Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 10

Варіант 1

Завдання 1 Виконати дії

18 550 – (5550 + 3198) : 6 = 17 092

+ 5550

   3198

   8748

_8748 | 6   

 6           1458

_27

  24

  _34

    30

    _48

      48

        0

_ 18550

     1458

   17092

Завдання 2  Числа в порядку зростання

505; 5500; 5505; 55005

 

Завдання 3  Рівняння

c : 26 = 927 – 118

с : 26 = 809

c = 809 • 26

c = 21 034

_ 927

   118

   809

 х 809

      26

  4854

 1618 

 21034

Завдання 4

205 грн 50 к. >  2055 к.   (205 грн 50 к. = 205 50 к., 205 50 к. > 2055 к.)

7 т 256 кг < 70 256 кг      (7 т 256 кг = 7 256 кг, 7 256 кг < 70 256 кг)

 

Завдання 5 Туристи подолали відстань 120 км. Пішки вони пройшли 3/10 усього шляху, залізницею проїхали третину всього шляху, а решту пропливли на човнах. Скільки кілометрів туристи пропливли на човнах?

Розв’язання

1) 120 : 10 • 3 = 36 (км) — відстань пройшли пішки.

2) 120 : 3 = 40 (км) — відстань проїхали залізницею.

3) 36 + 40 = 76 (км) — відстань пройшли пішки та проїхали залізницею.

3) 120 – 76 = 44 (км) — відстань пропливли на човнах.

Відповідь: на човнах туристи проаливли 44 км

 

Завдання 6 Знайди 2/3 площі ділянки прямокутної форми, сторони якої мають довжину 22 м і 15 м

Розв’язання

1) 22 • 15 = 330 (м2) — площа прямокутної ділянки

2) 330 : 3 • 2 = 220 (м2) — 2/3 площі ділянки

Відповідь: 220 м2.

 

Завдання 7 Радіус більшого кола дорівнює 7 см, а радіус меншого — 5 см. Обчисли довжину відрізка OA

7 + 5 = 12 (см) – довжина відрізка ОА.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 10

Варіант 2

Завдання 1 Виконати дії

13 175 + (2199 – 974) : 7 = 13 350

_ 2199

    974

  1225

_1225 | 7   

   7         175

 _52

   49

   _35

     35

       0

+ 13175

       175

   13350

Завдання 2 Числа в порядку зростання

707; 7707; 7770; 70 770

 

Завдання 3  Рівняння

b : 73 = 700 + 103

b : 73 = 803

b = 803 • 73

b = 58 619

+ 700

   103

   803 

х   803

       73

   2409

 5621  

 58619

Завдання 4

3 км 321 м < 30 321 м     (3 км 321 м = 3 321 м, 3 321 м < 30 321 м)

100 грн 45 к. > 1045 к.    (100 грн 45 к. = 10045 к., 10045 к. > 1045 к.)

 

Завдання 5 У меблевому магазині за тиждень продали 150 виробів. 2/5 проданого товару становили столи, половину — табурети, а решту — шафи. Скільки шаф продали за тиждень у меблевому магазині?

Розв’язання

1) 150 : 5 • 2 = 60 (шт.) — столів продали.

2) 150 : 2 = 75 (шт.) — табуреток продали.

3) 60 + 75 = 135 (шт.) — столів і табуреток разом продали.

4) 150 – 135 = 15 (шт.) — шаф продали за тиждень у меблевому магазині.

Відповідь: за тиждень у меблевому магазині продали 15 шаф

 

Завдання 6  Знайди 3/4 площі ділянки прямокутної форми, сторони якої мають довжину 32 м і 25 м

Розв’язання

1) 32 • 25 = 800 (м2) — площа прямокутної ділянки.

2) 800 : 4 • 3 = 600 (м2) — 3/4 площі ділянки.

Відповідь: 600 м2

 

Завдання 7 Радіус меншого кола дорівнює 7 см, а радіус більшого — 10 см. Обчисли довжину відрізка OC.

10 + 7 = 17 (см) – довжина відрізка ОС

Інші завдання дивись тут ...