Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 2, тип 1.

Варіант І

Завдання 1. На 4 верстатах за одну годину можна виготовити 64 деталі. На скільки треба збільшити кількість верстатів, щоб виготовляти на них 320 деталей за годину?

Розв'язання.

1) 64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 16 (д.) — деталей виготовляють за годину на одному верстаті.

2) 320 : 16 = 320 : 8 : 2 = 20 (в.) — верстатів потрібно для виготовлення 320 деталей за годину.

3) 20 – 4 = 16 (в.) — на стільки треба збільшити кількість верстатів.

Відповідь: на 16 верстатів треба збільшити початкову кількість.

 

Завдання 2. 18 546 – (3721 – 7696 : 37) • 2 = 11520

_7696 | 37  

  74       208

  _296

    296

        0

_ 3721

    208

  3513

х 3513

        2

  7026

_18546

   7026

 11520

  

Зміни 2021 року видання. Завдання 3. Величини 51 см, 51 м, 51 мм, 51 дм у порядку зростання:

51 мм, 51 см, 51 дм, 51 м

Міркуємо так

1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм 

Зведемо до найменших одиниць вимірювання:

51 см = 510 мм

51 м = 510 дм = 5100 см = 51000 мм

51 мм

51 дм = 510 см = 5100 мм

51 мм < 510 мм < 5100 мм < 51000 мм

Завдання 3. Порівняння чисел

56349 < 56439

230 > 23

20 000 > 19 999

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4. Обчисли вирази.

Якщо а=5, тоді 50 • а + 232 = 50 • 5 + 232 = 482

Якщо а=15, тоді 50 • а + 232 = 50 • 15 + 232 = 982

50 • 5 = 250

+250

  232

  782

х 50

    15

  250

  50  

  750

+750

  232

  982

Завдання 4.

2 м = 20 дм           2 м = 2 • 1 м = 2 • 10 дм = 20 дм

5400 кг = 54 ц        5400 кг = (5400 : 100) ц = 54 ц

3 год = 180 хв        3 год = 3 • 60 хв = 180 хв

 

Завдання 5. Завдання відсутнє у виданні 2020 року. На екскурсію поїхала 1/7 усіх учнів четвертого класу. Скільки четвертокласників поїхало на екскурсію якщо у класі навчається 35 учнів?

Розв'язання.

35 : 7 • 1 = 5 (уч.) — учнів четвертого класу поїхало на екскурсію.

Відповідь: 5 учнів четвертого класу поїхало на екскурсію.

 

Завдання 6. Завдання 5 у виданні 2020 року Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3 см, а довжина — 4 см. Обчисли його площу.

Розв'язання.

S = 3 см • 4 см = 12 см2 – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 12 см2.

 

Завдання 7Завдання 6 у виданні 2020 року Відомо, що Тетяна молодша за Аню. Кіра старша за Марію, але молодша, ніж Олег, який найстарший. Тетяна і Кіра — однолітки і народилися в один день. У якій послідовності діти відсвяткують своє десятиріччя?

Міркуємо так.

Олег найстарший – відсвяткує день народження першим.

Кіра старша за Марію, але молодша, ніж Олег – святкують день народження Олег, Кіра, Марія.

Тетяна і Кіра — однолітки і народилися в один день – святкують день народження Олег, Тетяна і Кіра, Марія.

Відомо, що Тетяна молодша за Аню – святкують день народження Олег, Аня, Тетяна і Кіра, Марія.

Відповідь: Олег, Аня, Тетяна і Кіра, Марія.

Інші завдання дивись тут ...