Інші завдання дивись тут...

Завдання 336 Дії з величинами

8 год 50 хв – 2 год 45 хв =  6 год 5 хв

8 год 46 хв + 12 год 12 хв = 20 год 58 хв

7 год 30 хв – 2 год 28 хв = 9 год 58 хв

12 год 50 хв – 2 год 15 хв = 10 год 35 хв

Завдання 337 Порівняй задачі та їх розв'язання. Чи будуть ці зада­чі оберненими? Чому?

1) Урок розпочався о 9 год, а закінчився о 9 год 40 хв. Скільки часу тривав урок?

9 год 40 хв – 9 год = 40 хв

2) Урок тривав 40 хв і закінчився о 9 год 40 хв. Коли розпочався урок?

9 год 40 хв – 40 хв = 9 год

Склади й розв'яжи третю обернену до них задачу.

3) Урок розпочався о 9 год, а тривав 40 хв. Коли закінчився урок?

9 год + 40 хв = 9 год 40 хв

 

Завдання 338 Що більше й на скільки?

1 год > 1 хв

1 год > 58 хв

10 год = 9 год 60 хв

1 год – 1 хв = 60 хв – 1 хв = 59 хв

1 год – 58 хв = 60 хв – 58 хв = 2 хв

10 год – 9 год 60 хв = 10 год – 10 год = 0 хв

Завдання 339 

1) Перша половина доби триває 12 годин.

Друга половина доби триває 12 годин.

Доба триває 24 години.

2) Покажи на циферблаті й стрічці часу четверту, дванадцяту, шістнад­цяту годину.

3) Правильно, бо це одна і та ж година першої  і другої половини доби.

2 год і 14 год

3 год і 15 год

4 год і 16 год

5 год і 17 год

Завдання 340

Якщо а = 341, b = 238, тоді а + b – 314 = 341 + 238 – 314 = 579 – 314 = 265

 

Завдання 341

У трьох класах — 71 учень. У першому й другому ра­зом — 48 учнів. У другому й третьому їх 46. Скільки учнів у кожному класі?

Розв'язання

1) 71 – 48 = 23 (уч.) – учнів у 3 класі
2) 46 – 23 = 23 (уч.) – учнів у 2 класі
3) 48 – 23 = 25 (уч.)
Відповідь: у 1 класі було 25 учнів, у 2 класі – 23 учня, у 3 класі – 23 учня.

Склади подібну задачу про кількість учнів твоєї школи.

У трьох класах — 81 учень. У першому й другому ра­зом — 53 учнів. У другому й третьому їх 55. Скільки учнів у кожному класі?

Розв'язання

1) 81 – 53 = 28 (уч.) – учнів у 3 класі
2) 55 – 28 = 27 (уч.) – учнів у 2 класі
3) 53 – 27 = 26 (уч.)
Відповідь: у 1 класі було 26 учнів, у 2 класі – 27 учня, у 3 класі – 28 учня.

 

Завдання 342 Одиниці вимірювання

4 ц 20 кг + 80 кг = 420 кг + 80 кг = 500 кг = 5 ц

3 м 40 см + 5 м 60 см = 340 см + 560 см = 900 см = 9 м

3 год + 2 год 15 хв = 5 год 15 хв

13 год – 2 год 30 хв = 12 год 60 хв  2 год 30 хв = 10 год 30 хв

 

Завдання 343 Сума трьох чисел 807. Сума другого і третього чи­сел — 582. Сума першого і другого чисел — 525. Зна­йди кожен із трьох доданків.

Розв’язання

1) 807 – 525 = 282 – третє число
2) 582 – 282 = 300 – друге число
3) 525 – 300 = 225 – перше число
Відповідь: перше число 225, друге число 300, третє число 282.

 

Завдання 344 

Четверта година, п'ята, шоста, 15 хв на четверту; за 15 хв четверта, за чверть шоста, пів на десяту.

 

Завдання 348 

+639

  245

  884

+471

  264

  735

+345

  555

  900

_380

  127

  253

430  120 + 10=320

320 – (40 • 4 + 40)=320 – (160 + 40)=320 – 200=120

 

Завдання 349

15 с, 20 хв, 60 хв, 1/3 доби, 12 год, 24 год, 48 год, 20 діб

 

Завдання 350 Назви час, який показують годинники.

14 год – чотирнадцята година, 2 год – друга година, 9 год – дев’ята година,

21 год – двадцять перша година, 12 год 30 хв – дванадцята година тридцять хвилин,

0 год 30 хв – пів на першу

 

Завдання 351 Тренування з тенісу починається о 17 год 30 хв, а за­кінчується о 19 год. Скільки часу триває тренування?

Розв'язання
19 год – 17 год 30 хв = 18 год 60 хв – 17 год 30 хв = 1 год 30 хв

Відповідь: тренування триває 1 год 30 хв.

 

Завдання 352 

282 + 164 – 300 = 446 – 300 = 146
358 + 328 – 444 = 656 – 444 = 212
910 – (80 • 8 + 60) = 910 – (640 + 60) = 910 – 700 = 210

 

Завдання 353 Порядок дій

+364

  127

  491

_206

    95

  111

 

350 : 7 + 480 : 6 = 50 + 80 = 130

+545

   393

   938

 

_308

    49

  259

 

810 : 9 – 720 : 9 = 90 – 80 = 10

Завдання 354 Софійка купила масло, сир і ковбасу. Маса масла — 200 г , ковбаси — 400 г, а маса сиру дорівнює половині маси масла і ковбаси разом. Яка маса всіх продуктів?

Розв’язання

1) 200 + 400 = 600 (г) – маса масла і ковбаси

2) 600 : 2 = 300 (г) – маса сиру

3) 600 + 300 = 900 (г)

Відповідь: маса всіх продуктів 900 г.

Склади й розв'яжи задачі про свої невеликі покупки.

Я купив сметану, масло і йогурт. Маса сметани — 380 г , масла — 180 г, а маса йогурту дорівнює половині маси сметани і масла разом. Яка маса всіх продуктів?

Розв’язання

1) 380 + 180 = 560 (г) – маса сметани і масла
2) 560 : 2 = 280 (г) – маса йогурту
3) 560 + 280 = 840 (г)

Відповідь: маса всіх продуктів 840 г.

Інші завдання дивись тут...