Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 4, тип 2.

Варіант І

Завдання 1. Хибна нерівність.

А 2357 > 2537

Б 75357 > 9357

В 753 < 1000

 

Завдання 2. 1/7 числа 20 580

В 2940

 

_20580 | 7          

 14             2940

 _65

   63

   _28

     28

       0

    

Завдання 3. Вартість покупки за даними таблиці: купили 100 м тканини за ціною 125 грн.

Б 12 500 грн

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 125 • 100 = 12500 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: 12500 гривень.

 

Завдання 4. Відповідність між рівняннями та їхніми розв’язками:

х - 12 = 33 --------> 45

x + 35 = 90 --------> 55

• х = 325 ----------> 65

х – 12 = 33

х = 33 + 12

х = 45

  х + 35 = 90

  х = 90 – 35

  х = 55

  5 • х = 325

  х = 325 : 5

  х = 65

Завдання 5. Відповідність між величинами.

200 дм = 200 • 1 дм = 200 • 10 см = 2000 см

2000 мм = (2000 : 10) = 200 см

2 км = 2 • 1000 м = 2000 м = 2000 • 100 см = 200000 см

 

Завдання 6. Побудуй ламану із трьох ланок, довжина якої дорівнює периметру заданого чотирикутника.

Р = 3 см • 4 = 12 см – периметр прямокутника (довжина ламаної).

Можна побудувати ламану з такими ланками

3 см + 5 см + 4 см = 12 см

2 см + 6 см + 4 см = 12 см

1 см + 7 см + 4 см = 12 см

1 см + 8 см + 3 см = 12 см

1 см + 9 см + 2 см = 12 см тощо

 

Завдання 7. Першого дня в магазині продали 40 упаковок мінеральної води, а другого дня — 60 таких самих упаковок. До того ж першого дня продали на 360 пляшок води менше, ніж другого. Скільки пляшок мінеральної води продали в магазині першого дня?

Розв'язання.

1) 60 – 40 = 20 (уп.) — на стільки менше упаковок продали першого дня, ніж другого.

2) 360 : 20 = 18 (пл.) — пляшок води міститься в одній упаковці.

3) 18 • 40 = (10 + 8) • 40 = 720 (пл.) — пляшок води продали першого дня.

Відповідь: 720 пляшок мінеральної води продали в магазині першого дня.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 8. Цифри заховалися за буквамию

Запиши правильні числові рівності

+ АА

   А2

 САС

Відповідь: 

+ 99

   92

  191

Інші завдання дивись тут ...

  • Софія
    дуже хороший сайт! усім треба спробувати.
    17 квітня 2022 10:48