 100 км менша за довжину. Яка довжина водосховища?

Ширина — 10 км, на 100 км менша

Довжина — ?

Розв’язання

10 + 100 = 110 (км)

Відповідь: довжина водосховища 110 кілометрів

 

Довжина Київського водосховища 110 км, а ширина – на 100 км менша. Яка ширина водосховища?

Ширина — ?, на 100 км менша

Довжина — 110 км

Розв’язання

110 – 100 = 10 (км)

Відповідь: ширина водосховища 10 кілометрів

 

Довжина Київського водосховища 110 км, а ширина – 10 км. На скільки кілометрів менша ширина, ніж довжина?

Ширина — 10 км, на ? км менша

Довжина — 110 км

Розв’язання

110 – 10 = 100 (км)

Відповідь: на 100 кілометрів менша ширина, ніж довжина

 

Завдання 226  Трицифрові числа, використовуючи цифри 2, 6:

226, 222, 262, 266

626, 622, 662, 666

Отримані числа в порядку спадання: 666, 662, 626, 622, 266, 262, 226, 222

Інші завдання дивись тут...