Інші завдання дивись тут...

Робота № 17. Сторінки 33 – 34. Орфографія.

Завдання 1.

Перевіряю наголосом

Перевіряю за словником

Життя (бо жити)

дерева (бо дерево)

небесний (бо небо)

веселий (бо весело)

хитрувати (бо хитрість)

Лимон

апетит

квиток

пенал

календар

 

Завдання 2. Сім словникових слів із ненаголошеними [е], [и] в корені.

Лимон, бетон, апельсин, пшениця, абрикос, кошеня, криниця.

Хвилина, очерет, хвилина, директор, президент, велосипед, верблюд.

Метал, пиріг, кишеня, дециметр, дисципліна, секунда, медаль.

 

Робота № 18. Сторінка 35 – 36. Дзвінкі та глухі приголосні в словах.

Завдання 1. 

Ми зібралися в похід (т, д). Шви(т, д)ко склали в рюкза(к, ґ) необхідні речі. І  ле(х, г)кою ходою попрямували за село.

Ву(с, з)ька сте(ж, ш)ка вивела нас на бере(х, г) річки. Там ми зробили привал.

Ми зібралися в похід (бо походи). Швидко (бо швиденько) склали в рюкзак (бо рюкзаки) необхідні речі. І легкою (бо легенькою) ходою попрямували за село.

Вузька (бо вузенька) стежка (бо стежок) вивела нас на берег (бо береги)  річки. Там ми зробили привал.

 

Завдання 2. Виправ помилки.

1. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримується. 

2. Від грубого слова близька (бо близенька) людинастає чужою. 

3. Для миші і кішка (бо кішок) звір. 

4. Умілому всяка робота легка (бо легенька).

1. Словом можна ранити глибше (глибоко), ніж стрілою.

2. Не знайшовши броду — не лізь (бо лізе) у воду. 

3. Як у травні дощ надворі, восени хліб (бо хлібом) у коморі.

4. Ледачому завжди тяжко (бо тяжіти) .

 

Робота № 19. Сторінки 37 – 38. Префікс.

Завдання 1. Утвори нові слова за допомогою префіксів з або с.

фотографував — сфотографував

питав — спитав

рубав — зрубав

котив — скотив

ловив – зловив

ховав – сховав

творив – створив

їхав – з'їхав

 

Завдання 2. Запиши правильно словосполучення.

Доплив (префікс дієслова до-) до (чого?, прийменник) берега.

Зайшла (префікс дієслова за- ) за (ким?, прийменник) подругою.

Поїхали (префікс дієслова по-) по (чому?, прийменник) дорозі.

Відштовхнув (префікс дієслова від-) від (кого?, прийменник) себе. 

 

Робота № 20. Сторінки 39 – 40. Суфікс.

Завдання 1. За допомогою суфіксів утвори більше слів від коренів біл- та роб-.

Білка, білочка, білченя, біленька, білесенька, білок.

Робот, робітник, робітниця, робота, роблений, роблено, робочий.

  

Завдання 2. Записати назви професії.

Будує будинки – будівник

Лікує хворих – лікар

Грає у футбол – футболіст 

Випікає хліб – пекар

Добуває вугілля – вуглекоп, шахтар

Продає товари – продавець

Працює на таксі – таксист

Інші завдання дивись тут...