Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 1.

ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

За Софією Грицею «Наші джерела».

Завдання 1

• Знайди й підкресли в букву, що позначає спільний звук [ч]. Під час читання слів уголос вимовляй його твердо.

Неминуче, учать, черпати, читай, вчитимуть, частих, творчості, літочислення, чому, через.

Завдання 2. Випиши з тексту назви творів усної творчості, з якими ти ознайомився, навчаючись у попередніх класах. Пісні, казки, приказки, прислів’я, скоромовки, потішки, загадки.   

• Допиши ті назви, які не згадано в тексті. Скоромовки. 

• Який інший заголовок можна придумати до цього тексту? Запиши. «Народна спадщина». 

• Які заголовки придумали твої однокласники? Які з них, на твою думку, були найвдалішими? Поясни, чому ти так думаєш. «Українське джерело», «народне джерело», «Джерела нашої батьківщини».

 

СТОРІНКА 2

Мудра дівчина (українська народна казка)

Завдання 1. Як змінювався тон розмови й настрій пана після відгадування Марусею його загадок? Знайди в тексті та прочитай з відповідною інтонацією його слова:

• які підкреслюють його зверхність, зарозумілість у ставленні до дівчини, перевагу багатого над бідним; «Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала!», «А не зробить, то буде лихо». 

• у яких відчувається невпевненість у тому, що він розумніший за дівчину. «Мабуть, вона не з таких, щоб одурити».

Завдання 2. Знайди й випиши з тексту приказку. Земля-мати всіх годує та напуває. Думкою враз куди хоч перелетиш.

• Поясни, як ти розумієш її зміст. Запиши. На Землі є життя. Думка не зустрічає перепони.

Завдання 3. Якби тобі сьогодні запропонували знайти шляхи розв'язання третьої загадки пана, що б ти придумав(-ла)? Купив би готове полотно. 

 

СТОРІНКА 3.

У пригоді (народна притча)

Завдання 1. Що в змісті притчі є казковим, незвичайним, таким, чого не буває в реальному житті? Коротко обґрунтуй свою відповідь. Тварини не вміють розмовляти людською мовою, вовк не приятелює з людиною.

Завдання 2. Уважно прочитай подані нижче словосполучення. Знайди в передостанньому абзаці на с. 13 підручника ті слова, якими можна на конкретних прикладах , — так як у тексті, пояснити зміст цих висловів. Запиши. 

«Сталася пригода» (яка саме) — попався лев у тенета. «Стати у пригоді» (як саме) — миша таку дірку в тенетах зробила, що й лев виліз. 

Завдання З. Уважно прочитай акровірш Леоніда Глібова. 

Хвалить його кожен,

Любить його кожен,

І дня прожити

Без нього не можеш. 

Відгадка: хліб.

• Доповни речення, яке пояснює, що таке акровірш. «Акровірш — це вірш, написаний так, що в ньому початкові літери рядків, розташовані зверху вниз, становлять слово або фразу.

 

СТОРІНКА 4.

Звідки пішло прізвище та ім'я Богдана Хмельницького (народна легенда)

Завдання 1. Які елементи казковості, вимислу, фантазії присутні в цьому тексті? Коротко наведи і запиши приклади, спираючись на текст.

Завдання 2. А що у змісті легенди є реальним, історично підтвердженим? Запиши.

Місто Сміла (народна легенда)

Завдання 1. Швидко перечитай текст мовчки, випиши слова, якими схарактеризована жінка-козачка: незнайома, молода, красива, відважна, полум’яна українка.

Завдання 2. Знайди в тлумачному словнику значення слова «полум'яний». Запиши те тлумачення, яке найточніше розкриває його суть у словосполученні «полум'яна українка». Відзначається пристрасною відданістю справі.

 

СТОРІНКА 5.

Народні пісні «Стоїть явір над водою»

Завдання 1. Уважно перечитай текст пісні. Проаналізуй, як римуються рядки у строфах (потрібне підкресли):

перший — із третім; другий — із четвертим.

Завдання 2. Укажи номери тих строф, у яких не всі рядки римуються 1, 4. 

Завдання 3. Правильно постав наголос у слові насипати. Насипати (на другий склад).

Українська народна пісня «Котився віночок по полю».

Перечитай текст пісні. Випиши слова, якими оспівуються в народній пісні. Дрібний дощик, буйний вітрик, ясний місяць, яснії зіроньки.

Прислів’я і приказки. 

Завдання 1 . Прочитайте пари слів (слово — горобець, живи — учись, читає — знає, посієш — пожнеш, поспішиш — насмішиш, тихіше — далі). Пригадайте й запишіть 2-3 прислів'я, де вживаються ці слова. Слово — не горобець, вилетить —  не спіймаєш. Вік живи — вік учись. Багато читає — багато знає. Що посієш, те й пожнеш. Поспішиш — людей насмішиш. Тихіше їдеш — далі будеш.

 

СТОРІНКА 6.

Завдання 2. Пригадайте прислів'я, у кожному з яких уживаються числа «сім» й «один». Запишіть одне з них. Сім раз відмір — один раз відріж. 

Завдання 3. Зазнач речення, яке, на твою думку, правильно розкриває зміст прислів’я. 

Прислів’я «Сім раз відмір — один раз відріж».

      так говорять, коли потрібно відміряти, а потім відрізати сім метрів чогось;

[√]  порада людині: перш, ніж щось зробити, варто спланувати роботу, обміркувати;  

      міряти можна сім разів і більше, але відрізати краще один раз.

Прислів’я «За двома зайцями поженешся, жодного не піймаєш» 

      йдеться про те, що зайці добре бігають і їх важко піймати; 

[√] застереження людям: не варто одночасно братися за кілька справ; 

      порада мисливцям, щоб вони спочатку бігли за одним зайцем, потім — за іншим. 

 

СТОРІНКА 7.

Перевір, як ти вмієш розрізняти твори усної народної творчості. Твір з відповідною назвою однакового кольору.

Скоромовка

Рукавом махнув — дерево зігнув (вітер). Не сонце, не вогонь, а світить (зірка).

Загадка

Не одяг красить людину, а добрі діла. Добре слово будує, а зле — руйнує

Прислів’я

«Був собі чоловічок і жінка, а в них син Івасик...», «Були собі лисичка і журавель…»

Казка

Скрипу-скрипу, — скрипить-сніг, зорі скрапують до ніг (М. Чумарна). Русі вуса у вівса, вуса — вся краса (О. Орач)

Завдання 1. Розгляньте зображення (кавун, їжак, гриб, стіл) та придумайте загадки. Я кругленький, зелененький, моя скибка червоненька. Колючий колобок гриби носить. Я тоненьку ніжку маю, свою шапку не знімаю. Четверо синів маю, завжди при собі тримаю.

Завдання 2. Запиши найцікавішу, на вашу думку, загадку, яку ви придумали разом з однокласниками. Я кругленький, зелененький, як розріжеш – червоненький.

Інші завдання дивись тут...