Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 1.

Завдання 1

На молокозавод привезли 2800 л молока в однакових бідонах з одного фермерського господарства, а з іншого господарства 1/4 цієї кількості. Скільки  бідонів знадобилося, щоб розлити все молоко, якщо в кожний бідон вміщується 25 л молока?

Розв'язання

1) 2800 : 4 • 1 = 700 (л) – привезли молока з другого господарства.

2) 2800 + 700 = 3500 (л) – всього молока привезли.

3) 3500 : 25 = 140 (б.) – знадобилося бідонів.

Відповідь: 140 бідонів.

 

Завдання 2 Виконай дії 

456 • 98 – 99 108 : 36 + 29 977 = 71 912

х   456

       38

  3648

4104 

44688

_99108 | 36   

  72           2753

 _271

   252

    _190

      180

       _108

         108

             0

_ 44688

     2753

   41935

 

 

+ 41935

   29977

   71912

 

Завдання 3

515 мм = 5 дм 15 мм

5 год 15 хв = 315 хв

Міркуємо так:

515 мм = 500 мм + 15 мм = 5 • 100 мм + 15 мм = 5 • 1 м + 15 мм = 5 м 15 мм

або

1 дм = 10 см = 100 мм. Отже, у 515 мм стільки дециметрів, скільки сотень у числі 515, тобто 5, тому 515 мм = 5 дм 15 мм

5 год 15 хв = 5 • 1 год = 5 • 60 хв + 15 хв = 300 хв + 15 хв = 315 хв

 

Завдання 4 Рівняння

640 : х = 240 : 3

640 : х = 80

х = 640 : 80 

х = 8

640 : 8 = 80

240 : 3 = 80

80 = 80

 

Завдання 5

Знайди площу прямокутника, довжина якого 48 дм, а ширина складає 1/4 від довжини.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання.

1) 48 : 4 • 1 = 12 (дм) – ширина прямокутника.

2) 48 • 12 = 576 (дм2) – площа прямокутника.

Відповідь: 576 дм2.

 

Завдання 6

168 + 168 • 4 = 168 • 5

390 • 5 - 390 = 390 • 4

Міркуємо так

168 + 168 • 4 = 168 • 1 + 168 • 4 = 168 • (1 + 4) = 168 • 5

390 • 5 – 390 = 390 • 5 – 390 • 1 = 390 • (5 – 1) = 390 • 4

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 2.

Завдання 1

До обіду на склад привезли 2600 кг борошна, після обіду — 1/5 цієї кількості. Усе борошно розфасували в мішки, по 40 кг у кожний. Скільки мішків із борошном отримали?

Розв'язання.

1) 2600 : 5 • 1 = 520 (кг) – привезли борошна після обіду.

2) 2600 + 520 = 3120 (кг) – привезли борошна всього.

3) 3120 : 40 = 78 (м.) – отримали мішків.

Відповідь: 78 мішків.

 

Завдання 2 Виконай дії 

34176 : 64 + 58  36 + 73989 = 76611

_34176 | 64   

  320         534

   _217

     192

      _256

        256

            0

х  58

    36

  348

174  

2088

+  534

  2088

  2622

 

Завдання 3

515 кг = 5 ц 15 кг

5 хв 15 с = 315 с

Міркуємо так:

515 кг = 500 кг + 15 кг = 5 • 100 кг + 15 кг = 5 • 1 ц + 15 кг = 5 ц 15 кг

або 

1 ц = 100 кг. Отже, у 515 кг стільки центнерів, скільки сотень у числі 515, тобто 5, тому 515 кг = 5 ц 15 кг

5 хв 15 с = 5 • 60 хв + 15 с = 300 с + 15 с = 315 с

 

Завдання 4 Рівняння

720 : х = 320 : 4

720 : х = 80

х = 720 : 80 

х = 9

720 : 9 = 80

320 : 4 = 80

80 = 80

 

Завдання 5

Знайди площу прямокутника, ширина якого — 9 дм, що складає 1/4 від його довжини.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

Розв'язання.

Якщо 9 дм уже становить 1/4 від довжини, тоді 

1) 9 : 1 • 4 = 36 (дм) – довжина прямокутника.

2) 36 • 9 = 324 (дм2) – площа прямокутника.

Відповідь: 324 дм2.

 

Завдання 6.

96 • 5 + 96 • 6 = 96 • 11

73 • 9 - 73 • 7 = 73 • 2

Міркуємо так

96 • 5 + 96 • 6 = 96 • (5 + 6) = 96 • 11

73 • 9 – 73 • 7 = 73 • (9 – 7) = 73 • 2

Інші завдання дивись тут...