Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С.", частина 1

Завдання 25

Додавання:  50 + 30 = 80       40 + 4 = 44     7 + 3 = 10     45 + 20 = 65

Віднімання:  50 – 30 = 20        40 – 4 = 36     7 – 3 = 4       45 – 20 = 25

 

Завдання 26  Додавання частинами

7 + 5 = 7 + (3 + 2) = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 7 = 9 + (1 + 6) = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

67 + 25 = 67 + (20 + 5) = 67 + 20 + 5 = 87 + 5 = 92

19 + 17 = 19 + (1 + 16) = 19 + 1 + 16 = 20 + 16 = 36

б) 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 10 + 7 = 17

7 + 8 = 8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

28 + 14 = 28 + 2 + 12 = 30 + 12 = 42

38 + 29 = 38 + 2 + 27 = 40 + 27 = 67

38 + 29 = 38 + 20 + 9 = 58 + 9 = 67

17 + 15 = 17 + 10 + 5 = 27 + 5 = 32

Завдання 27  Сполучний закон додавання: 

(a + b) + c  = a + (b + c) = (a + c) + b           43 + (10 + 5) = (43 + 10) + 5 = (43 + 10) + 5

Завдання 28

Сума чисел 38 і 36: 38 + 36 = 38 + (2 + 34) = 38 + 2 + 34 = 40 + 34 = 74

Склали задачу про птицю в домогосподарстві, викорис­товуючи суму цих чисел

У господарстві було 38 курей  і 36 гусей. Скільки всього птиці було в господарстві?

 

Завдання 29  За допомогою лінійки побудуй пряму, промінь і від­різок. Познач їх великими буквами латинського ал­фавіту (A, B, C, D, ...)

Відрізок 

Завдання 30, 31, 32 Додавати (перший доданок + другий доданок = сума) невеликі числа можна за допомогою двох лінійок зі шкалою:

до початку відліку першої лінійки прикладаємо другу лінійку першим доданком. На першій лінійці число, що дорівнює другому доданку, відповідатиме  на другій лінійці числу, що дорівнює сумі.

Підходить для лінійки довжиною більше 20 см: 

3 + 8 = 11

5 + 6 = 11    5 + 7 = 12    5 + 9 = 14

6 + 7 = 13    6 + 9 = 15    7 + 9 = 18

 

Завдання 33  Складена задачана зменшення на деяке число та знаходження суми

В одному господарстві 15 курей, у другому — на 3 мен­ше. Скільки всього курей?

Перше господарство

Друге господарство

Всього

15 курей

на 3 курей менше

?

Короткий запис

І господарство — 15 курей

ІІ господарство — ?, на 3 курей менше

Всього — ?

Схема

Вираз   15 + (15 – 3)

Короткий запис №1

І господарство — 15 курей

ІІ господарство — ?, на 3 курей менше

Короткий запис №2

І господарство — 15 курей

ІІ господарство — 12 курей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки курей у другому господарстві?

2) Скільки всього курей?

Розв’язання

1) 15 – 3 = 12 (к.) – курей у другому господарстві.

2) 15 + 12 = 27 (к.) – всього курей.

Відповідь: всього 27 курей.

 

Завдання 34  Складена задача на знаходження суми

У першій клітці 8 кроленят, у другій — на 2 більше. Скільки кроленят буде в двох клітках, якщо до другої клітки поселити ще 2 кроленят?

Вираз    8 + ((8 + 2) + 2)

Короткий запис №1

І клітка — 8 кроленят

ІІ клітка — ?, на 2 кроленят більше

Короткий запис №2
Було — 10 кроленят

Підселили — 2 кроленят

Стало — ?

Короткий запис №3
І клітка — 8 кроленят

ІІ клітка — 12 кроленят

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кроленят було у другій клітці?

2) Скільки кроленят стало в другій клітці?

3) Скільки всього кроленят у двох клітках?

Розв’язання

1) 8 + 2 = 10 (кр.) – кроленят було в другій клітці.

2) 10 + 2 = 12 (кр.) – кроленят стало в другій клітці.

3) 8 + 12 = 20 (кр.) – всього кроленят у двох клітках.

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки було разом кроленят, а потім скільки стало, тоді

Короткий запис

І клітка — 8 кроленят

ІІ клітка — ?, на 2 кроленят більше

Всього (Було) — ? кроленят

Підселили — 2 кроленят

Стало — ?

