Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 Варіант 1

Завдання 1  Усього сотень у 789 054

А 7800 

Б 789 

В 7890

Міркуємо так

Щоб знати скільки сотень у числі, треба відкинути розряди одиниць і десятків

або 

789054 = 7890 сот. 5 дес. 4 од.  

 

Завдання 2 Порядок дій правильний

         1     2        3

А 2940 + 60  (7380 – 980)

          3     2          1

Б 2940 + 60  (7380 – 980)

         2     3        1

В 2940 + 60  (7380 – 980) 

 

Завдання 3

А куб

Б квадрат

В паралелепіпед

 

Завдання 4 У книжці — 84 сторінки. Іринка прочитала 1/7 книжки. Скільки сторінок залишилося прочитати Іринці?

А 12

Б 72

В 14

Розв’язання

1 спосіб

1) 84 : 7 = 12 (с.) – сторінок прочитала.

2) 84 – 12 = 72 (с.) – сторінок залишилося прочитати.

2 спосіб

1) 7 – 1 = 6 (частин)  - частин залишилося прочитати.

2) 84 : 7 = 12 (с.) – сторінок припадає на 1 частину.

3) 12 • 6 = 72 (с.) – сторінок залишилося прочитати.

Відповідь: 72 сторінки залишилося прочитати.

 

Завдання 5 Відповідність позначено однаковим кольором

805 604 

805 640

850 064

805 одиниць II класу і 640 одиниць І класу

8 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 6 сотень і 4 одиниці

85 десятків тисяч, 64 одиниці

 

Завдання 6 Частку чисел 24 941 і 49 збільшити в 7 разів.

(24 941 : 49) • 7 = 3563

 

_24941 | 49   

  245          509

    _441

      441

          0

х 509

       7

 3563

 

Завдання 7  Площа прямокутника – 72 см2. Довжина — 12 см. У скільки разів ширина прямокутника менша від його довжини? 

Нагадаємо

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 72 : 12 = 6 (см) – ширина прямокутника

2) 12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів ширина прямокутника менша від довжини

Відповідь: ширина прямокутника у 2 рази менша від його довжини.

 

Завдання 8 У школі потрібно пофарбувати 3 однакові дошки. Ширина дошки  — 2 м, довжина – 4 м. Чи достатньо буде 3 банок фарби, по 2 кг у кожній, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв'язання

1 спосіб

1) 4 • 2 = 8 (м2) – площа дошки

2) 8 • 3 = 24 (м2) – площа трьох таких дошок

3) 24 • 250 = 6000 (г) = 6 (кг) – треба фарби

4) 2 • 3 = 6 (кг) - наявна фарба

2 спосіб

1) 4 • 2 = 8 (м2) – площа дошки

2) 8 • 250 = 2000 (г) = 2 (кг) = 1 (б.) – треба банок фарби на одну дошку

3) 1 • 3 = 3 (б.)  – треба банок фарби на три дошки

Відповідь: достатньо

 

 

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 Варіант 2

Завдання 3 Усього десятків у 597 039

А 39 

Б 59 000 

В 59 703

Міркуємо так

Щоб знати скільки десятків у числі, треба відкинути розряд одиниць. Щоб знати скільки сотень у числі, треба відкинути розряди одиниць і десятків. І так далі.

або

59703 дес. 7 од.

 

Завдання 2 Порядок дій правильний

              3      2         1

А    50750 + 75 • (6903 – 5947) 

              2    3        1     

Б    50750 + 75 • (6903 – 5947)

             1     2        3

В    50750 – 75 • (6903 – 5947) 

 

Завдання 3

А трикутник

Б піраміда

В чотирикутник

 

Завдання 4 Петрик обчислив 12 виразів. Це 1/6 усіх виразів. Скільки виразів залишилося обчислити Петрикові?

А 2

Б 72

В 60

Розв’язання

Якщо 12 виразів уже становлять 1/6 усіх виразів, тоді

1) 12 : 1 • 6 = 72 (в.) – виразів мав обчислити.

2) 72 – 12 = 60 (в.) – виразів залишилося обчислити.

Відповідь: 60 виразів залишилося обчислити Петрикові.

 

Завдання 5 Відповідність позначено однаковим кольором

904 905 

904 095 

940 905 

9 сотень тисяч, 4 тисячі, 9 десятків і 5 одиниць

904 одиниці II класу і 905 одиниць І класу

94 десятки тисяч і 9 сотень, 5 одиниць

 

Завдання 6  Добуток чисел 608 і 49 зменшити в 7 разів.

608 • 49 : 7 = 4256

х   608

       49

   5472

 2432 

 29792

_29792 | 7      

  28           4256

  _17

    14

    _39

      35

      _42

        42

          0

 

Завдання 7 Площа прямокутника — 99 см2. Довжина — 11 см. На скільки довжина більша від його ширини?

Нагадаємо. Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 99 : 11 = 9 (см) – ширина прямокутника.

2) 11 - 9 = 2 (см) – на стільки сантиметрів довжина прямокутника більша від його ширини.

Відповідь: довжина прямокутника на 2 см більша від його ширини.

 

Завдання 8 Чи достатньо 4 банок фарби, по 3 кг у кожній, для покриття підлоги в класі завдовжки 8 м, завширшки 6 м, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв'язання

1) 8 • 6 = 48 (м2) – площа підлоги.

2) 48 • 250 = 12 000 (г) = 12 (кг) – треба фарби.  

3) 3 • 4 = 12 (кг) – наявна фарба.

Відповідь: достатньо.

Інші завдання дивись тут...