Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6

Варіант 1

Завдання 1  Перерва між таймами у футболі триває 1/4 год. Скільки хвилин триває перерва?

А 15 хв

Міркуємо так

1/4 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв

 

Завдання 2 Мурашка за 20 с переповзла стежину, ширина якої становить 300 см. Яка швидкість мурашки?

В 15 см/с

Міркуємо так

300 : 20 = 15 (м/с) – швидкість мурашки

 

Завдання 3  Периметр прямокутника дорівнює 20 см, а його довжина — 6 см. Яка ширина цього прямокутника?

А 4 см

Міркуємо так

Розв’язання

1) 20 : 2 = 10 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника)

2) 10 – 6 = 4 (см) – ширина цього прямокутника

Відповідь: 4 см

 

Завдання 4 Запис довжини у кілометрах і метрах та відповідний запис у метрах.

Міркуємо так

3 км 345 м = 3 • 1 км + 345 м = 3 • 1000 м + 345 м = 3 345 м

30 км 45 м = 30 • 1 км + 45 м = 30 • 1000 м + 45 м = 30 045 м

33 км 450 м = 33 • 1 км + 450 = 33 • 1000 м + 450 = 33 450 м

 

Завдання  5 Послідовність пунктів плану розв’язування

На хлібозаводі дві однакові бригади за 3 зміни випікають 12 т хліба. Скільки тонн хліба випече 1 бригада за 2 зміни?

2 Скільки тонн хліба випече одна бригада за 1 зміну?

3 Скільки тонн хліба випече одна бригада за 2 зміни?

1 Скільки тонн хліба випече одна бригада за 3 зміни?

Міркуємо так

1) 12 : 2 = 6 (т) – хліба випече одна бригада за 3 зміни

2) 6 : 3 = 2 (т) – хліба випече одна бригада за 1 зміну

3) 2 • 2 = 4 (т) – хліба випече одна бригада за 2 зміни

Відповідь: 4 тонн хліба випече 1 бригада за 2 зміни

 

Завдання 6

(132 418 – 418 • 7) : 66 = 1962

х 418

       7

 2926

 

 

 

 

 

 

_ 132418

       2926

   129492

 

 

 

 

 

 

_129492 | 66   

   66           1962

 _634

   594

    _409

      396

      _132

        132

            0

Завдання 7  Один промисловий автомат розфасовує й запаковує 1200 пакетів соку за 1 год, а інший — 30 пакетів за 1 хв. За скільки хвилин автомати розфасують і запакують 1000 пакетів соку, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1 год = 60 хв

1) 1200 : 60 = 20 (п.) — пакетів розфасовує перший автомат за 1 хв

2) 20 + 30 = 50 (п.) — пакетів розфасовують два автомати за 1 хв

3) 1000 : 50 = 20 (хв) часу потрібно, коли працюватимуть разом

Відповідь: за 20 хв автомати розфасують і запакують 1000 пакетів соку

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6

Варіант 2

Завдання 1  Перерва між уроками триває 1/3 год. Скільки хвилин триває перерва?

Б 20 хв

Міркуємо так

1/3 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

 

Завдання 2  Шлях від міста до села, що дорівнює 10 км, пішохід подолав за 2 год. Яка швидкість пішохода?

Б 5 км/год

Міркуємо так

10 : 2 = 5 (км/год) – швидкість пішохода

 

Завдання 3  Периметр прямокутника дорівнює 16 м, а його ширина — 3 м. Яка довжина цього прямокутника?

В 5 м

Міркуємо так

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника)

2) 8 – 3 = 5 (см) – ширина цього прямокутника

Відповідь: 5 см

 

Завдання 4 Запис довжини у кілометрах і метрах та відповідний йому запис у метрах

Міркуємо так

7 км 750 м = 7 • 1 км + 750 м = 7000 км + 750 км = 7 750 км

77 км 75 м = 77 • 1 км + 75 м = 77 • 1000 м + 75 м = 77 075 км

70 км 75 м = 70 • 1 км + 75 м = 70 000 м + 75 м = 70 075 м

 

Завдання 5 Послідовність пунктів плану розв’язування

Три однакові бригади майстрів за 8 год виготовляють 24 дерев’яних шаф. За скільки годин одна бригада майстрів виготовить 2 такі шафи?

3 За скільки годин одна бригада виготовляє 2 шафи?

1 Скільки шаф виготовляє одна бригада за 8 год?

2 За скільки годин одна бригада виготовляє 1 шафу?

Міркуємо так

1) 24 : 3 = 8 (ш.) – шаф виготовляє одна бригада за 8 год

2) 8 : 8 = 1 (год.) – годин виготовляє одна бригада за 1 шафу

3) 2 • 1 = 2 (год) – потрібно часу бригаді

Відповідь: за 2 години одна бригада виготовить 2 такі шафи

 

Завдання 6  (241 512 – 512 • 9) : 24 = 9871

х 512

       9

 4608

 

 

 

 

 

 

_ 241512

       4608

  236904

 

 

 

 

 

 

_236904 | 24   

 216            9871

  _209

    192

    _170

      168

        _24

          24

            0

Завдання 7 Один промисловий автомат розфасовує й запаковує 1800 стаканчиків йогурта за 1 год, а інший — 20 стаканчиків йогурта за 1 хв. За скільки хвилин автомати розфасують і запакують 2000 стаканчиків йогурта, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1 год = 60 хв

1) 1800 : 60 = 30 (ст.) — стаканчиків запаковує перший автомат за 1 хв.

2) 30 + 20 = 50 (ст.) — стаканчиків запаковують два автомати за 1 хв.

3) 2000 : 50 = 40 (хв) — часу потрібно.

Відповідь: за 40 хв автомати розфасують і запакують 2000 стаканчиків йогурта.

Інші завдання дивись тут ...

  • Артём
    В 2 варіанті була ошибка,не 24 а 12. ------------- Виправили. Дякуємо.
    9 червня 2022 18:05