Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 Варіант 1

Завдання 1 Дріб із чисельником 4 і знаменником 9

А 9/4     

Б 4/9   

В 1/9

Міркуємо так

Знаменник вказує на скільки частин поділене і знаходиться під дробовою рискою, чисельник показує скільки взято таких частин і знаходиться над дробовою рискою.

 

Завдання 2 Всього десятків у числі 348 056

А 3480

Б 34 805

В 48 056

Відкидаємо цифру розряду одиниць

або

348 056 = 34805 дес. 6 од

 

Завдання 3 Розв’язок 120

А х : 3 = 360

Б 240 : х = 2

В х • 20 = 60

Міркуємо так

Підставимо число 120, знайдемо істинну рівність.

 

Завдання 4 Відповідність позначено однаковим кольором

97 040

90 704

97 400

90 000 + 7000 + 400

90 000 + 7000 + 40

90 000 + 700 + 4

 

Завдання 5 Числа 443 735, 434 357, 434 735, 434 537 в порядку спадання 

443 735, 434 735, 434 537, 434 357

 

Завдання 6 Яка площа та периметр квадрата зі стороною 8 см?

Відповідь: 64 см2, 32 см.

Міркуємо так

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

 8 = 64 (см2) - площа квадрата

8 • 4 = 32 (см) – периметр квадрата

 

Завдання 7 Суму чисел 20 763 і 32 829 зменшити у 12 разів

(20763 + 32829) : 12 = 4466

+ 20763

   32829

   53592

_53592 | 12   

 48             4466

 _55

   48

   _79

     72

     _72

       72

         0

 

Завдання 8 Протягом 4 днів у бібліотеці видавали по 325 книжок щоденно, потім було видано 1470 книжок. Скільки книг залишилось у бібліотеці, якщо книжковий фонд складає 6000 книг? Запиши план розв’язання задачі

1) Скільки книжок було видано за 4 дні?

2) Скільки всього видано книжок?

3) Скільки книжок  залишилося в бібліотеці?

 

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 Варіант 2

Завдання 1 Дріб із чисельником 5 і знаменником 8

А 8/5

Б 1/8       

В 5/8

Знаменник вказує на скільки частин поділене і знаходиться під дробовою рискою, чисельник показує скільки взято таких частин і знаходиться над дробовою рискою.

 

Завдання 2 Всього сотень у числі 506 027

А 5060

Б 6027

В 50 602

Відкидаємо цифру розряду одиниць та цифру розрядів десятків

або

506027 = 5060 сот. 2 дес. 7 од.

 

Завдання 3 Розв’язок 100

А 25 • х = 250

Б х : 10 = 100

В 3400 : х = 34

Міркуємо так

Підставимо число 100, знайдемо істинну рівність.

 

Завдання 4 Відповідність позначено однаковим кольором

70 956

79 506 

79 056 

70 000 + 9000 + 50 + 6

70 000 + 900 + 50 + 6

70 000 + 9000 + 500 + 6

 

Завдання 5 Числа 554 846, 544 648, 545 468, 545 846 в порядку зростання 

544 648, 545 468, 545 846, 554 846

 

Завдання 6 Яка площа та периметр квадрата зі стороною 7 см?

Відповідь: 49 см2, 28 см.

Міркуємо так

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

 7 = 49 (см2) - площа квадрата

7 • 4 = 28 (см) – периметр квадрата

 

Завдання 7 Різницю чисел 90 572 і 53 942 зменшити у 18 разів

(90 572 – 53 942) : 18 = 2035

_  90572

   53942

   36630

_36630  | 18  

  36           2035

   _63

     54

     _90

       90

         0

 

Завдання 8 У дитячому залі міської бібліотеки 9 стелажів, по 315 книг на кожному, і 6 стелажів, по 240 книг на кожному. А в залі для дорослих — 6310 книг. Скільки всього книг у міській бібліотеці?

1) Скільки книг на 9 стелажах?

2) Скільки книг на 6 стелажах?

3) Скільки всього книг у дитячому залі?

4) Скільки всього книг у міській бібліотеці?

Інші завдання дивись тут...