Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 4

Завдання 1 Розрядні доданки числа 709 007

А 70 000 + 9000 + 7

Б 700 000 + 90 000 + 7

В 700 000 + 9000 + 7

 

Завдання 2 14 мм має вираз...

А 84 мм : 6 мм

Б 96 мм : 8 

В 84 мм : б

Міркуємо так

84 мм : 6 мм не підходить (отримаємо число без іменованих одиниць)

96 мм : 8 = (80 мм + 16 мм) : 8 = 10 мм + 2 мм = 12 мм не підходить

Шуканий вираз 84 мм : 6 = (60 мм + 24 мм) : 6 = 60 мм : 6 + 24 мм : 6 = 10 мм  + 4 мм = 14 мм

 

Завдання 3 Урок тривав 45 хв і закінчився о 19 год 5 хв. Коли розпочався урок?

А о 18 год 20 хв 

Б о 19 год 20 хв

В о 18 год 25 хв

Міркуємо так

1 спосіб

  19 год 05 хв

 _18 год 65 хв

            45 хв

  18 год 20 хв – час початку уроку.

Пояснення: 19 год 5 хв = 18 год + 1 год + 5 хв = 18 год + 60 хв + 5 хв = 18 год 65 хв

_18 год 65 хв

           45 хв

  18 год 20 хв

2 спосіб

19 год 5 хв = 18 год + 1 год + 5 хв = 18 год + 60 хв + 5 хв = 18 год 65 хв

18 год 65 хв – 45 хв = 18 год + (65 хв – 45 хв) = 18 год + 20 хв = 18 год 20 хв – час початку уроку. 

Відповідь: урок розпочався о 18 год 20 хв.

 

Завдання 4 Розв’язування з його поясненням

У кіоск завезли 3 ящики груш, по 12 кг кожний, і 4 однакові ящики яблук. Усього завезли 96 кг фруктів. Чому дорівнює маса одного ящика яблук?

Міркуємо так

12 • 3 = 36 (кг) —> загальна маса груш

96 – 36 = 60 (кг) —> загальна маса яблук

60 : 4 = 25 (кг) —> маса одного ящика яблук

 

Завдання 5

          2              1     3

9898 + 40 125 : 25 – 3485 = 8018

_40125 | 25   

 25          1605

 151

 150

     12

       0

     125

     125

        0

+ 9898

   1605

 11503 

 

 

 

 

 

 

_ 11503

    3485

    8018

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6 Периметр квадрата 12 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина у 3 рази більша. Обчисли його площу.

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата, або ширина прямокутника.

3 • 3 = 9 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 9 см, шириною 3 см

S = 9 см • 3 см = 27 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 7 Юля першого дня прочитала 24 сторінки, що становить 3/8 усієї кількості сторінок книжки. Другого дня Юля прочитала на 9 сторінок менше. Скільки сторінок книжки залишилося прочитати Юлі?

Розв'язання

1) 24 – 9 = 15 (с.) – сторінок прочитала другого дня.

2) 24 + 15 = 39 (с.) – сторінок прочитала першого і другого дня разом.

Якщо 24 уже становить 3/8 усіх сторінок, тоді

3) 24 : 3 • 8 = 64 (с.) – всього сторінок у книжці.

4) 64 – 39 = 25 (с.) – сторінок залишилось прочитати.

Відповідь: Юлі залишилося прочитати 25 сторінок.

Інші завдання дивись тут...