Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 1.

Завдання 1 За 8 год 5 комбайнів, що мають однакову продуктивність праці, скосили 160 га трави. За скільки годин комбайн скосить 48 га трави?

Розв'язання

1 спосіб

1) 160 : 8 = 20 (га) – скосять трави 5 комбайнів за 1 год.

2) 20 : 5 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

3) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

2 спосіб

1) 160 : 5 = 32 (га) – скосить трави комбайн за 8 год.

2) 32 : 8 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

3) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

3 спосіб

1) 160 : 5 : 8 = 160 : 8 : 5 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

2) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

Відповідь: за 12 год комбайн скосить 48 га трави.

 

Завдання 2 Виконай дії 

364 + 432 • 270 : 45 = 2956 

х   432

       270

   3024

   864 

 116640

_116640 | 45  

    90           2592

  _266

    225

     _414

       405

          _90

            90

              0

+ 2592

     364

   2956

 

Завдання 3 

3/7 від числа 58534 

58 534 : 7 • 3 = 25086 

_58534 | 7  

  56         8362

  _25

    21

    _43

      42

      _14

        14

          0

х 8362

          3

 25086

 

Завдання 4  Виправ помилки:

7 т 2 кг = 7002 кг              нема помилки

10 000 к. = 1000 грн           100 грн

6 год = 600 хв                   360 хв

Міркуємо так 

7 т 2 кг = 7  1 т + 2 кг = 7  1000 кг + 2 кг = 7002 кг (нема помилки)

10 000 к. = (10 000 : 100) грн. = 100 грн 

6 год = 6  1 год = 6  60 хв = 360 хв

  

Завдання 5 Рівняння

х : 8 = 40 608 

х = 40 608 • 8

х = 324 864

324 864 : 8 = 40 608

40 608 = 40 608

х 40608

            8

 324864

 

Завдання 6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 12 см.

12 : 2 = 6 (см) – півпериметр, або сума довжини і ширини прямокутника, тому

6 = 5 + 1, 6 = 4 + 2

Прямокутник зі сторонами 5 см та 1 см.

Прямокутник зі сторонами 4 см та 2 см.

 

  

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4. Варіант 2.

Завдання 1. За 6 днів 8 друкарок надрукували 1200 сторінок. Скільки сторінок надрукує одна друкарка за 3 дні? 

Примітка: с. - загальноприйняте скорочення слова "сторінки".

Розв'язання

1 спосіб

1) 1200 : 6 = 200 (с.) – надрукують 8 друкарок за 1 день.

2) 200 : 8 = 25 (с.) – друкує одна друкарка за 1 день.

3) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує одна друкарка за 3 дні.

2 спосіб

1) 1200 : 8 = 150 (с.) – надрукує одна друкарка за 6 днів.

2) 150 : 6 = 25 (с.) – друкує одна друкарка за 1 день.

3) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує одна друкарка за 3 дні.

3 спосіб

1) 1200 : 8 : 6 = 1200 : 6 : 8 = 25 (с.) – друкує одна друкарка за 1 день.

2) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує одна друкарка за 3 дні. 

Відповідь: одна друкарка за 3 дні надрукує 75 сторінок. 

 

Завдання 2 Виконай дії  

23673 : 39 • 450 - 564 = 272586 

_23673 | 39  

 234          607

    _273

      273

          0

х   607

       450

   3035

 2428  

 273150

_ 273156

         564

   272586

 

Завдання 3 

2/5 від числа 4285 

4285 : 5 • 2 = 1714 

_4285 | 5  

  40          857

  _28

    25

    _35

      35

        0

х 857

       2

 1714

 

Завдання 4  Виправ помилки:

860 мм = 86 см                нема помилки

36 м 90 см = 3960 см        3690 см

400 дм = 4 м                   40 м

Міркуємо так

860 мм = (860 : 10) см = 86 см (нема помилки)

36 м 90 см = 36  1 м + 90 см = 36  100 см + 90 см = 3600 см + 90 см = 3690 см 

400 дм = (400 : 100) м = 40 м

 

Завдання 5 Рівняння  

х : 8 = 15 608 

х = 15 608 • 8

х = 124864

124864 : 8 = 15 608 

х 15608

            8

 124864

 

Завдання 6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 14 см. 

Розв'язання.

14 : 2 = 7 (см) – півпериметр, або сума довжини і ширини прямокутника, тому

7 = 6 + 1 , 7 = 5 + 2 , 7 = 4 + 3

Прямокутник зі сторонами 6 см та 1 см.

Прямокутник зі сторонами 5 см та 2 см.

Прямокутник зі сторонами 4 см та 3 см.

Інші завдання дивись тут...