Інші завдання дивись тут...

Сторінка 38.

• Прочитай уривок Миколи Гоголя «Чудовий Дніпро» в перекладі Максима Рильського. За якої погоди Дніпро чудовий? Прочитай. «Чудовий Дніпро в тиху погоду …»

•  А який Дніпро у вірші Тараса Шевченка? Могутня стихія, що реве, стогне, верби гне додолу, хвилю горами підійма.

•  Знайди в описі Миколи Гоголя слова-ознаки. Чудовий Дніпро, тиху погоду, повні води, дзеркальний шлях, зеленому світу, жаркому сонцю, скляних вод, прибережним лісам, зеленокудрі, польовими квітами, блакитного неба, розкішний.

•  Знайди в описі Миколи Гоголя слова-ознаки, за допомогою яких автор розкриває красу Дніпра. Чудовий Дніпро, повні води, дзеркальний шлях, скляних вод, розкішний.

•  Якими художніми засобами письменнику вдалося описати прибережні ліси як живих істот? Уособлення: ліси припали до вод; посміхаються; вітають його, киваючи гіллям; не сміють глянути.  

• Які ще художні засоби він використав? Порівняння: «неначе увесь вилитий він із скла й неначе блакитний дзеркальний шлях».

• Які почуття викликав текст? Захоплення, благоговіння, замилування, натхнення.

• Що зображено на ілюстрації до уривку Миколи Гоголя «Чудовий Дніпро».

 

Сторінка 39.

•  На які дві частини можна поділити вірш Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…»? «За сонцем хмаронька пливе,  … з Богом заговорить», «А туман, неначе ворог, … ждеш того світу, мов матері діти».

• Які почуття поет передав у першій частині? Замилування, спокій, благоговіння, захоплення. Хмаронька турботливо «спатоньки зове у синє море» сонце, немов мати свою дитину.  

•  Чим викликані почуття поета в другій частині? Тривога, співпереживання, страх, хвилювання викликані раптовими змінами, бо «туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевую», наче залишаючи дитину без матері.   

•  Знайди в тексті вірша слова на позначення кольорів, пестливі слова. Як вони допомагають уявити описану картину або намалювати її? Кольори: червоні поли, синє море, рожевою пеленою, хмароньку рожевою, туман сивий. Пестливі слова (зменшувальні суфікси): хмаронька, спатоньки.

 

Сторінка 40.

• Відшукай у вірші порівняння. «Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину», «ніби серце одпочине», «туман, неначе ворог», «ждеш… ,мов матері діти».  

• Яке слово, на твою думку, для поета найсвітліше, найніжніше? Для поета, що ще дитиною втратив свою матір, це слово найсвітліше та найніжніше. 

•  Перегляньте прочитані вірші Тараса Шевченка. Який з них, на вашу думку, написано на засланні, далеко від України? Чому ви так вважаєте? Вірш «За сонцем хмаронька пливе…» написаний у Косаралі 1849 року. Саме в цей час Шевченко перебував на засланні. Він далеко від батьківщини, як дитина без матері.

• Які почуття передав поет у своїх віршах? Чим вони викликані? Замилування та захоплення красою природи, благоговіння та любов до рідної землі, засмучення та тривога за долю народу, туга розлуки на чужині. 

Аналіз вірша «За сонцем хмаронька пливе…». 

 

Сторінка 41. 

• Прочитай самостійно уривок із книжки Богдана Лепкого «Про життя і твори Тараса Шевченка» і поясни, чим викликаний такий ніжно-засмучений настрій поета у вірші «За сонцем хмаронька пливе...». На засланні поет тужить за батьківщиною, важко переносить південний клімат, засмучений важкою неволею, тільки творчість приносить йому радість.

 

Сторінка 42.

• Іван Франко (Великий Каменяр) у цифрах. 

Аналіз вірша Романа Завадовича «Поет-Каменяр».

Інші завдання дивись тут...