Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 1, тип 1.

Варіант І

Завдання 1. Раніше вартість трьох однакових пачок морозива становила 36 грн, що на 8 грн дорожче, ніж вартість двох таких самих пачок морозива зараз. Скільки коштують три таких пачки морозива зараз?

Розв'язання.

1) 36 – 8 = 28 (грн) — вартість двох пачок морозива.

2) 28 : 2 = 14 (грн) — ціна однієї пачки морозива.

3) 14  3 = 42 (грн) — вартість трьох пачок морозива.

Відповідь: 42 грн коштують три таких пачки морозива зараз.

 

Завдання 2. (60 + 123) · 4 – 80 : 16 = 727

1) 123 + 60 = 183

2) 183 • 4 = (100 + 80 + 3) • 4 = 100 • 4 + 80 • 4 + 3 • 4 = 400 + 320 + 12 = 732

3) 80 : 16 = 80 : (4 • 4) = 80 : 4 : 4 = 20 : 4 = 5

4) 732 – 5 = 732 – (2 + 3) = 732 – 2 – 3 = 730 – 3 = 727 

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 3.

5001 м > 5 км     (5 км = 5 • 1 км = 5 • 1000 м = 5000 м)

300 хв = 5 год    (5 год = 5 • 1 год = 5 • 60 хв = 300 хв)

Завдання 3. Вирази в сантиметрах.

2 м 3 см = 203 см

2 дм 15 см = 35 см

2400 мм = 240 см

Міркуємо так.

2 м 3 см = 2 м + 3 см = 2 • 1 м + 3 см = 2 • 100 см + 3 см = 200 см + 3 см = 203 см

2 дм 15 см = 2 дм + 15 см = 2 • 1 дм + 15 см = 2 • 10 см + 15 см = 20 см + 15 см = 35 см

2400 мм = (2400 : 10) см = 240 см

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4Рівняння.

7220 : 10 + y = 1190

722 + y = 1190

х = 1190 - 722

х = 468

Перевірка

7220 : 10 + 468 = 1190

722 + 468 = 1190

1190 = 1190

Завдання 4. Порівняй.

16 • 5 < 99 – 72 : 8.

16 • 5 = 80

72 : 8 = 9

99 – 9 = 90

80 < 90

 

Завдання 5Завдання відсутнє у виданні 2020 року. Орел може розвинути швидкість 120 км/год, а горобець — 1/3 швидкості орла. Яку швидкість може розвинути горобець? На скільки швидкість польоту горобця менша від швидкості польоту орла?

Розв'язання.

1) 120 : 3 = 40 (км/год) — швидкість горобця.

2) 120 – 40 = 80 (км/год) — на стільки менша швидкість польоту горобця від швидкості польоту орла.

Відповідь: 40 км/год може розвинути швидкість горобець, на 80 км/год менша швидкість польоту горобця від швидкості польоту орла.

 

Завдання 6Завдання 5 у виданні 2020 року. Периметр прямокутника — 20 см. Знайди ширину прямокутника, якщо його довжина дорівнює 8 см.

Розв'язання.

1 спосіб

1) 20 : 2 = 10 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника).

2) 10 – 8 = 2 (см) – ширина прямокутника.

2 спосіб

1) 8 • 2 = 16 (см) – подвоєна довжина прямокутника.

2) 20 – 16 = 4 (см) – подвоєна ширина прямокутника.

3) 4 : 2 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Відповідь: 2 см – ширина прямокутника.

 

Завдання 7. Завдання 6 у виданні 2020 року. Скільки маршрутів веде з міста A до міста C через місто В?

Розв'язання.

Відповідь: 6 маршрутів.

Інші завдання дивись тут ...