Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 2

Завдання 1 Всього одиниць тисяч містить число 165 309

А 165 Б 16 В 5

Міркуємо так

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 165 309  усього 165 одиниць тисяч

Або 165309 од. = 165 тис. 3 сот. 9 од.

 

Завдання 2 Визнач, яку частину відрізка ВС становить відрізок DK

А 4/9 Б 4/5 В 4/10

Міркуємо так

Відрізок ВС має 9 рівних частин, він є більшим

Відрізок DK має 4 таких рівних частини

Тому DK становить 4/9 відрізка ВС

 

Завдання 3 Число 25 є розв'язком рівняння...

А х : 5 = 75

Б х • 5 = 75

В 100 : х = 4

Міркуємо так

Підставимо число 25 у рівняння

25 : 5 = 5, 5 ≠ 75

25 • 5 = (20 + 5) • 5  = 100 + 25 = 125, 125 ≠ 75

Отже, маємо 100 : 25 = 100 : (5 • 5) = 100 : 5 : 5 = 20 : 5 = 4, 4 = 4

 

Завдання 4

4 дм 5 мм —> 405 мм

40 дм 5 мм —> 4005 мм

400 дм 5 мм —> 40005 мм

Міркуємо так

4 дм 5 мм = 4 • 1 дм + 5 мм = 4 • 100 мм + 5 мм = 405 мм

40 дм 5 мм = 40 • 1 дм + 5 мм = 40 • 100 мм + 5 мм = 4005 мм

400 дм 5 мм = 400 • 1 дм + 5 мм = 400 • 100 мм + 5 мм = 40005 мм

 

Завдання 5

              4            3         1     2

100000 – (6352 + 729 • 87 : 81) = 92865

Міркуємо так

1) 729 • 87 = 63423

2) 63423 : 81 = 783

3) 6352 + 783 = 7135

4) 100000 – 7135 = 92865

 

х   729

       87

   5103

 5832  

 63423

_63423 | 81   

  567         783

   _672

     648

      _243

        243

            0

+ 6352

     783

   7135

_ 100000

       7135

     92865

 

Завдання 6 У трикутнику ABC, периметр якого 7 см, сторони АВ і ВС рівні. Довжина сторони АС становить 3 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні АВ, а довжина утричі більша.

7 – 3 = 4 (см) – довжина сторін АВ і ВС разом

4 : 2 = 2 (см) – довжина відрізка АВ, або ширина прямокутника

2 • 3 = 6 (см) – довжина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 6 см, шириною 2 см

 

Завдання 7. Сім однакових насосів за 5 хв накачали 140 відер води. Скільки відер води накачають 3 таких насоси за 1 хв?

Розв'язання

1 спосіб

1) 140 : 7 = 20 (в.) – накачав відер води 1 насос за 5 хв

2) 20 : 5 = 4 (в.) – накачав відер води 1 насос за 1 хв

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв

2 спосіб

1) 140 : 5 = (100 + 40) : 5 = 28 (в.) – накачають відер води за 1 хв  7 насосів

2) 28 : 7 = 4 (в.) – накачає відер води 1 насос за 1 хв

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв

3 спосіб

1) 140 : 5 : 7 = 28 : 7 = 4 (в.) – накачає відер води 1 насос за 1 хв

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв

4 спосіб

1) 140 : 7 : 5 = 20 : 5 = 4 (в.) – накачає відер води 1 насос за 1 хв

3) 4 • 3 = 12 (в.) – накачають відер води 3 насоси за 1 хв

Відповідь: за 1 хв  три насоси накачають 12 відер води

 

Завдання 8. Ділене більше від частки в 5 разів, а від дільника — в 3 рази. Знайди ділене, дільник і частку.

Якщо ділене більше від частки в 5 разів, то дільник дорівнює 5. Якщо ділене більше від дільника в 3 рази, то частка дорівнює 3.

15 : 5 = 3

15 - ділене, 5 - дільник, 3 - частка.

Інші завдання дивись тут...