Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 8

Завдання 1 Число 267 408 містить одиниць тисяч...

А 267 Б 8 В 7

Міркуємо так.

У розряді одиниць тисяч міститься число 7.

 

Завдання 2 Частин відрізка АВ становить відрізок КС

А 3/9 Б 5/9 В 5/10

Міркуємо так

Відрізок АВ має 9 рівних частин, він є більшим

Відрізок КС має 5 таких рівних частини

Тому КС становить 5/9 відрізка АВ

 

Завдання 3 Якщо а = 170, то правильна нерівність...

А 90 + а > 280

Б 330 – а < 150

В а + 280 > 360

Міркуємо так

Будемо підставляти число 170 у кожну нерівність

90 + 170 = 260, 260 < 280

330 – 170 = 160, 160 > 150

 

Завдання 4  

Частка чисел 51 і 3 менша за число 40 на —> 23

Суму чисел 51 і 3 зменшили у 2 рази і одержали —> 27

Добуток чисел 51 і 3 більший за число 120 на —> 33

Міркуємо так

Частка чисел 51 і 3 менша за число 40 на

40 – 51 : 3 = 40 – 17 = 23

Суму чисел 51 і 3 зменшили у 2 рази і одержали

(51 + 3) : 2 = 54 : 2 = 27

Добуток чисел 51 і 3 більший за число 120 на

51 • 3 – 120 = 153 – 120 = 33

 

Завдання 5 Порядок дій

                  3             2         1

1 000 000 – (6 352 + 729 • 87) = 930225

Міркуємо так

1) 729 • 87 = 63423

2) 63423 + 6 352 = 69775

3) 1000000 – 60775 = 930225

 

х   729

       87

   5103

 5832  

 63423

+ 63423

     6352

   69775

_1000000

      69775

    930225

 

Завдання 6. У п'ятикутнику, периметр якого дорівнює 15 см, усі сторони рівні. Побудуй прямокутник, довжина якого 7 см, а ширина на 1 см менша за сторону п'ятикутника. Обчисли периметр та площу прямокутника.

15 : 5 = 3 (см) – сторона п'ятикутника.

3 – 1 = 2 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 7 см, шириною 2 см.

Р = (7 см + 2 см) • 2 = 18 см – периметр прямокутника.

S = 7 см • 2 см = 14 см2 – площа прямокутника.

Можна записати ще так:

(7 + 2) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

7 • 2 = 14 (см2) – площа прямокутника.

 

Завдання 7 У саду перша бригада зірвала 4 т 680 кг яблук, а друга - на 2 т 640 кг більше. Усі яблука відправили порівну в 4 магазини. Скільки яблук отримав кожен магазин?

Розв'язання

1 спосіб

+ 4 т 680 кг

   2 т 640 кг

   7 т 320 кг – яблук зірвала друга бригада.

 

+ 4 т 680 кг

   7 т 320 кг

 12 т 000 кг – усього яблук зірвали.

 

12 : 4 = 3 (т.) – отримав яблук кожен магазин.

2 спосіб

1) 4680 +  2640 = 7320 (кг) – яблук зірвала друга бригада.

2) 4680 + 7320 = 12000 (кг) = 12 (т) – всього яблук зірвали.

3) 12 : 4 = 3 (т.) – отримав яблук кожен магазин.

Відповідь: кожен магазин отримав 3 т яблук.

Скільки тонн у 12000 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 12000, тобто 12, тому 12000 кг = 12 т.

Інші завдання дивись тут...