Інші завдання дивись тут ...

Комбінована контрольна робота 12. Варіант 1

Завдання 1.  Число, у якому всього 5072 десятки.

50 723 = 50 000 + 700 + 20 + 3

Міркуємо так.

У числі 850 724 всього 85 072 десятки

У числі 507 240 всього 50 724 десятки

У числі 50 723 всього 5 072 десятки

У числі 5072 всього 507 десятків

 

Завдання 2. 36 312 : 89 + (607 • 59 – 8179) = 28042

_36312 | 89 

 356        408

    712

    712

       0

х  607

     59

  5463

3035 

35813

_ 35813

    8179

   27634

+ 27634

      408

   28042

 

Завдання 3.

376 ц – 23 кг = 375 ц 77 кг

2 км 904 м : 44 = 66 м

376 ц – 23 кг = 376 • 1 ц – 23 кг = 376 • 100 кг – 23 кг = 37600 кг – 23 кг = 37577 кг =

= 37500 кг + 77 кг = 375 ц 77 кг

або

376 ц – 23 кг = 375 ц + 1 ц – 23 кг = 375 ц + 100 кг – 23 кг = 375 ц + 77 кг = 375 ц 77 кг

або

_37600

     23

 37577 кг, а 37577 кг = 37500 кг + 77 кг = 375 ц + 77 кг = 375 ц 77 кг

 

2 км 904 м : 44 = (2 км + 904 м) : 44 = (2000 м + 904 м) : 44 = 2904 м : 44 = 66 м

 

Завдання 4. Три розв’язки

58 – а > 24

Розв’яжемо рівняння

58 – а =  24

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

а = 58 – 24

а = 34

58 – 34 = 24

Тепер можна записати

58 – а > 58 – 34

Різниця більша там, де менший від’ємник

а < 34

При а = 0, 1, 2,  3 , …., 33

Відповідь: 3, 4, 5

 

Завдання 5. На святі кожна дитина виступила з одним номером: або читала вірші, або співала, або танцювала. Усього співали й танцювали 35 дітей, читали вірші, причому читали вірші на 7 дітей більше, ніж співали. Скільки дітей співали, скільки ― танцювали, скільки ― читали вірші, якщо всіх дітей було 54?

Розв'язання.

1) 54 – 35 = 19 (д.) – дітей читали вірші.

2) 19 – 7 = 12 (д.) – дітей співали.

3) 35 – 12 = 23 (д.) – дітей танцювали.

Відповідь: співали 12 дітей, танцювали 23 дитини, читали вірші 19 дітей.

 

Завдання 6* Сторону квадрата збільшили на 15 см. На скільки сантиметрів збільшився його периметр?

Розв'язання.

1 спосіб

1) Р = 4 • 1 = 4 (см) – периметр одиничного квадрата.

2) Р = 4 • (1 +15) = 4 + 60 = 64 (см) – периметр квадрата після збільшення сторони.

3) 64 – 4 = 60 (см) – на стільки сантиметрів збільшився периметр квадрата.

2 спосіб

1) Р = 4а (см) – периметр квадрата зі стороною а см.

2) Р = 4 (а + 15) = 4а + 60 (см) – периметр другого квадрата зі збільшеною стороною.

3) 4а + 60 – 4 а = 60 (см) – на стільки сантиметрів збільшився периметр квадрата.

Відповідь: на 60 сантиметрів збільшився периметр квадрата.

 

Комбінована контрольна робота 12. Варіант 2.

Завдання 1. Всього 425 сотень у числі

42 545 = 40 000 + 2 000 + 500 + 40 + 5

Міркуємо так.

У числі 42 425 всього 424 сотні.

У числі 542 542 всього 5425 сотні.

У числі 42 545 всього 425 сотень.

У числі 425 всього 4 сотні.

 

Завдання 2. 74 865 : 93 + (807 • 54 – 29 489) = 14 894

_74865 | 93  

  744       805

     _465

       465

          0

х   807

       54

   3228

 4035 

 43578

_  43578

    29489

    14089

+  14089

        805

    14894

 

Завдання 3

5 т – 19 ц = 50 ц – 19 ц = 31 ц

9 грн 18 к. : 34 к. = 918 к. : 34 к. = 27

 

Завдання 4. Три розв’язки

17 • х < 85

Розв’яжемо рівняння

17 • х = 85

Щоб знайти невідомий множник, добуток поділити на відомий множник.

х = 85 : 17

х = 5

17 • 5 = 85

Тепер можна записати

17 • х < 17 • 5

Добуток менший там, де менший множник

х < 5

При х = 0, 1, 2,  3 , 4

Відповідь: 2, 3, 4

 

Завдання 5. У Марічки на клумбі росли квіти. Ірисів і троянд було 78, а решта — гладіолуси, причому гладіолусів на 9 менше, ніж троянд. Скільки квітів кожного виду росло в Марічки на клумбі, якщо всього їх було 124?

Розв'язання.

1) 124 – 78 = 46 (кв.) – гладіолусів росло на клумбі.

2) 46 + 9 = 55 (кв.) – троянд росло на клумбі.

3) 78 – 55 = 23 (кв.) – ірисів росло на клумбі.

Відповідь: 46 гладіолусів, 55 троянд, 23 іриси росло на клумбі в Марічки.

 

Завдання 6. Довжину прямокутника зменшили на 18 см. На скільки сантиметрів зменшився периметр прямокутника?

Розв'язання.

1 спосіб

1) Р = 2 • 20 + 2 • 1 = 42 (см) – периметр прямокутника довжиною 20 см і шириною 1 см.

2) Р = 2 • (20 – 18) + 2 • 1 = 2 • 2 + 2 = 6 (см) – периметр прямокутника зі зменшеною довжиною.

3) 42 – 6 =  36 (см) – на стільки сантиметрів зменшився периметр прямокутника.

2 спосіб

1) Р = 2а + 2b (см) – периметр прямокутника довжиною а см і шириною b см.

2) Р = 2(а – 18) + 2b = 2а – 36 + 2b (см) – периметр прямокутника зі зменшеною довжиною.

3) (2а + 2b) – (2а – 36 + 2b) = 2а + 2b – 2а + 36 - 2b = 36 (см) – на стільки сантиметрів зменшився периметр прямокутника.

Відповідь: на 36 сантиметрів зменшився периметр прямокутника.

Інші завдання дивись тут ...

  • Стас
    Клас лайк просто
    23 квітня 2019 16:02