Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 7

Завдання 1 68 072 містить десятків тисяч ...

А 8 Б 7 В 6

Міркуємо так.

У розряді десятків тисяч знаходиться цифра 6. 

 

Завдання 2 Частин відрізка KM становить відрізок CD.

А 4/10 Б 4/11 В 6/10

Міркуємо так.

Відрізок КМ має 10 рівних частин, він є більшим.

Відрізок CD має 4 таких рівних частини.

Тому CD становить 4/10 відрізка КМ

 

Завдання 3 Якщо а = 190, то правильна нерівність ...

А а + 170 < 340

Б 450 – а > 270

В 310 + а < 520

Міркуємо так.

Будемо підставляти число 190 у кожну нерівність.

190 + 170 = 360, 360 > 340

450 – 190 = 260, 260 < 270

 

Завдання 4 

Різницю чисел 76 і 48 збільшили у 3 рази й одержали —> 84

Частка чисел 80 і 5 менша за число 80 на —> 64

Добуток чисел 15 і 6 зменшили на 87 й одержали —> 3

Міркуємо так

Різницю чисел 76 і 48 збільшили у 3 рази й одержали

(76 – 48) • 3 = 28 • 3 = 84

Частка чисел 80 і 5 менша за число 80 на

80 – 80 : 5 = 80 – 16 = 64

Добуток чисел 15 і 6 зменшили на 87 й одержали

15 • 6 – 87 = 90 – 87 = 3

  

Завдання 5 Порядок дій

           3           1      2        

4 698 + (327 • 58 – 17 972) = 5 692

Міркуємо так

1) 237 • 58 = 18 966

2) 18 966 – 17 972 = 994

3) 4698 + 994 = 5 692

х  327

     58

  2616

 1635_

 18966

_ 18966

   17972

      994

+ 4698

    994

   5692 

 

Завдання 6 У трикутнику, периметр якого дорівнює 18 см, усі сторони рівні. Побудуй квадрат, сторона якого на 3 см коротша, ніж сторона трикутника. Обчисли периметр та площу квадрата.

1 спосіб

18 : 3 = 6 (см) – сторона трикутника

6 – 3 = 3 (см) – сторона квадрата

Треба побудувати квадрат зі стороною 3 см

Р = 3 см • 4 = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см

S = 3 см • 3 см = 9 см2 – площа квадрата зі стороною 3 см

Можна записати ще так:

18 : 3 = 6 (см) – сторона трикутника

6 – 3 = 3 (см) – сторона квадрата

Треба побудувати квадрат зі стороною 3 см

3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см

3 • 3 = 9 (см2) – площа квадрата зі стороною 3 см

 

Завдання 7 В одному мішку було 27 кг 400 г гречки, а в іншому – на 3 кг 800 г менше. Усю гречку розсипали у пакети  по 3 кг у кожний. Скільки пакетів гречки отримали?

Розв'язання

1 спосіб

_ 27 кг 400 г

    3 кг 800 г

   23 кг 600 г – гречки в іншому мішку

 

+ 27 кг 400 г

   23 кг 600 г

   51 кг 000 г – усього гречки

 

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 17 (п.) – отримали пакетів

2 спосіб

1) 27400 – 3800 = 23600 (г) – гречки в іншому мішку

2) 27400 + 23600 = 51000 (г) = 51 (кг) – усього гречки

3) 51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 17 (п.) – отримали пакетів

Відповідь: отримали 17 пакетів гречки

Скільки кг у 51000 г?

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 1000 г стільки кілограмів, скільки тисяч у числі 51000, тобто 51, тому 51000 г = 51 кг. 

Інші завдання дивись тут...