Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 Варіант 1

Завдання 1  У записі числа 974 652 цифра у розряді десятків тисяч 

А 6 

Б 4 

В 7

Міркуємо так

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

9

7

4

6

5

2

  

Завдання 2  3/4 т становить кілограмів ...

А 250 кг

Б 750 кг

В 500 кг

Міркуємо так

3/4 від 1 т = 1 т : 4 • 3 = 1000 кг : 4 • 3 = 250 кг • 3 = 750 кг

 

Завдання 3 Частина кола зафарбована

А 2/5

Б 2/6

В 6/8 

Міркуємо так

Коло поділене на 8 частин (у знаменнику під дробовою рискою – число 8), зафарбовано 6 частин (у чисельнику над дробовою рискою – 6 частин)

 

Завдання 4 Відповідність позначена однаковим кольором

76 205

70 625

76 025

70 000 + 6000 + 20 + 5

70 000 + 6000 +200 + 5

70 000 + 600 + 20+5

 

Завдання 5. Периметр квадрата — 20 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 25 см2.

Міркуємо так

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання

1) 20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата

2) 5 • 5 = 25 (см2) – площа квадрата

 

Завдання 6 Частку чисел 2072 і 14 збільшити на добуток 104 і 17

(2072 : 14) + (104 • 17) = 1916

_2072 | 14  

  14         148

  _67

    56

   _112

     112

         0

х 104

     17

   728

 104  

 1768

+ 1768

     148

   1916

 

Завдання 7 За течією'річки катер за 4 год проплив 96 км, а проти течії за 6 год — 120 км. На скільки швидкість катера за течією була більша, ніж проти течії?

Розв'язання

1) 96 : 4 = 24 (км/год) – швидкість за течією річки.

2) 120 : 6 = 20 (км/год) – швидкість проти течії річки.

3) 24 – 20 = 4 (км/год) – на стільки швидкість катера за течією була більша, ніж проти течії.

Відповідь: швидкість катера за течією річки була на 4 км/год більша, ніж проти течії річки.

 

Завдання 8 Порівняй вирази без обчислень

96 : 6 >  96 : 8                       (бо у першому виразі менший дільник)

(50 + 4) • 6 > 50 • 4 + 4 • 6      (розподільний закон множення 50•4+4•6=(50+6)•4)

936 + 306 >  838 + 306           (бо у першому виразі більший перший доданок)

Нагадаємо

Доданок + Доданок = Сума

Ділене : Дільник = Частка

Зменшуване - Від'ємник = Різниця

Множник • Множник = Добуток

 

 

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 Варіант 2

Завдання 1 У записі числа 594 738 цифра у розряді сотень тисяч 

А 5 

Б 7 

В 9

Міркуємо так

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні 

Десятки

Одиниці

5

9

4

7

3

8

 

Завдання 2 2/5 т становить кілограмів ... 

А 200 кг 

Б 400 кг 

В 100 кг 

Міркуємо так

2/5 від 1 т = 1 т : 5 • 2 = 1000 кг : 5 • 2 = 200 кг • 2 = 400 кг

 

Завдання 3  Частину фігури не зафарбовано

А 5/3

Б 1/4

В 3/8 

Міркуємо так

Коло поділене на 8 частин (у знаменнику під дробовою рискою – число 8), не зафарбовано 3 частин (у чисельнику над дробовою рискою – 3 частин)

 

Завдання 4 Відповідність зображено однаковим кольором

54 208

54 280

50 428

50 000 + 4000 + 200 + 80

50 000 + 400+ 20 + 8

50 000 + 4000 + 200 + 8

 

Завдання 5 Периметр квадрата — 28 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 49 см2.

Міркуємо так

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання

1) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата

2) 7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата

 

Завдання 6 Добуток чисел 206 і 13 зменшити на частку чисел 7050 і 15

206 • 13 – 7050 : 15 = 2208

х 206

     13

  618

206  

2678

_7050 | 15  

  60         470

_105

  105

      0

_ 2678

     470

   2208

 

Завдання 7 Відстань 232 км мотоцикліст проїхав за 4 год. За скільки годин він проїде 92 км, якщо зменшить швидкість на 12 км/год?

Розв'язання.

1) 232 : 4 = 58 (км/год) – швидкість, з якою проїхав мотоцикліст.

2) 58 – 12 = 46 (км/год) – стане швидкість мотоцикліста.

3) 92 : 46 = 2 (год) – потрібно часу. 

Відповідь: мотоцикліст проїде за 2 години.

 

Завдання 8 Порівняй вирази, не виконуючи обчислень. 

85 • З > 75 • З              (бо у другому виразі менший множник)

48 : 12 = 48 : 4 : З         (розподільний закон ділення 48:12=48:(4•3)=48:4:3)

36 – 36 < 349 – 63         (бо у першому виразі однакові цифри)

Нагадаємо.

Доданок + Доданок = Сума

Ділене : Дільник = Частка

Зменшуване - Від'ємник = Різниця

Множник • Множник = Добуток

Інші завдання дивись тут...