Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 1

Завдання 1 Всього десятків містить число 175 026

А 26 Б 2 В 17 502

Міркуємо так

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 175 026 усього 17502 десятків

Або 175 026 од = 17502 дес. 6 од.

 

Завдання 2 Частину відрізка АВ становить відрізок KM

А 3/10 Б 3/9   В 3/7

Міркуємо так

Відрізок АВ має 10 рівних частин, він є більшим

Відрізок КМ має 3 таких рівних частини

Тому КМ становить 3/10 відрізка АВ

 

Завдання 3 Число 4 є розв'язком рівняння

А 14 • х = 84

Б х : 2 = 8

В х • 17 = 68

Міркуємо так

Підставимо число 4 у рівняння

14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 40 + 16 = 56, 56 ≠ 84

4 : 2 = 2, 2 ≠ 8

Отже, маємо 4 • 17 = 4 • (10 + 7) = 40 + 28 = 68, 68 = 68

 

Завдання 4

3 ц 4 кг —> 304 кг

30 ц 4 кг —> 3004 кг

300 ц 4 кг —> 30004 кг

Міркуємо так

3 ц 4 кг = 3 • 1 ц + 4 кг = 3 • 100 кг + 4 кг = 304 кг

30 ц 4 кг = 30 • 1 ц + 4 кг = 30 • 100 кг + 4 кг = 3004 кг

300 ц 4 кг = 300 • 1 ц + 4 кг = 300 • 100 кг + 4 кг = 30004 кг

 

Завдання 5

           2             1         3       4

96048 : (1010 – 987) • 34 + 5016 = 147000

Міркуємо так

1) 1010 – 987 = 23

2) 96048 : 23 = 4176

3) 4176 • 34 = 141984

4) 141984 + 5016 = 147000

_1010

    987

      23 

_96048 | 23   

  92         4176

  _40

    23

  _174

    161

    _138

      138

          0

х  4176

        34

  16704

12528  

141984

+ 141984

        5016

    147000

 

Завдання 6 У трикутнику ABC сторони АВ і ВС рівні. Довжина кожної з них становить 4 см. Периметр трикутника дорівнює 14 см. Побудуй квадрат, сторона якого удвічі коротша за сторону АС.

4 + 4 = 8 (см) – довжина сторін АВ і ВС.

14 – 8 = 6 (см) – довжина відрізка АС.

6 : 2 = 3 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 3 см.

 

Завдання 7 П'ять однакових автоматів за 4 хв виробляють 180 тістечок. Скільки тістечок зробить автомат за 8 хв?

Розв'язання

1 спосіб

1) 180 : 5 = (150 + 30) : 5 = 36 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 4 хв.

2) 36 : 4 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

3) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

2 спосіб

1) 180 : 4 = (160 + 20) : 4 = 45 (т.) – виробляють тістечок за 1 хв 5 автоматів.

2) 45 : 5 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

3) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

3 спосіб

1) 180 : 5 : 4 = 36 : 4 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

2) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

4 спосіб

1) 180 : 4 : 5 = 45 : 5 = 9 (т.) – виробляє тістечок 1 автомат за 1 хв.

2) 9 • 8 = 72 (т.) – зробить тістечок 1 автомат за 8 хв.

Відповідь: за 8 хв автомат зробить 72 тістечка.

 

Завдання 8 Добуток більший від першого множника в 5 разів, а від другого — в 3 рази. Знайди множники і їх добуток

Якщо добуток більший від першого множника в 5 разів, то другий множник дорівнює 5. Якщо добуток більший від другого множника в 3 рази, то перший множник — 3.

• 5 = 15

3 і 5 - множники, 15 - добуток.

Інші завдання дивись тут...