Схема

Вираз    (8 + (8 + 2)) + 2

Короткий запис №1

І клітка — 8 кроленят

ІІ клітка — ?, на 2 кроленят більше

Короткий запис №2
І клітка — 8 кроленят

ІІ клітка — 10 кроленят

Всього — ?

Короткий запис №2
Було — 18 кроленят

Підселили — 2 кроленят

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки кроленят було у другій клітці?

2) Скільки всього кроленят було?

3) Скільки кроленят стане у двох клітках?

Розв’язання

1) 8 + 2 = 10 (кр.) – кроленят було в другій клітці.

2) 8 + 10 = 18 (кр.) – всього кроленят було.

3) 18 + 2 = 20 (кр.) – кроленят стало у двох клітках.

3 спосіб

Якщо у другій клітці було на 2 більше кроленят і підселили ще 2  кроленя, це означає, що у другій клітці на 4 кроленят більше, тому

1) 8 + 4 = 12 (кр.) – кроленят стало в другій клітці.

2) 8 + 12 = 20 (кр.) – кроленят стало у двох клітках.

Відповідь: у двох клітках стало 20 кроленят.

 

Завдання 35

26 + 18 = 26 + 4 + 14 = 30 + 14 = 44

35 + 26 = (30 + 20) + (5 + 6) = 50 + 11 = 61

48 + 23 = 48 + 2 + 21 = 50 + 21 = 71

59 + 32 = 59 + 1 + 31 = 60 + 31 = 91

3614 = 22

5717 = 40

6560 = 5

6540 = 25

Завдання 36  Складена задачана збільшення на деяке число та знаходження суми

На нижній полиці 30 книжок, на верхній — на 3 книжки більше. Скільки книжок на двох полицях?

Нижня полиця

Верхня полиця

Всього

30 книжок

на 3 книжки більше

?

Короткий запис

Нижня полиця — 30 книжок

Верхня полиця — ?, на 3 книжки більше

Всього — ?

Схема

Вираз    30 + (30 + 3)

Короткий запис №1

Нижня полиця — 30 книжок

Верхня полиця — ?, на 3 книжки більше

Короткий запис №2

Нижня полиця — 30 книжок

Верхня полиця — 33 книжки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки книжок на верхній полиці?

2) Скільки книжок на двох полицях?

Розв’язання

1) 30 + 3 = 33 (кн.) – книжок на верхній полиці.

2) 30 + 33 = 63 (кн.) – книжок на обох полицях.

Відповідь: на двох полицях 63 книжки.

 

Завдання 37  Проста задача на додавання

Батько купив 10 кг яблук і груш. Якою буде маса фруктів, якщо мама купила ще 5 кг яблук?

Було

Купила

Стало

10 кг

5 кг

?

Короткий запис

Було (купив) — 10 кг

Купив — 5 кг

Стало — ?

Схема

Розв’язання

10 + 5 = 15 (кг) – стала маса фруктів.

Відповідь: маса фруктів 15 кілограмів.

Як зміниться сума, якщо збільшити лише один з її доданків? Якщо один із доданків збільшити на деяке число, тоді сума також збільшиться на таке саме число.

 

Завдання 38   Обчислили вирази на віднімання

26 + 43     46 – 23 = 23     28 – 5 = 23     32 + 42

 

Завдання 39  Віднімання частинами

15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7        36 – 19 = 36 – 10 – 9 = 26 – 9 = 17

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6        62 – 34 = 62 – 30 – 4 = 32 – 4 = 28

 

Завдання 40 Віднімання суми від числа

a – (b + c) = (a – b) – c = (a – c) – b

64 – (14 + 4) = (64 – 14) – 4 = 50 – 4 = 46

64 – (14 + 4) = (64 – 4) – 14 = 60 – 14 = 46

 

Завдання 41  Знайшли різницю чисел 72 і 58:

72 – 58 = 72 – 52 – 6 = 20 – 6 = 14

Склали задачу про пазли за різницею цих чисел: У коробці було 72 пазли. Дівчинка виклала 58. Скільки пазлів залишилося в коробці?

 

Завдання 42   Спосіб віднімання чисел на числовому промені (переміститися вліво на кількість поділок, яку вказує від’ємник):   12 – 4 = 8       63 – 6 = 57

 

Завдання 43, 44  Віднімати (зменшуване – від’ємник = різниця) невеликі числа можна за допомогою двох лінійок зі шкалою:

до другої лінійки зі значенням зменшуваного прикладаємо першу лінійку зі значенням від’ємника.  На другій лінійці число, що дорівнює різниці, відповідає початку відліку на першій лінійці.

