Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант 1

Завдання 1 Число дев’ятсот тридцять тисяч дев’ять цифрами…

А 903 009

Б 930 009

В 93 009

 

Завдання 2 Найбільший дріб

А 1/7

Б 1/9

В 1/5

Міркуємо так.

Серед дробів з однаковими чисельниками у більшого дробу менший знаменник. Знаменник пишуть під дробовою риску, чисельник – над дробовою рискою.

 

Завдання 3 Розв'язок рівняння 2200 • c = 6600

А 30

Б 3

В 300

Міркуємо так

2200 • с = 6600

с = 6600 : 2200

с = 66 : 22

с = 3

 

Завдання 4 Вираз із його значенням

3000 + 30 = 3030

30000 + 300 = 30300

300 + 30 + 3 = 333

 

Завдання 5. Виміри прямокутника і його площа.

5 см і 6 см         —>     S = 5 см • 6 см = 30 см2

2 см і 10 см        —>     S = 2 см • 10 см = 200 см2

10 м і 3 м           —>     S = 10 м • 3 м = 30 м2

 

Завдання 6  136 845 – (93 465 : 3 + 87 578) = 18 112

_93465 | 3      

  9             31155

  _3

    3

    _4

      3

    _16

      15

      _15

        15

          0

+ 31155

   87578

 118733

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 136845

   118733

     18112

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 7. Два однакові автомобілі перевезли разом 120 т вантажу. Перший автомобіль зробив 5 рейсів, а другий — 3. Скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (р.)— всього рейсів зробили два автомобіля разом.

2) 120 : 8 = 15 (т) — вантажу перевіз кожний автомобіль за 1 рейс.

3) 15 • 3 = 45 (т) — вантажу перевіз другий автомобіль.

Відповідь: 45 т вантажу перевіз другий автомобіль.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1

Варіант 2

Завдання 1 Число п’ятсот сімдесят тисяч сім цифрами…

А 57 007

Б 507 007

В 570 007

 

Завдання 2 Найменший дріб

А 1/9

Б 1/10

В 1/5

Міркуємо так.

Серед дробів з однаковими чисельниками у меншого дробу більший знаменник. Знаменник пишуть під дробовою риску, чисельник – над дробовою рискою.

 

Завдання 3 Розв’язок рівняння 54 000 : b = 6000

А 90

Б 9

В 6

Міркуємо так

54000 : b = 6000

b = 54000 : 6000

b = 54 : 6

b = 9

 

Завдання 4 Вираз і його значення.

40000 + 40 = 40040

4000 + 400 = 4400

400 + 40 + 4 = 444

 

Завдання 5 Виміри прямокутника і площа

3 м і 7 м        —>   S = 3 м • 7 м = 21 м2

15 м і 4 м      —>    S = 15 м • 4 м = 60 м2

20 см і 3 см   —>    S = 20 см • 3 см = 60 см2

 

Завдання 6 217 698 + (89 457 – 96 584 : 8) = 295 082

_96584 | 8     

  8           12073

_16

  16

    _58

      56

      _24

        24

          0

_ 89457

   12073

   77384

 

 

 

 

 

 

+ 217698

     77384

    295082

 

 

 

 

 

 

Завдання 7 Дві бригади лісників разом заготовили 245 кг жолудів. Перша бригада зібрала 4 однакові мішки жолудів, а друга — 3 такі само мішки. Скільки кілограмів жолудів зібрала перша бригада?

Розв’язання

1) 4 + 3 = 7 (м.) — всього мішків зібрали дві бригади.

2) 245 : 7 = 35 (кг) — жолудів в одному мішку.

3) 4 • 35 = 140 (кг) — жолудів зібрала перша бригада.

Відповідь: 140 кг жолудів зібрала перша бригада.

Інші завдання дивись тут ...