Підходить для лінійки довжиною більше 20 см: 

12 – 9 = 3    6 – 5 = 1     7 – 5 = 2     9 – 5 = 4

9 – 6 = 3     7 – 6 = 1      9 – 7 = 2

 

Завдання 45  Назви основні (істотні) ознаки трикутника АВС і чотирикутника EMOR. Знайди периметр трикутника ABC і прямокутника MORE. Порівняй їх.

1) У трикутника 3 вершини ABC; 3 кути ABC; 3 сторони ABBCCA

АВ = 3 см, ВС = 4 см, СА = 5 см

Р = 3 + 4 + 5 = 12 (см) – периметр трикутника.

2) У чотирикутника 4 вершини EMOR; 4 кути EMOR; 4 сторони EMMOORRE.

МО = ER = 6 см, МЕ = OR = 3 см

Р = (6 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

2 спосіб

Р = 6 • 2 + 3 • 2 = 12 + 6 = 18 (см) – периметр прямокутника.

3 спосіб

Р = 6 + 3 + 6 + 3 = 18 (см) – периметр прямокутника.

3) 18 – 12 = 6 (см) – на стільки сантиметрів більший периметр чотирикутника, ніж трикутника.

 

Завдання 46  Складена задачана збільшення на деяке число та знаходження суми

У класі 12 дівчаток, а хлопчиків на 3 більше. Скільки учнів у класі?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

12 учнів

на 3 учнів більше

?

Короткий запис

Дівчатка — 12 учнів

Хлопчики — ?, на 3 учнів більше

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки хлопчиків у класі?

2) Скільки учнів у класі?

Розв’язання

1) 12 + 3 = 15 (хл.) – хлопчиків у класі.

2) 12 + 15 = 27 (уч.) – учнів у класі.

Відповідь: у класі 27 учнів.

 

Завдання 47  Проста задача на знаходження від’ємника

У коробці було 18 кольорових олівців. Коли Андрійко змалював кілька олівців, їх залишилося 15. Скільки олівців змалював Андрійко?

Було

Змалював

Залишилось

18 олівців

?

15 олівців

Короткий запис

Було — 18 олівців

Змалював — ?

Залишилось — 18 олівців

Схема

Розв’язання

18 – 15 = 3 (ол.) – олівців змалював Андрійко.

Відповідь: Андрійко змалював 3 олівці.

 

Завдання 48

51 – 34 = 51 – 31 – 3 = 20 – 3 = 17

63 – 35 = 63 – 33 – 2 = 30 – 2 = 28

24 + 27 – 31 = 24 + 10 – 31 + 17 = 3 + 17 = 20

28 + 39 – 48 = 28 + 20 – 48 + 19 = 19

3 • 4 = 12      4 • 5 = 20    

3 • 6 = 18    4 • 9 = 36

Завдання 49 Складена задачана зменшення на деяке число та знаходження суми

Третьокласниця прочитала за тиждень 2 книжки. У першій книжці 24 сторінки, у другій на 5 сторінок менше. Скільки сторінок прочитала дівчинка за тиждень?

Перша книжка

Друга книжка

Всього

24 сторінки

на 5 сторінок менше

?

Короткий запис

І книжка — 24 сторінки

ІІ книжка — ?, на 5 сторінок менше

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки сторінок у другій книжці?

2) Скільки сторінок прочитала дівчинка за тиждень?

Розв’язання

1) 24 – 5 = 24 – 4 – 1 = 19 (стор.) – сторінок у другій книжці.

2) 24 + 19 = 24 + 6 + 13 = 43 (стор.) – сторінок прочитала дівчинка за тиждень.

Відповідь: за тиждень дівчинка прочитала 43 сторінки.

 

Завдання 50  Проста задача на віднімання

Для їдальні купили 6 кг апельсинів і лимонів. Якою буде маса фруктів, якщо діти з'їдять 2 кг апельсинів?

Було

З'їдять

Залишилось

6 кг

2 кг

?

Короткий запис

Було (купили) — 6 кг

З'їли — 2 кг

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (кг) – маса фруктів.

Відповідь: маса фруктів 4 кг

Як зміниться сума, якщо один з її доданків зменшити? Якщо один із доданків зменшити на деяке число, тоді сума також зменшиться на таке саме число.

Інші завдання дивись тут...